ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 23691914
Šiandien apsilankė: 38532
Dabar naršo: 375

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Tarybos sprendimai
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2017 M. RUGSĖJO 29 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ 2017-09-29
 01. DĖL FUNKCIJŲ PERDAVIMO KRIŪKŲ MOKYKLAI-DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI T-260 2017-09-29
 02. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-89 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-261 2017-09-29
 03. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-262 2017-09-29
 04. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-53 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDARYMO“ PAKEITIMO T-263 2017-09-29
 05. DĖL STUDIJŲ RĖMIMO KOMISIJOS PATVIRTINIMO T-264 2017-09-29
 06. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-265 2017-09-29
 07. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SAVIŽUDYBIŲ PREVENCIJOS DARBO GRUPĖS SUDĖTIES IR VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO T-266 2017-09-29
 08. DĖL REAGAVIMO Į SAVIŽUDYBIŲ RIZIKĄ ŠAKIŲ RAJONE ALGORITMŲ PATVIRTINIMO T-267 2017-09-29
 09. DĖL PAVADINIMO GATVEI PAKEITIMO, KEIČIANT GATVĖS TIPĄ T-268 2017-09-29
 10. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-149 ,,DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO VIETINĖS REIKŠMĖS KELIAMS IR GATVĖMS TIESTI, REKONSTRUOTI, TAISYTI (REMONTUOTI), PRIŽIŪRĖTI IR SAUGAUS EISMO SĄLYGOMS UŽTIKRINTI 2017 METAIS OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-269 2017-09-29
 11. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-73 „DĖL MOKĖJIMO UŽ SOCIALINES PASLAUGAS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-270 2017-09-29
 12. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO SUTARČIAI T-271 2017-09-29
 13. DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ SOCIALINIŲ PROJEKTŲ RĖMIMO IŠ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T-272 2017-09-29
 14. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017-2019 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-273 2017-09-29
 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS T-274 2017-09-29
 16. DĖL PRITARIMO PRIEMONEI „SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS PLĖTRA“ T-275 2017-09-29
 17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „MODERNIŲ IR SAUGIŲ ERDVIŲ KŪRIMAS ŠAKIŲ RAJONO UGDYMO ĮSTAIGOSE“ T-276 2017-09-29
 18. DĖL VISUOMENĖS DALYVAVIMO KRAŠTOVAIZDŽIO FORMAVIME PROGRAMOS, ĮGYVENDINANT „DRAUGYSTĖS PARKAI-2“ IR „DRAUGYSTĖS PARKAI-3“ PROJEKTUS, PATVIRTINIMO T-277 2017-09-29
 19. DĖL PROJEKTO „ŠAKIŲ RAJONO PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO DIDINIMAS“ T-278 2017-09-29
 20. DĖL PRAŠYMO PERDUOTI PATIKĖJIMO TEISE VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPĄ T-279 2017-09-29
 21. DĖL KONKURSO ORGANIZAVIMO GELGAUDIŠKIO DVARO SODYBOS OPERATORIAUS ATRANKAI NUOMOS PAGRINDAIS T-280 2017-09-29
 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-281 2017-09-29
 23. DĖL JUOZO DOMEIKOS ŠALPOS FONDO ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO UŽ 2017 METUS T-282 2017-09-29
 24. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „MOTORSPORT LT“ ATLEIDIMO NUO ŽEMĖS MOKESČIO UŽ 2017 METUS T-283 2017-09-29
 25. DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO INVESTAVIMO IR UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO T-284 2017-09-29
 26. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU MARIJAMPOLĖS APSKRITIES VYRIAUSIUOJU POLICIJOS KOMISARIATU NUTRAUKIMO T-285 2017-09-29
 27. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-66 „DĖL NUOLATINĖS TURTO NUOMOS KONKURSO KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO T-286 2017-09-29
 28. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO T-287 2017-09-29
 29. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 29 D. SPRENDIMO NR. T-245 „DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 4, PERDAVIMO LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS ŠAKIŲ ŽEMĖTVARKOS SKYRIUI“ PAKEITIMO T-288 2017-09-29
 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. SPRENDIMU NR. T-325 PATVIRTINTO VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMO T-289 2017-09-29
 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-96 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2016 M. KOVO 18 D. SPRENDIMO NR. T-115 „DĖL SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO VIEŠAJAI ĮSTAIGAI „ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIEŠGAISRINĖ TARNYBA“ PAGAL PANAUDOS SUTARTĮ“ PAKEITIMO“ PAKEITIMO T-290 2017-09-29
 32. DĖL NEGYVENAMŲJŲ PATALPŲ, ESANČIŲ ŠAKIUOSE, BAŽNYČIOS G. 37, NUOMOS VIEŠOJO KONKURSO BŪDU T-291 2017-09-29
 33. DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO T-292 2017-09-29
 34. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN T-293 2017-09-29
 35. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN T-294 2017-09-29
 36. DĖL TURTO PERDAVIMO T-295 2017-09-29
 37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. SPALIO 16 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL GELGAUDIŠKIO „ŠALTINIO“ SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-296 2017-09-29
 38. DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS STEIGIMO LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOJE T-297 2017-09-29
 39. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOJE IR ŠAKIŲ „VARPO“ MOKYKLOS SIESARTĖNŲ PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE T-298 2017-09-29
 40. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KIDULIŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE IR KIDULIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS SUDARGO MARTYNO SEDEREVIČIAUS PAGRINDINIO UGDYMO SKYRIUJE T-299 2017-09-29
 41. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES SLAVIKŲ PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE T-300 2017-09-29
 42. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE T-301 2017-09-29
 43. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE T-302 2017-09-29
 44. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES KRIŪKŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE T-303 2017-09-29
 45. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE T-304 2017-09-29
 46. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PALUOBIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE T-305 2017-09-29
 47. DĖL LEIDIMO IŠIMTIES TVARKA KOMPLEKTUOTI KLASES PLOKŠČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE T-306 2017-09-29
 48. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO ŽVIRGŽDAIČIŲ PROGIMNAZIJOJE T-307 2017-09-29
 49. DĖL PAILGINTOS DIENOS GRUPĖS STEIGIMO LEKĖČIŲ MOKYKLOJE-DAUGIAFUNKCIAME CENTRE T-308 2017-09-29
 1 2  
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.