ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėja
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Katalogo ir tipo pasirinkimas
       Dokumentų paieška


  Dokumentų sąrašas
  Pavadinimas Numeris Priimtas
   01. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-61 2016-03-18
   02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TSP-62 2016-03-18
   03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS TSP-63 2016-03-18
   04. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2015 METŲ ATASKAITAI TSP-64 2016-03-18
   05. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-65 2016-03-18
   06. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-66 2016-03-18
   07. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-67 2016-03-18
   08. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-68 2016-03-18
   09. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-69 2016-03-18
   10. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-70 2016-03-18
   11. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-71 2016-03-18
   12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-173 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO TSP-72 2016-03-18
   13. DĖL PRITARIMO KUKARSKĖS GLOBOS NAMŲ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-73 2016-03-18
   14. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-74 2016-03-18
   15. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP-75 2016-03-18
   16. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE KAINOS PATVIRTINIMO TSP-76 2016-03-18
   17. DĖL FINANSINĖS PARAMOS SKYRIMO UŽSIENYJE MIRUSIO (ŽUVUSIO) ASMENS PALAIKAMS PARVEŽTI Į LIETUVOS RESPUBLIKĄ TSP-77 2016-03-18
   18. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-78 2016-03-18
   19. DĖL PRITARIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-79 2016-03-18
   20. DĖL PRITARIMO KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-80 2016-03-18
   21. DĖL PRITARIMO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-81 2016-03-18
   22. DĖL PRITARIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-82 2016-03-18
   23. DĖL PRITARIMO PALUOBIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-83 2016-03-18
   24. DĖL PRITARIMO PLOKŠČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-84 2016-03-18
   25. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-85 2016-03-18
   26. DĖL PRITARIMO SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-86 2016-03-18
   27. DĖL PRITARIMO SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-87 2016-03-18
   28. DĖL PRITARIMO KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-88 2016-03-18
   29. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-89 2016-03-18
   30. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-90 2016-03-18
   31. DĖL PRITARIMO JAUNIMO KŪRYBOS IR SPORTO CENTRO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-91 2016-03-18
   32. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO MENO MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-92 2016-03-18
   33. DĖL PRITARIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-93 2016-03-18
   34. DĖL PRITARIMO KRIŪKŲ MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-94 2016-03-18
   35. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-95 2016-03-18
   36. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-96 2016-03-18
   37. DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „KLEVELIS“ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-97 2016-03-18
   38. DĖL PRITARIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-98 2016-03-18
   39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PATVIRTINIMO TSP-99 2016-03-18
   64. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,LIEPALOTAI“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,LIEPALOTAI“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TSP124 2016-03-18
   40. DĖL SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKOS TSP-100 2016-03-18
   41. DĖL ŠAKIŲ „BERŽELIO“ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO TSP-101 2016-03-18
   42. DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2016/2017 MOKSLO METAMS TSP-102 2016-03-18
   43. DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO ORGANIZUOTI KONKURSUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ PAREIGOMS EITI TSP-103 2016-03-18
   44. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROJEKTŲ FINANSAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP-104 2016-03-18
   45. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2014 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO TSP-105 2016-03-18
   46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SAUSIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-3 „DĖL STUDIJŲ RĖMIMO NUOSTATŲ, PARAIŠKOS IR SUTARTIES FORMŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO TSP-106 2016-03-18
   47. DĖL PRITARIMO PROJEKTO ,,ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪBLELIŲ IR ŽVIRGŽDAIČIŲ KADASTRO VIETOVĖSE ESANČIŲ MELIORACIJOS STATINIŲ REKONSTRAVIMAS“ PARAIŠKOS TEIKIMUI IR ĮGYVENDINIMUI TSP-107 2016-03-18
   48. DĖL MELIORACIJOS SISTEMŲ NAUDOTOJŲ ASOCIACIJOS ,,SUDARGO MELIORACIJA“ INVESTICINIO PROJEKTO ,,MSNA ,,SUDARGO MELIORACIJA“ NARIAMS PRIKLAUSANČIŲ IR VALSTYBINIŲ MELIORACIJOS SISTEMŲ REKONSTRAVIMAS“ RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO TSP-108 2016-03-18
   49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-9O „DĖL ŠUNŲ REGISTRAVIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ IR 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-91 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS TSP-109 2016-03-18
   1 2  

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.