ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 19944326
Šiandien apsilankė: 21516
Dabar naršo: 126

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Tarybos sprendimų projektai
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2016 M. GEGUŽĖS 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ 2016-05-27
 01. DĖL TIESIOGIAI STEBIMO TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ KABINETO (SAVIVALDYBĖS DOTS KABINETO) ĮSTEIGIMO IR LAIKINŲJŲ DOTS PASLAUGŲ TEIKIMO TSP-178 2016-05-27
 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO, MĖGĖJŲ MENO KOLEKTYVŲ, ORGANIZACIJŲ, VEIKIANČIŲ PAGAL ASOCIACIJŲ ĮSTATYMĄ, PAVĖŽĖJIMO Į RENGINIUS, REPREZENTUOJANT RAJONO SAVIVALDYBĘ, TVARKOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO TSP-179 2016-05-27
 03. DĖL LĖŠŲ IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO SKYRIMO TSP-180 2016-05-27
 04. DĖL SUTIKIMO PERIMTI DALININKO TEISES IR PAREIGAS TSP-181 2016-05-27
 05. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI TSP-182 2016-05-27
 06. DĖL ŠAKIŲ MIESTO ARCHITEKTŪRINIO TVARKYMO REGLAMENTO PATVIRTINIMO TSP-183 2016-05-27
 07. DĖL PRITARIMO DIEGTI RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE KOKYBĖS VADYBOS SISTEMĄ TSP-184 2016-05-27
 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2015 M. VYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO TSP-185 2016-05-27
 09. DĖL VIENOS PAPILDOMOS POILSIO DIENOS PER MĖNESĮ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAI INGAI CIBULSKIENEI TSP-186 2016-05-27
 10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO INGAI CIBULSKIENEI TSP-187 2016-05-27
 11. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO EVALDUI SNIEČKUI TSP-188 2016-05-27
 12. DĖL PRIEDO NUSTATYMO GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO DIREKTOREI TSP-189 2016-05-27
 13. DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TSP-190 2016-05-27
 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO TSP-191 2016-05-27
 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-52 „DĖL RAJONO SAVIVLDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2016 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO TSP-192 2016-05-27
 16. DĖL GELGAUDIŠKIO ,,ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO TSP-193 2016-05-27
 17. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-382 ,,DĖL ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO TSP-194 2016-05-27
 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-117 ,,DĖL LUKŠIŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAPILDYMO IR PAKEITIMO TSP-195 2016-05-27
 19. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO TSP-196 2016-05-27
 20. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS TSP-197 2016-05-27
 21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2017 METAMS TSP-198 2016-05-27
 22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIŲ RAJONE, SINTAUTŲ SENIŪNIJOJE, KETURNAUJIENOS KAIME, KETURNAUJIENOS G. 3, PARDAVIMO TSP-199 2016-05-27
 23. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU ŽEMĖS ŪKIO KOOPERATYVU „SENOJI KRYŽKELĖ“ NUTRAUKIMO TSP-200 2016-05-27
 24. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRUI TSP-201 2016-05-27
 25. DĖL TURTO PERDAVIMO TSP-202 2016-05-27
 26. DĖL TURTO PERDAVIMO TSP-203 2016-05-27
 27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN TSP-204 2016-05-27
 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS CENTRŲ AKREDITAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO TSP-205 2016-05-27
 29. DĖL PRITARIMO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS KUDIRKOS NAUMIESČIO KULTŪROS CENTRO VADOVO 2015 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI TSP-206 2016-05-27
 30. DĖL SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ KULTŪROS CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP-207 2016-05-27
 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 5 D. SPRENDIMO NR. T-13 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO TSP-208 2016-05-27
 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ, SENIŪNIJŲ TRANSPORTO, VEŽANČIO MOKINIUS, IR GELTONŲJŲ AUTOBUSŲ NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TSP-209 2016-05-27
 33. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE TSP-210 2016-05-27
 34. DĖL ŠAKIŲ RAJONO KRIŪKŲ MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKOS IR PAVADINIMO PAKEITIMO TSP-211 2016-05-27
 35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-212 2016-05-27
 36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-213 2016-05-27
 37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-214 2016-05-27
 38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-215 2016-05-27
 39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-216 2016-05-27
 40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TSP-217 2016-05-27
 41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ MOKYKLOS- DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-218 2016-05-27
 42. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TSP-219 2016-05-27
 43. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ TSP-220 2016-05-27
 44. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ TSP-221 2016-05-27
 45. DĖL BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TSP-222 2016-05-27
 46. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, E. STEPONAIČIO G. 10, PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI ŠEŠUPĖS EUROREGIONO TURIZMO INFORMACIJOS CENTRUI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ TSP-223 2016-05-27
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.