ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 29546702
Šiandien apsilankė: 30993
Dabar naršo: 100

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Tarybos sprendimai
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKUSIO 2010 M. BALANDŽIO 29 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ 2010-04-29
  SPRENDIMAS DĖL VILMOS VIDRIENĖS SKYRIMO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELIO „EGLUTĖ“ DIREKTORE T-83 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. VASARIO 21 D. SPRENDIMO NR.T-50 PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS T-84 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ IR VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ MOKYMO PRIORITETŲ 2010 METAMS TVIRTINIMO T-85 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ LIGONINĖS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-86 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-87 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ GREITOSIOS MEDICININĖS PAGALBOS STOTIES 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-88 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-89 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KIDULIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-90 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GRIŠKABŪDŽIO AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-91 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KRIŪKŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-92 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LEKĖČIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-93 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS GELGAUDIŠKIO AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-94 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS LUKŠIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-95 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PLOKŠČIŲ AMBULATORIJOS 2009 METŲ FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS TVIRTINIMO BEI PRITARIMO VEIKLOS ATASKAITAI T-96 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJŲ PARENGTŲ 2010 – 2012 METŲ ATESTACIJOS PROGRAMŲ TVIRTINIMO“ T-97 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL GELGAUDIŠKIO IR PLOKŠČIŲ VIDURINIŲ MOKYKLŲ NUOSTATŲ TVIRTINIMO T-98 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2009 METŲ APYSKAITOS TVIRTINIMO T-99 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO LĖŠŲ 2010 METŲ SĄMATOS TVIRTINIMO T-100 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAMALDOS BURDULIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO T-101 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL ILONOS LELEIVIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO T-102 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL DALYTĖS JASUKYNIENĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO T-103 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL GENOVAITĖS DOBILEVIČIŪTĖS ŠEIMYNOS LIKVIDAVIMO T-104 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, LUKŠIŲ MIESTELYJE, LIEPŲ G., DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO T-105 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GIRĖNŲ KAIME, MUZIEJAUS G. 2, DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO T-106 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE, GIEDRUČIŲ KAIME, PADALINIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO T-107 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, SB „ DRAUGYSTĖ“ ( SKL. Nr. 201) IR DRAUGYSTĖS 1-OJOJE G. 19, SUJUNGIMO DETALIOJO PLANO TVIRTINIMO T-108 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-240 PAKEITIMO T-109 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS BALTRUŠIŲ PADALINIO UŽDARYMO T-110 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-111 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-29 DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-111 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL TURTO NURAŠYMO T-112 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL LEIDIMO ATLIKTI RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ REKONSTRUKCIJĄ T-113 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJOJE, VAITIŠKIŲ KAIME, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TARPUČIŲ BENDRUOMENĖS CENTRUI T-114 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ AUTOBUSŲ PARKAS“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS T-115 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VANDENYS“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS T-116 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ LAIDOTUVIŲ NAMAI“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS T-117 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ VAISTINĖ“ VADOVO 2009 METŲ ATASKAITOS T-119 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO T-120 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO T-121 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „APLINKA IR DARNUS VYSTYMASIS“ PRIEMONĘ „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA“ T-122 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ T-123 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO INVESTICINIAMS PROJEKTAMS PAGAL 2007-2013 M. SANGLAUDOS SKATINIMO VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO „VIETINĖ IR URBANISTINĖ PLĖTRA, KULTŪROS PAVELDO IR GAMTOS IŠSAUGOJIMAS BEI PRITAIKYMAS TURIZMO PLĖTRAI“ PRIEMONĘ „PRAEITYJE UŽTERŠTŲ TERITORIJŲ TVARKYMAS“ T-123 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO T-381 DALINIO PAKEITIMO T-125 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO T-359 DALINIO PAKEITIMO T-126 2010-04-29
 SPRENDIMAS DĖL PRITARIMO ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2009-2010 METŲ PRIEMONIŲ PLANO ĮGYVENDINIMO ATASKAITAI IR ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS VEIKLOS ATASKAITAI UŽ 2009 METUS T-127 2010-04-29
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.