ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 27754588
Šiandien apsilankė: 36617
Dabar naršo: 271

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Teisinė informacija
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 01. DĖL JAUNIMUI PALANKIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO MODELIO ĮGYVENDINIMO VALDYMO KOMITETO SUDĖTIES BEI VEIKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-1 2016-02-05
 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGSĖJO 4 D. SPRENDIMO NR. T-158 „DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI“ DALINIO PAKEITIMO T-2 2016-02-05
 03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MELIORACIJOS DARBŲ 2016 METAIS PROGRAMOS PATVIRTINIMO T-3 2016-02-05
 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-4 2016-02-05
 05. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS GYVENTOJAMS PROJEKTUI PARENGTI SUDARYMO T-5 2016-02-05
 06. DĖL PROJEKTO „PRIORITETINIŲ TURIZMO PLĖTROS REGIONŲ E-RINKODARA. NEMUNO KELIAS“ T-6 2016-02-05
 07. DĖL PROJEKTO „LUKŠIŲ GYVENAMOSIOS VIETOVĖS ATNAUJINIMAS“ T-7 2016-02-05
 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2016–2018 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ PATVIRTINIMO T-8 2016-02-05
 09. DĖL GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO T-9 2016-02-05
 10. DĖL ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO T-10 2016-02-05
 11. DĖL KRIŪKŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS PATVIRTINIMO T-11 2016-02-05
 12. DĖL KUDIRKOS NAUMIEČIO VINCO KUDIRKOS, LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJŲ IR KRIŪKŲ MOKYKLOS TEIKIMO 2016 METAIS DALYVAUTI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMOJE T-12 2016-02-05
 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T-13 2016-02-05
 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ NUSTATYMO T-14 2016-02-05
 15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS FUNKCIJŲ IŠPLĖTIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-15 2016-02-05
 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL PREMIJOS STEIGIMO IR JOS SKYRIMO NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-16 2016-02-05
 17. DĖL PREMIJOS SKYRIMO ONAI JASINSKIENEI T-17 2016-02-05
 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO ŠIMTMEČIO MINĖJIMO 2016-2018 M. PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO T-18 2016-02-05
 19. DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-19 2016-02-05
 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-131 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ KULTŪROS ĮSTAIGŲ VADOVŲ TARNYBINIŲ ATLYGINIMŲ KOEFICIENTŲ NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO T-20 2016-02-05
 21. DĖL KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ KVALIFIKACINIŲ KLASIŲ T-21 2016-02-05
 22. DĖL PRIEDO NUSTATYMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTORIUI T-22 2016-02-05
 23. DĖL PRIEDO NUSTATYMO KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI T-23 2016-02-05
 24. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI T-24 2016-02-05
 25. DĖL PRIEDO NUSTATYMO LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI T-25 2016-02-05
 26. DĖL PRIEDO NUSTATYMO SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO DIREKTOREI T-26 2016-02-05
 27. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ T-27 2016-02-05
 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-73 PATVIRTINTOS MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PAPILDYMO T-28 2016-02-05
 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-424 ,,DĖL NUOLATINĖS VIEŠŲJŲ DARBŲ ĮGYVENDINIMO IR DARBDAVIŲ ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO, KOMISIJOS NUOSTATŲ, KITŲ SU VIEŠŲJŲ DARBŲ ATLIKIMU SUSIJUSIŲ IŠLAIDŲ SĄRAŠO IR JŲ KOMPENSAVIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-29 2016-02-05
 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2015 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO T-30 2016-02-05
 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016-2018 METŲ VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO T-31 2016-02-05
 32. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO SKYRIMO ŠILGALIŲ SODŲ 5-OSIOS GATVĖS ATKARPOS ŠILGALIŲ KAIME ATSTATYMUI T-32 2016-02-05
 33. DĖL GARANTIJOS VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTIS SUTEIKIMO IMANT BANKO PASKOLĄ T-33 2016-02-05
 34. DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ ĮSTATINIO KAPITALO MAŽINIMO T-34 2016-02-05
 35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-195 „DĖL SUTIKIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-35 2016-02-05
 36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMU NR. T-112 SUDARYTO PARDUODAMŲ SAVIVALDYBĖS BŪSTŲ IR PAGALBINIO ŪKIO PASKIRTIES PASTATŲ SĄRAŠO PAKEITIMO T-36 2016-02-05
 37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMU NR. T-93 PATVIRTINTO RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠO PAPILDYMO T-37 2016-02-05
 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO T-38 2016-02-05
 39. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 13-10, IR ŪKIO PATALPOS, ESANČIOS LEKĖČIUOSE, KAUNO G. 25D-10, PARDAVIMO T-39 2016-02-05
 40. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO GRIŠKABŪDYJE, SKRYNUPIŲ G. 7-7, PARDAVIMO T-40 2016-02-05
 41. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, ŠAULIŲ G. 36-2, PARDAVIMO T-41 2016-02-05
 42. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, JAUNYSTĖS TAKAS 3-8, PARDAVIMO T-42 2016-02-05
 43. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 5-2, IR PRIKLAUSINIO PARDAVIMO T-43 2016-02-05
 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-60 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIŲ RAJONE, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS RAJONO BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO T-44 2016-02-05
 45. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO T-45 2016-02-05
 46. DĖL TURTO PERDAVIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖMS ĮSTAIGOMS T-46 2016-02-05
 47. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO T-47 2016-02-05
 48. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI T-48 2016-02-05
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.