ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Šakių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Projektų finansavimo konkursas

   


  SKELBIAMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2017 M. PROJEKTŲ KONKURSAS

  Šakių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia projektų, kurie finansuojami iš Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialios programos lėšų, konkursą.

  2017 m. visuomenės sveikatos programų rėmimo prioritetinės kryptys:

  • Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencija;
  • Aplinkos sveikata (triukšmo prevencija, geriamojo vandens, maudyklų vandens stebėsena);
  • Fizinio aktyvumo skatinimas;
  • Psichikos sveikatos stiprinimo, savižudybių ir smurto prevencija;

  Paraiškos sveikatos programų projektų finansavimui priimamos iki 2017 m. balandžio 6 d. 17 val. adresu: Bažnyčios g. 39a, Šakiai raštu (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Šakių skyrius, 2 a.) kreiptis į Genovaitę Rankauskienę) ir el. paštu info@sakiaivsb.lt. Projektus gali teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigos, švietimo įstaigos, visuomeninės (nevyriausybinės) organizacijos, kiti juridiniai asmenys.

  Projektai, pateikti vėliau negu nustatyta data, nebus svarstomi. 

   Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškos forma
  Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškų vertinimo forma
  Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teiktų paraiškų ataskaitos forma
  Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarka

   


      Konkursas Socialinės reabilitacijos paslaugoms neįgaliesiems bendruomenėje teikti


  Šakių rajono savivaldybė skelbia 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkursą.
  Projektų finansavimo tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius procesus savivaldybių administracijas, kurios papildytų savivaldybių teikiamą pagalbą neįgaliesiems konkurso būdu atrinktais projektais, atitinkančiais realius neįgaliųjų poreikius, ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas, kaip jas apibrėžia Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymas (toliau – organizacijos), teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ar palaikytų neįgaliųjų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų neįgaliųjų savarankiškumą ir užimtumą bei galimybes dalyvauti visuomenės gyvenime.
  Paraiškos priimamos iki 2016 metų spalio 17 d. (įskaitytinai). Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) Informacija teikiama savivaldybės 126 kab., tel. 60767.
  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.

   

  Dėl lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. Liepos 20 d. Įsakymo nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ pakeitimo.

   

  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiškos forma.

  LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2012 M. LIEPOS 20 D. ĮSAKYMO NR. A1-345 (PAKEITIMAS)

  SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTO VERTINIMO ANKETA (PAKEITIMAS)

  ĮSAKYMAS DĖL LĖŠŲ PASKIRSTYMO SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANCUOTI 2017M  Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimui 2016-2018 m. konkursas


  Projektų finansavimo tikslas – skatinti savivaldybėse vykdyti projektus, kuriuose numatyta organizuoti neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklą kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonę.
  Šakių rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius atsakingas už savivaldybės administracijos projektų „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkurso“ organizavimą 2016 m.
  Lėšų skirtų projektams, finansuojamiems iš neįgaliųjų reikalų departamento prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2016-2018 metais konkursui įgyvendinti skirtų lėšų paskirstymas

  Direktoriaus įsakymas

   

   


  Jaunimo ir nevyriausybinių organizacijų programos, projektų rezultatai

  2010 m.

  Jaunimo mokymų ir patirties mainų organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2010 metais (32.5 kb)
  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2010 metais
  Piliečių iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2010 metais
  Jaunimo ir NVO projektų įgyvendinimo grafikas 2010 metais

  2011 m.

  Jaunimo projektų finansavimo konkursų rezultatai 2011 metais
  Piliečių iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2011 metais

  2012 m.

   

  Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2012 metais

  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2012 metais

  NVO iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2012 metais

   

  2013 m.

   

   

  Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2013 metais

  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2013 metais

  NVO iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2013 metais 

   

  2014 m.

   

     2015 m.

  Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais
  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais
  Atvirų jaunimo erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2015 metais

   

  2016 m.

   

  Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais
  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais
  Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2016 metais

   

  2017 m.

  Jaunimo mokymų ir patirties sklaidos organizavimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais
  Jaunimo iniciatyvų skatinimo projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais
  Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklos projektų finansavimo konkurso rezultatai 2017 metais

   


   

  Šakių rajono savivaldybė skelbia 2017 metų projektų finansavimo konkursus jaunimo ir kitoms nevyriausybinėms organizacijoms,  neformalioms jaunimo grupėms, kulltūros, švietimo ir kitoms įstaigoms, planuojančioms steigti Atviras jaunimo erdves.

  Bus finansuojami projektai skirti jaunimo  iniciatyvų skatinimui, mokymų organizavimui, gerosios patirties sklaidai bei Atvirų jaunimo centrų ir erdvių veiklai. 

  Užpildytos paraiškos priimamos savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai) iki š.m. balandžio 13 d. (įskaitytinai). Informacija teikiama savivaldybės 205 kab., tel. 60758, el.paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt

  Bendradarbiavimo sutartis neformalioms jaunimo grupėms
  Jaunimo projekto vertinimo lentelė
  Projekto vykdymo ataskaita

  Jaunimo iniciatyvų konkurso nuostatai

  Jaunimo mokymų organizavimo konkurso nuostatai

  AJE veiklos finansavimo  konkurso nuostatai

  JAUNIMO IR NVO PROJEKTŲ PARAIŠKA

  Biudžeto FORMA 2

  Pavedimų įvykdymo ataskaita

   

   

   Ataskaitų formos

   

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas:2017-04-26 13:24:08

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.