ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėja
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Katalogo ir tipo pasirinkimas
       Dokumentų paieška


  Dokumentų sąrašas
  Pavadinimas Numeris Priimtas
   RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2017 M. LIEPOS 28 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ 2017-07-28
   01. DĖL PREMIJŲ SKYRIMO ABITURIENTAMS TSP-244 2017-07-28
   02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. VASARIO 15 D. SPRENDIMO NR. T-51 „DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR PRADINIO, PAGRINDINIO BEI VIDURINIO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO PAPILDYMO TSP-245 2017-07-28
   03. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-76 „DĖL BENDROJO UGDYMO KLASIŲ KOMPLEKTŲ IR PRIEŠMOKYKLINIO, IKIMOKYKLINIO BEI MIŠRIŲ UGDYMO GRUPIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO 2017/2018 MOKSLO METAMS“ PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO TSP-246 2017-07-28
   04. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LEKĖČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP-247 2017-07-28
   05. DĖL ŠAKIŲ RAJONO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP-248 2017-07-28
   06. DĖL ŠAKIŲ RAJONO GRIŠKABŪDŽIO GIMNAZIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO TSP-249 2017-07-28
   07. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. KOVO 28 D. SPRENDIMO NR. T-106 „DĖL ŠAKIŲ MIESTO SU PRIEMIESČIAIS BENDROJO PLANO SU GIS SISTEMA TVIRTINIMO“ PAPILDYMO TSP-250 2017-07-28
   08. DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS TARIFŲ NUSTATYMO TSP-251 2017-07-28
   09. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-88 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SENIŪNAIČIŲ SUEIGOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO TSP-252 2017-07-28
   10. DĖL SOCIALINIO GLOBĖJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TSP-253 2017-07-28
   11. DĖL PALUOBIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS PATVIRTINIMO TSP-254 2017-07-28
   12. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 29 D. SPRENDIMO NR. T-215 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018-2024 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO RENGIMO IR ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO TSP-255 2017-07-28
   13. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „PĖSČIŲJŲ IR DVIRAČIŲ TAKŲ ĮRENGIMAS TERITORIJOJE TARP V. KUDIRKOS IR KĘSTUČIO GATVIŲ ŠAKIUOSE“ TSP-256 2017-07-28
   14. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PRIEINAMUMO GERINIMAS NEĮGALIESIEMS VIEŠOJOJE ĮSTAIGOJE ŠAKIŲ LIGONINĖJE“ TSP-257 2017-07-28
   15. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠŲJŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ (KURIŲ STEIGĖJA YRA SAVIVALDYBĖ) VIDAUS KONTROLĖS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO TSP-258 2017-07-28
   16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TSP-259 2017-07-28
   17. DĖL PRITARIMO RAJONO SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ATASKAITAI TSP-260 2017-07-28
   18. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 METŲ METINIŲ ATASKAITŲ RINKINIŲ PATVIRTINIMO TSP-261 2017-07-28
   19. DĖL GARANTIJOS UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ SUTEIKIMO IMANT PASKOLĄ INVESTICIJŲ PROJEKTO „VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMŲ RENOVAVIMAS IR PLĖTRA ŠAKIŲ RAJONE“ FINANSAVIMUI TSP-262 2017-07-28
   20. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-93 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR RAJONO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP RAJONO SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO TSP-263 2017-07-28
   21. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-12 , NUOMOS VILMAI GRIGOŠAITYTEI TSP-264 2017-07-28
   22. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, V. KUDIRKOS G. 80-35, NUOMOS ALMAI KOPICIENEI TSP-265 2017-07-28
   23. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, VYTAUTO G. 7-1, NUOMOS BIRUTEI SUTKAITIENEI TSP-266 2017-07-28
   24. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO ŠAKIUOSE, KĘSTUČIO G. 21-19, NUOMOS VYTAUTUI PILIPAVIČIUI TSP-267 2017-07-28
   25. DĖL SAVIVALDYBĖS BŪSTO, ESANČIO LUKŠIŲ MSTL., EŽERO G. 3A-1, NUOMOS ASTOS NARBUTIENĖS ŠEIMAI TSP-268 2017-07-28
   26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ RAJONO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJA NUTRAUKIMO TSP-269 2017-07-28
   27. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU ASOCIACIJA ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPE NUTRAUKIMO TSP-270 2017-07-28
   28. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, GIMNAZIJOS G. 1, PERDAVIMO ASOCIACIJAI ŠAKIŲ KRAŠTO VIETOS VEIKLOS GRUPEI PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ TSP-271 2017-07-28
   29. DĖL PRITARIMO STEIGTI BIUDŽETINES ĮSTAIGAS - SENIŪNIJAS TSP-272 2017-07-28
   30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO TSP-273 2017-07-28
   31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-46 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TSP-274 2017-07-28
   32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-276 „DĖL DARBO GRUPĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS VEIKLOS REGLAMENTO PAKEITIMAMS IR PAPILDYMAMS PARENGTI SUDARYMO“ PAKEITIMO TSP-275 2017-07-28
   33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-274 „DĖL ŠAKIŲ GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO TSP-276 2017-07-28
   34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-327 „DĖL ŠAKIŲ RAJONO GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO TSP-277 2017-07-28
   35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T-261 „DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į ŠAKIŲ RAJONO VERSLO TARYBĄ“ PAKEITIMO TSP-278 2017-07-28
   36. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS TSP-279 2017-07-28

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.