ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėja
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Kudirkos Naumiesčio seniūnija

  KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA

  Dariaus ir Girėno g. 24, LT-71317 Kudirkos Naumiestis, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 57374

  Fakso Nr. 8 345 57374

  El. p. kudirkosnaumiestis@sakiai.ltnaumiestis@gmail.com

   

   

   

  Administracija


  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Algirdas Stankevičius

  seniūnas*

  8 345 57374

  8 608 24745

  seniunas@kudirkosnaumiestis.lt

  Rasa Staugaitienė

  sekretorė

  8 345 57346

  8 682 42679

  kudirkosnaumiestis@sakiai.lt

  Vytautas Šimkonis

  žemės ūkio specialistas

  -

  8 647 34166

  -

  Liucija Jakaitienė

  vyr. buhalterė

  8 345 57346

  -

  -

  Laimutė Tamošiūnienė

  kasininkė

  8 345 57242

  -

  -

  Laimutė Kvietinskienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 57242

  -

  -

  Jurga Raškauskienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 57242

  -

  -

  Jolita Kažemėkaitienė

  socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

  8 345 57242

  -

  -

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

   

  Kudirkos Naumiesčio seniūnijos VBT

   

   

  2014 m. balandžio 2 d. buvo atnaujinta Kudirkos Naumiesčio vietos bendruomenės taryba (toliau –VBT), kurios narių skaičius yra 12. VBT posėdžio metu pirmininku buvo išrinktas Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos direktorius Romas Eikevičius, sekretore – Tarpučių seniūnaitijos seniūnaitė Asta Inkratienė. VBT veiklos tikslas – bendradarbiaujant su vietos bendruomene, priimti sprendimus dėl 2013-2015 metų programai įgyvendinti skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo, tenkinant viešuosius vietos bendruomenės poreikius.

  VBT sprendimu pasirinkta veikla – bendruomenės akcijos ir iniciatyvos, skirtos viešųjų erdvių ir aplinkos kokybei gerinti. 2014 m. Kudirkos Naumiesčio seniūnijos VBT priimtų sprendimų įgyvendinimui skirta 5358 Lt. Už gautas lėšas numatyta nupirkti apie 30 naujų gatvių šviestuvų, taupančių elektros energiją ir atnaujinti gatvių apšvietimą Kudirkos Naumiesčio mieste ir seniūnijai priklausančiose gyvenvietėse.

   

  Seniūnaitijos

  J. Bagdono seniūnaitija               - Artūras Pečkaitis                    - seniūnaitis      tel.: 8 627 07553
  Baltkalnio seniūnaitija                  - Vidmantas Račkauskas       -  seniūnaitis     tel.: 8 647 24323
  Centro seniūnaitija                        - Vaidas Bagdanavičius          - seniūnaitis      tel.: 8 687 08379
  Būblelių - Kubilėlių seniūnaitija  - Sigitas Gudiškis                     - seniūnaitis      tel.: 8 627 01237
  Novos seniūnaitija                         - Rita Dumbliauskė                  - seniūnaitė       tel.: 8 616 37824
  Panovių seniūnaitija                      - Petras Petkūnas                     - seniūnaitis      tel.: 8 652 49411
  Tarpučių seniūnaitija                     - Asta Inkratienė                        - seniūnaitė       tel.: 8 610 99994
  Turčinų seniūnaitija                       - Arūnas Kabišaitis                    - seniūnaitė      tel.: 8 628 97968

  Bendri duomenys

  Kudirkos Naumiestis, to paties pavadinimo seniūnijos centras, yra pačiame pietvakariniame Šakių rajono savivaldybės pakraštyje. Miesto plotas - 403 ha, seniūnijos - 7758 ha. Mieste gyvena 1888 žmonės, seniūnijoje - 2906 žmonės (2012-01-01 duomenys).
  Per Kudirkos Naumiestį vingiuoja asfaltuoti keliai į Kybartus (18 km), Vilkaviškį (20 km), Šakius (25 km), Kauną (apie 90 km), Vilnių (apie 200 km).
  Keliaudami per Šakius ir Jurbarką (apie 50 km), galime pasiekti Žemaitiją.
  Pietinė ir rytinė miesto dalis ribojasi su Vilkaviškio rajonu. Kudirkos Naumiesčio teritoriją puošia ir nemažai patogumų teikia Širvinta ir Šešupė, gražiu vingiu iš trijų pusių apjuosiančios mūsų miestą. Keliolika kilometrų jos abi savo vandenis neša šiaurės vakarų kryptimi valstybine siena su Rusijos Federacijos Karaliaučiaus kraštu.

  Seniūnijos gyvenvietės ir kaimai

  Eil. Nr.     Kaimo pavadinimas          Gyventojų skaičius   

  1.             Apirbiškių kaimas                             0
  2.             Ašmoniškių kaimas                          3
  3.             Bajoraičių kaimas                           49
  4.             Bartkų kaimas                                    7
  5.             Braškių kaimas                                  1
  6.             Bukšnių kaimas                                 3
  7.             Būblelių kaimas                             120
  8.             Gyliškių kaimas                                  1
  9.             Gluobių kaimas                                13
  10.           Gustainiškių kaimas                       41
  11.           Jundilų kaimas                                   6
  12.           Kasikėnų kaimas                               0
  13.           Kaupiškių kaimas                              5
  14.           Klepų kaimas (dalis)                         0
  15.           Kubilėlių kaimas                              83
  16.           Kulnistų kaimas                               15
  17.           Kutų kaimas (dalis)                           0
  18.           Meištų kaimas                                  25
  19.           Miknaičių kaimas                             14
  20.           Panovių kaimas                             310
  21.           Pliorišių kaimas                                 0
  22.           Putinų kaimas (dalis)                      11
  23.           Ročkų kaimas                                     0
  24.           Rudžių kaimas                                    6
  25.           Storiukų kaimas (dalis)                     0
  26.           Suodžių kaimas (dalis)                     0
  27.           Šaukščių kaimas                                0
  28.           Tarpučių I kaimas                             70
  29.           Totorviečių kaimas                           52
  30.           Turčinų kaimas                               121
  31.            Užsienių kaimas                                 1
  32.            Vaišvilų kaimas                                   9
  33.            Vaitiškių kaimas                                28
  34.            Žaltynų kaimas                                  24
                                  Iš viso:                              1018

  Istorija

  Nuo 1934 m. birželio 10 d. miestui suteiktas Kudirkos Naumiesčio vardas. Vinco Kudirkos "mums paliktas tautos himnas, jo tautiška giesmė, mūsų giedama per iškilmes, tegu bus amžina mūsų Tėvynės programa. Ji mus turi vienyti, visus gyventojų sluoksnius, visas dvasines sroves. Lietuva, Tėvyne mūsų, vienybė težydi!  Ar galėtų būti mums brangiau kas už tuos žodžius ?".
  Prezidentas Antanas Smetona (iš kalbos, sakytos atidengiant paminklą 1934 06 10).

  Šešupės ir Širvintos santakoje karalienės Bonos Sforcos, Lietuvos ir Lenkijos valstybės valdovo Žygimanto Senojo žmonos, įkurtąjį Duliebaičių kaimą rašytiniai šaltiniai pirmą kartą mini 1561 m. 1639 m. jau nurodoma, jog buvusio kaimo vietoje įkurtas miestelis, pavadintas Vladislavovu, kuriam magdeburgines teises 1643 m. kovo 26 d. suteikė Lietuvos ir Lenkijos valstybės valdovo Vladislovo Vazos žmona karalienė Cecilija Renata.
  1867 m. miestas tapo apskrities centru, o 1877 m. buvo pastatytas medinis tiltas per Šešupę. 1895 - 1899 m. šiame mieste gyveno, dirbo, mirė ir čia palaidotas lietuvių tautos varpininkas Vincas Kudirka. Čia gydytojais taip pat dirbo žymieji varpininkai dr. Juozas Bagdonas, dr. Kazys Grinius (vėliau Lietuvos Respublikos prezidentas).
  Miestą daug kartų naikino karai, gaisrai, maras ir kitos epideminės ligos. Ypač smarkiai Kudirkos Naumiestis nukentėjo po abiejų XX amžiuje vykusių pasaulinių karų . Po antrojo pasaulinio karo mieste beliko tik apie 20 procentų nesugriautų ir nesudegintų namų.

  Kultūra ir švietimas 

  Žemaičių vyskupas Jurgis Tiškevičius, 1644 m. perduodamas karmelitų vienuolynui naujai pastatytą koplyčią (pirmąją katalikų šventovę šioje vietoje), nurodė, kad pamokslai būtų sakomi žemaitiškai ir laikoma mokykla.
  Pirmą kartą ji paminėta 1781 m. Miesto mokyklose mokėsi rašytojas, kunigas Antanas Tatarė, kalbininkas Jonas Jablonskis, rašytojas, pedagogas Pranas Mašiotas, Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras , vyskupas Justinas Staugaitis ir kiti įžymūs žmonės.
  Po Antrojo pasaulinio karo pradinė mokykla išaugo į vidurinę, o 2005 m. - į gimnaziją. Išleista 60 laidų, kuriose buvo 2358 abiturientai. Nuo 2008 m. rugsėjo 1 d., reorganizavus Panovių pagrindinę mokyklą, ji buvo prijungta prie Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos ir pavadinta Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos Panovių pagrindinio ugdymo skyriumi su ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mišria grupe. Šiuo metu seniūnijos teritorijoje veikia Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija ir Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius Būbleliuose.
  Tautiškos giesmės - Lietuvos Respublikos himno sukūrimo 100-jų metinių proga 1998 m. gruodžio 5 d. iškilmingai buvo atidarytas dr. Vinco Kudirkos muziejus. Tai pirmas muziejus nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje.
  Kudirkos Naumiesčio kultūros centras įsikūręs dar 1843 m. statytoje evavangelikų liuteronų bažnyčioje, kuri 1953 m. rekonsruota į kultūros namus.
  Centre gražiai dirba nemažai šokių kolektyvų, estradinis ansamblis, mėgėjų, parodijų teatrai.
  Ypač visi laukia seniūnijos vasaros šventės, kuri vyksta per Šv. Apaštalų Petro ir Pauliaus atlaidus.

  Lankytinos vietos

  Kudirkos Naumiesčio miesto svečiai gali aplankyti:

  1. Dr. Vinco Kudirkos muziejų V. Kudirkos gatvėje.
  2. 1781 m. pradėtą ir tik 1870 m. pabaigtą statyti Šv. Kryžiaus Atradimo vardu konsekruotą mūrinę dviejų bokštų bažnyčią.
  3. 2003 m. pašventintą Keturnaujienos - Suodžių Dieviškojo Gailestingumo koplyčią.
  4. J. Jablonskio gimtinę Kubiliėliuose.
  5. Pr. Mašioto tėviškę prie Kudirkos Naumiesčio.
  6. Vytauto Didžiojo paminklą Vytauto gatvėje. 
  7. Savamokslio menininko Prano Sederevičiaus sodybą, kurioje pilna jo sukurtų darbų.
  8. Kudirkos Naumiesčio civilines kapines, kuriose palaidotas dr. Vincas Kudirka, rašytoja Petronėlė  Orentaitė ir kiti žymūs mūsų krašto žmonės.
  9. Rusų ir vokiečių kapines.
  10. Masinių žudynių ir rusų karo belaisvių kapines.
  11. Žydų civilines kapines.
  12. 1000 - mečio paminklinį akmenį.
  13. Paminklą naumiestiečiams Lietuvos partizanams Bažnyčios gatvėje.
  14. Dr. Vinco Kudirkos paminklą Kudirkos Naumiesčio Varpo aikštėje.
  15. Irenos ir Antano Spranaičių kampelį "Širvintos kampelis".
  16. Paminklą pirmajam žuvusiam sovietų kariui.
  17. Koplyčias Nr. 1, 2 Kudirkos Naumiesčio civilinėse kapinėse.
  18. Koplyčią Nr. 3 Suodžiuose.
  19. Civilines pravoslavų kapines, cerkvę.
  20. Tiltus per Šešupę, Širvintą.
  21. J. Lingio tėviškę Panoviuose.
  22. Paminklą "Lietuvaitė šokėja" Panoviuose. 
  23. Paminklą dr. Vinco Kudirkos mirties vietai įamžinti gimnazijoje.
  24. Paminklą V. Kasparaičio gimtinėje Vytauto gatvėje.
  25. Kryžius Panoviuose, Jundiluose, Žaltynuose, Kasikėnuose, Totorviečiuose, Gustainiškiuose, Gyliškiuose.

  Įmonės ir įstaigos

  UAB "Šaka", tel.: 8 345 57767, el.p.: saka@dc.ot.lt
  Įmonė įkurta 1993 m. vietinių žemdirbių iniciatyva. Bendrovė specializuojasi bulvių sėklininkystėje, augina javus, rapsus, kukurūzus, dirba 700 ha žemės. UAB " Šaka" - daugelio parodų laureatė ir prizininkė, Vokietijos firmos "Europlant" atstovė Lietuvoje.

  VSAT Pagėgių rinktinės Kudirkos Naumiesčio užkarda, tel.: 8 345 60162, mob.: 8 698 03827.
  Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos VRM Kudirkos Naumiesčio užkarda savo veiklą pradėjo 2003 m., o metų gale ji įsikūrė naujame ES reikalavimus atitinkančiame pastate. Pasienio ruože pastatytas stebėjimo bokštas, kadangi siena su Rusijos Federacijos Kaliningrado sritimi yra išorinė ES ir NATO siena, todėl nuolat didinamas personalo skaičius, tarnyba aprūpinama šiuolaikiškomis techninėmis priemonėmis, padedančiomis gerinti valstybės sienos apsaugą.

  UAB "Valjona", tel.: 8 345 57230, el.p.: uabvaljona@one.lt
  UAB "Valjona" įkurta 1995 m. agronomo Jono Valaičio iniciatyva. Ji specializuojasi hibridinių kukurūzų, pievų , ganyklų, vejų sėklų tiekimu bei platinimu, trąšų, augalų apsaugos priemonių prekyba.
  UAB "Valjona" pirmoji mieste ėmėsi viešojo maitinimo bei jaunimo poilsio organizavimo, įsteigus kavinę barą "Pas Joną", dabar - "Pas Mindaugą". Čia pat yra prekyvietė.
  UAB "Valjona" - plataus spektro bendrovė, gerai žinoma Lietuvos žemdirbiams, aktyviai pradėjo savo veiklą ir kaimyninėje Latvijoje.

  UAB "Raseinių šilas," tel.: 8 345 57962
  Lauko baldų gamybos įmonė.

  UAB "Gulbelė".

  UAB "Viljūris" (vaistinė).

  Camelia vaistinė.

  UAB "Livena" (degalinė).

  VĮ Kudirkos Naumiesčio pirminės sveikatos priežiūros centras, tel.: 8 345 57242.

   

  Artūras Pečkaitis

  Normal 0 19 false false false LT X-NONE X-NONE
  Paskutinis atnaujinimas:2017-02-15 11:23:57

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.