ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 19944326
Šiandien apsilankė: 21516
Dabar naršo: 126

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Tarybos sprendimų projektai
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2014-11-27
 10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI 2014-11-27
 11. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO 2014-11-27
 12. DĖL ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOSE TVARKOS APRAŠO IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014-11-27
 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-8 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 14. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO R. VASAITIENEI NUSTATYMO 2014-11-27
 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO 2014-11-27
 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠAKIŲ LIGONINĖ“. SAULĖS VANDENS ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“ 2014-11-27
 18. DĖL ŠAKIŲ MIESTO PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO SUSIETA TERITORIJA 2014-11-27
 19. DĖL RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 2014-11-27
 2. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2014-11-27
 20. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014-11-27
 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS, GAISRO, SKURDO AR KITU YPATINGU ATVEJU TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-368 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 27. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE PADALINIO STEIGIMO 2014-11-27
 28. DĖL ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 2014-11-27
 29. DĖL TURTO PERDAVIMO 2014-11-27
 3. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI 2014-11-27
 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO 2014-11-27
 33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014-11-27
 34. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PAVOJINGŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMĄ NUSTATYMO 2014-11-27
 35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-91 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ 1 PRIEDO PAKEITIMO 2014-11-27
 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1998 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. 155, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-355, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-217, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-285 PAKEITIMO 2014-11-27
 39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. 162 ,,DĖL VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IR ŠILUMINIŲ PUNKTŲ EKSPLOATAVIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 4. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI 2014-11-27
 40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. 60, 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-128 IR 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-358 PAKEITIMO 2014-11-27
 41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-245 ,,DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-174 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-287 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-23 PAKEITIMO 2014-11-27
 46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 ,,DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-189 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-273 ,,DĖL RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO 2014-11-27
 5. DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, TUOPŲ G. 12, REMONTO EKONOMINIO NENAUDINGUMO 2014-11-27
 50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-36 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-356 PAKEITIMO 2014-11-27
 51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 ,,DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-206 ,,DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-29 IR 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-387 „DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
 1 2  
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.