ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 19972188
Šiandien apsilankė: 25595
Dabar naršo: 202

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Tarybos sprendimai
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ 2015-05-28
 01. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO SLAPTO BALSAVIMO BALSŲ SKAIČIAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR SLAPTO BALSAVIMO BIULETENIO PAVYZDŽIO PATVIRTINIMO T-42 2015-05-28
 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO SKYRIMO T-43 2015-05-28
 03. DĖL ADMINISTRACINĖS KOMISIJOS PRIE RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SUDARYMO T-44 2015-05-28
 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO T-45 2015-05-28
 05. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO T-46 2015-05-28
 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO T-47 2015-05-28
 07. DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO NAUJAI REDAKCIJAI PARENGTI SUDARYMO T-48 2015-05-28
 08. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO DELEGAVIMO Į KAUNO TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS STEBĖTOJŲ TARYBĄ T-49 2015-05-28
 09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SPALIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-227 „DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS T-50 2015-05-28
 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-33 „DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI“ DALINIO PAKEITIMO T-51 2015-05-28
 11. DĖL TERITORIJOS PRISKYRIMO NEPRIVATIZUOJAMAI ŽEMEI T-52 2015-05-28
 12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO T-53 2015-05-28
 13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SAUGOK SVEIKATĄ, KOL JAUNAS!“ T-54 2015-05-28
 14. DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŽYDRŪNUI VELIČKAI SKYRIMO T-55 2015-05-28
 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-367 „DĖL INTEGRALIOS PAGALBOS (DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS IR SLAUGOS) PASLAUGŲ TEIKIMO ASMENS NAMUOSE TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-56 2015-05-28
 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO T-57 2015-05-28
 17. DĖL BARZDŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO T-58 2015-05-28
 18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ DALINIO PAKEITIMO T-59 2015-05-28
 19. DĖL MOKESČIO UŽ NAUDOJIMĄSI RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS VIEŠAISIAIS KELIAIS VAŽIUOJANT DIDŽIAGABARITĖMIS IR (AR) SUNKIASVORĖMIS TRANSPORTO PRIEMONĖMIS AR JŲ JUNGINIAIS DYDŽIŲ NUSTATYMO IR MOKESČIO MOKĖJIMO, ADMINISTRAVIMO, PRIEŽIŪROS IR LEIDIMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T-60 2015-05-28
 20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ VALDYMO ORGANŲ, JUNGTINĖS VEIKLOS SUTARTIMI ĮGALIOTŲ ASMENŲ IR SAVIVALDYBĖS VYKDOMOSIOS INSTITUCIJOS PASKIRTŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ ADMINISTRATORIŲ VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMŲ IR KITŲ TEISĖS AKTŲ JIEMS PASKIRTŲ FUNKCIJŲ VYKDYMU, PRIEŽIŪROS IR KONTROLĖS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO T-61 2015-05-28
 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. VASARIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2015 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-62 2015-05-28
 22. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO TARIFO NUSTATYMO 2016 METAMS T-63 2015-05-28
 23. DĖL ŽEMĖS MOKESČIO TARIFŲ NUSTATYMO 2016 METAMS T-64 2015-05-28
 24. DĖL SOCIALINIO BŪSTO FONDO PLĖTROS PROGRAMOS PATVIRTINIMO T-65 2015-05-28
 25. DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO T-66 2015-05-28
 26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-206 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ DALINIO PAKEITIMO T-67 2015-05-28
 27. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO T-68 2015-05-28
 28. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ PATIKĖJIMO TEISE T-69 2015-05-28
 29. DĖL PANAUDOS SUTARČIŲ SU BARZDŲ SENIŪNIJOS BENDRUOMENĖS CENTRU NUTRAUKIMO T-70 2015-05-28
 30. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES SU VISUOMENINE ORGANIZACIJA „GELBĖKIT VAIKUS“ NUTRAUKIMO T-71 2015-05-28
 31. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ T-72 2015-05-28
 32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ SUDARGO SENIŪNIJOJE, SUDARGO KAIME, KALNO G. 1, PERDAVIMO PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ T-73 2015-05-28
 33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2003 M. SPALIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-184 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS“ DALINIO PAKEITIMO T-74 2015-05-28
 34. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO T-75 2015-05-28
 35. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „VYTURĖLIS“ IR SINTAUTŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS BERŽYNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-76 2015-05-28
 36. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO- PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-77 2015-05-28
 37. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PALUOBIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-78 2015-05-28
 38. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI SLAVIKŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-79 2015-05-28
 39. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI LEKĖČIŲ MOKYKLOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-80 2015-05-28
 40. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-81 2015-05-28
 41. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI PLOKŠČIŲ MOKYKLOS - DAUGIAFUNKCIO CENTRO MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-82 2015-05-28
 42. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-83 2015-05-28
 43. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „PUMPURĖLIS“ IR GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS BARZDŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-84 2015-05-28
 44. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS IKIMOKYKLINIO UGDYMO SKYRIŲ „LINELIS“ IR KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOS PANOVIŲ PRADINIO UGDYMO SKYRIAUS MIŠRIĄ IKIMOKYKLINIO - PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĘ T-85 2015-05-28
 45. DĖL LEIDIMO LAIKINAI UŽDARYTI ŠAKIŲ RAJONO GELGAUDIŠKIO VAIKŲ DARŽELĮ „EGLUTĖ“ T-86 2015-05-28
 46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VERSLO PLĖTROS TARYBOS SUDARYMO T-87 2015-05-28
 47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-88 2015-05-28
 48. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠAKIŲ PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO T-89 2015-05-28
 49. DĖL DALYVAVIMO STEIGIANT ASOCIACIJĄ ŠAKIŲ MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖ IR KONSULTACINĖS DARBO GRUPĖS SUDARYMO T-90 2015-05-28
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.