ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 30965414
Šiandien apsilankė: 12916
Dabar naršo: 175

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai

Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Tarybos sprendimai
Katalogo ir tipo pasirinkimas
     Dokumentų paieška


Dokumentų sąrašas
Pavadinimas Numeris Priimtas
 RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, ĮVYKUSIO 2014 M. LAPKRIČIO 27 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ 2014-11-27
 1. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-40 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 M. BIUDŽETO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO T-319 2014-11-27
 2. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI T-320 2014-11-27
 3. DĖL TURTO PERDAVIMO ŠAKIŲ VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI T-321 2014-11-27
 4. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI T-322 2014-11-27
 5. DĖL GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO ŠAKIŲ SENIŪNIJOJE, IŠDAGŲ KAIME, TUOPŲ G. 12, REMONTO EKONOMINIO NENAUDINGUMO T-323 2014-11-27
 6. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. BIRŽELIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-205 „DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO PERDAVIMO PATIKĖJIMO TEISE UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI „ŠAKIŲ VANDENYS“ PAKEITIMO T-324 2014-11-27
 7. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO T-325 2014-11-27
 8. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO T-326 2014-11-27
 9. DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO DIREKTORIAUS TARNYBINIO ATLYGINIMO KOEFICIENTO NUSTATYMO T-327 2014-11-27
 10. DĖL KASMETINIŲ ATOSTOGŲ SUTEIKIMO ALGIMANTUI DAMIJONAIČIUI T-328 2014-11-27
 11. DĖL VIENKARTINIŲ PINIGINIŲ IŠMOKŲ SKYRIMO T-329 2014-11-27
 12. DĖL ŽEMĖS KASINĖJIMO DARBŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDRO NAUDOJIMO TERITORIJOSE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), TVARKOS APRAŠO IR VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ATLIKTI KASINĖJIMO DARBUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOJE (GATVĖSE, VIETINĖS REIKŠMĖS KELIUOSE, AIKŠTĖSE, ŽALIUOSIUOSE PLOTUOSE), IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-330 2014-11-27
 13. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. SAUSIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-8 ,,DĖL SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-331 2014-11-27
 14. DĖL PRIEDO PRIE TARNYBINIO ATLYGINIMO RIMAI VASAITIENEI NUSTATYMO T-332 2014-11-27
 15. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2011-2017 METŲ PLĖTROS STRATEGINIO PLANO PAPILDYMO IR PATIKSLINIMO T-333 2014-11-27
 16. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. VASARIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-38 „DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014-2016 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-334 2014-11-27
 17. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI „VIEŠOJI ĮSTAIGA „ŠAKIŲ LIGONINĖ“. SAULĖS VANDENS ŠILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMAS“ T-335 2014-11-27
 18. DĖL ŠAKIŲ MIESTO PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS REGIONO SUSIETA TERITORIJA T-336 2014-11-27
 19. DĖL RAJONO ŠILUMOS ŪKIO SPECIALIOJO PLANO PATVIRTINIMO T-337 2014-11-27
 20. DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO T-338 2014-11-27
 21. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. LIEPOS 28 D. SPRENDIMO NR. T-199 „DĖL VIENKARTINĖS PARAMOS ŠEIMAI (VIENAM GYVENANČIAM ASMENIUI) STICHINĖS NELAIMĖS, GAISRO, SKURDO AR KITU YPATINGU ATVEJU TVARKOS“ DALINIO PAKEITIMO T-339 2014-11-27
 22. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-63 „DĖL ŠAKIŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO SKALBIMO IR DUŠO PASLAUGŲ ĮKAINIŲ TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-340 2014-11-27
 23. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMO T-341 2014-11-27
 24. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-368 „DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-342 2014-11-27
 25. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-24 „DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO“ DALINIO PAKEITIMO T-343 2014-11-27
 26. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. SAUSIO 30 D. SPRENDIMO NR. T-25 „DĖL GYVENTOJŲ TELKIMO VISUOMENEI NAUDINGAI VEIKLAI ATLIKTI TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO T-344 2014-11-27
 27. DĖL DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS PASLAUGŲ TEIKIMO NAMUOSE PADALINIO STEIGIMO T-345 2014-11-27
 28. DĖL ĮKAINIŲ PATVIRTINIMO T-346 2014-11-27
 29. DĖL TURTO PERDAVIMO T-347 2014-11-27
 30. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T-339 „DĖL GELGAUDIŠKIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-348 2014-11-27
 31. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2014 M. PRIEMONIŲ VYKDYMO SĄMATOS PAKEITIMO T-349 2014-11-27
 32. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS LĖŠŲ NAUDOJIMO MEDŽIOJAMŲJŲ GYVŪNŲ DAROMOS ŽALOS PREVENCINĖMS IR KITOMS PRIEMONĖMS FINANSUOTI TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO T-350 2014-11-27
 33. DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ PAVOJINGŲ ŠUNŲ REGISTRAVIMĄ NUSTATYMO T-351 2014-11-27
 34. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. T-91 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ GYVŪNŲ (ŠUNŲ, KAČIŲ) REGISTRAVIMĄ DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-352 2014-11-27
 35. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. LIEPOS 27 D. SPRENDIMO NR. T-243 „DĖL KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO TARIFŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-353 2014-11-27
 36. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMU NR. T-249 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ TVIRTINIMO“ PATVIRTINTŲ NUOSTATŲ PRIEDO PAKEITIMO T-354 2014-11-27
 37. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDYBOS 1998 M. BIRŽELIO 25 D. SPRENDIMO NR. 155, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GRUODŽIO 7 D. SPRENDIMO NR. T-355, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. LIEPOS 24 D. SPRENDIMO NR. T-217, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-285, RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GRUODŽIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-372 PAKEITIMO T-355 2014-11-27
 38. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2001 M. RUGSĖJO 6 D. SPRENDIMO NR. 162 ,,DĖL VIDAUS ŠILDYMO BEI KARŠTO VANDENS TIEKIMO SISTEMŲ IR ŠILUMINIŲ PUNKTŲ EKSPLOATAVIMO UAB „ŠAKIŲ ŠILUMOS TINKLAI“ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-356 2014-11-27
 39. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2002 M. BALANDŽIO 25 D. SPRENDIMO NR. 60, 2012 M. KOVO 29 D. SPRENDIMO NR. T-128 IR 2012 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-358 PAKEITIMO T-357 2014-11-27
 40. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. RUGSĖJO 22 D. SPRENDIMO NR. T-245 ,,DĖL SINTAUTŲ KULTŪROS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-358 2014-11-27
 41. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2005 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T-70 „DĖL ŠAKIŲ ,,VARPO“ VIDURINĖJE MOKYKLOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-359 2014-11-27
 42. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2006 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMO NR. T-174 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-167 ,,DĖL KRIŪKŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMOS PASLAUGOS TARIFO NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-360 2014-11-27
 43. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008 M. RUGSĖJO 25 D. SPRENDIMO NR. T-287 BEI RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. KOVO 26 D. SPRENDIMO NR. T-102 ,,DĖL LEKĖČIŲ SENIŪNIJOJE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-361 2014-11-27
 44. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-39 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T-23 PAKEITIMO T-362 2014-11-27
 45. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. VASARIO 26 D. SPRENDIMO NR. T-40 ,,DĖL SLAVIKŲ SENIŪNIJOS LAISVALAIKIO CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-363 2014-11-27
 46. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GEGUŽĖS 28 D. SPRENDIMO NR. T-200 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GEGUŽĖS 29 D. SPRENDIMO NR. T-189 ,,DĖL GELGAUDIŠKIO KULTŪROS CENTRE TEIKIAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO“ PAKEITIMO T-364 2014-11-27
 47. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. LIEPOS 30 D. SPRENDIMO NR. T-273 ,,DĖL RAJONO ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ KAINŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO T-365 2014-11-27
 48. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. RUGSĖJO 24 D. SPRENDIMO NR. T-302 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-359 PAKEITIMO T-366 2014-11-27
 49. DĖL RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. VASARIO 25 D. SPRENDIMO NR. T-36 IR RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 31 D. SPRENDIMO NR. T-356 PAKEITIMO T-367 2014-11-27
 1 2  
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.