ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėja
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Katalogo ir tipo pasirinkimas
       Dokumentų paieška


  Dokumentų sąrašas
  Pavadinimas Numeris Priimtas
   1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2014-11-27
   10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI 2014-11-27
   11. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO 2014-11-27
   12. DĖL ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOSE TVARKOS APRAŠO IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014-11-27
   13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-8 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   14. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO R. VASAITIENEI NUSTATYMO 2014-11-27
   15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO 2014-11-27
   16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠAKIŲ LIGONINĖ“. SAULĖS VANDENS ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“ 2014-11-27
   18. DĖL ŠAKIŲ MIESTO PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO SUSIETA TERITORIJA 2014-11-27
   19. DĖL RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO 2014-11-27
   2. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI 2014-11-27
   20. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014-11-27
   21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS, GAISRO, SKURDO AR KITU YPATINGU ATVEJU TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-105 „DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO TVARKOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-368 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   27. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE PADALINIO STEIGIMO 2014-11-27
   28. DĖL ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO 2014-11-27
   29. DĖL TURTO PERDAVIMO 2014-11-27
   3. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI 2014-11-27
   30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LIEPOS 25 D. SPRENDIMO NR. T-281 „DĖL MOKESČIO DYDŽIO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ PRIEDO DALINIO PAKEITIMO 2014-11-27
   32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO 2014-11-27
   33. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014-11-27
   34. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PAVOJINGŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMĄ NUSTATYMO 2014-11-27
   35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-91 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ 1 PRIEDO PAKEITIMO 2014-11-27
   38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1998 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. 155, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-355, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-217, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-285 PAKEITIMO 2014-11-27
   39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. 162 ,,DĖL VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IR ŠILUMINIŲ PUNKTŲ EKSPLOATAVIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   4. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI 2014-11-27
   40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. 60, 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-128 IR 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-358 PAKEITIMO 2014-11-27
   41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-245 ,,DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-174 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-287 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-23 ,,DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-23 PAKEITIMO 2014-11-27
   46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 ,,DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-189 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-273 ,,DĖL RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO 2014-11-27
   5. DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, TUOPŲ G. 12, REMONTO EKONOMINIO NENAUDINGUMO 2014-11-27
   50. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-36 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-356 PAKEITIMO 2014-11-27
   51. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. KOVO 25 D. SPRENDIMO NR. T-54 ,,DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ PRIEŽIŪROS MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   52. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-206 ,,DĖL ATSISKAITOMŲJŲ KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ APTARNAVIMO MOKESČIO NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   53. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. RUGSĖJO 23 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONIŲ NUOMOS BE EILĖS ĮKAINIŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   54. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-29 IR 2013 M. LAPKRIČIO 28 D. SPRENDIMO NR. T-387 „DĖL KUDIRKOS NAUMIESČIO VINCO KUDIRKOS GIMNAZIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO 2014-11-27
   1 2  

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.