ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Gyventojams
 • Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Šakių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Plokščių seniūnija

  PLOKŠČIŲ SENIŪNIJA

  Beržų g. 3, LT-71483 Plokščiai, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 42828

  Fakso Nr. 8 345 42828

  El. p.ploksciai.seniunija@gmail.com
   


  Administracija

   

  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Laimutė Miliūnienė

  seniūnė*

  8 345 42828

  8 686 79106

  ploksciai.seniunija@gmail.com

  Ingrida Bendikienė

  sekretorė

  8 345 42828

  -

  -

  Angelė Šaučiulienė

  buhalterė

  8 345 42828

  -

  -

  Rimanta Šukienė

  socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

  8 345 42828

  -

  -

  Odeta Urbaitienė

  žemės ūkio specialistė

  8 345 42828

  -

  -

  Virginijus Banaitis

  elektrikas

  8 345 42828

  -

  -

  Romas Vaičiūnas

  vairuotojas

  8 345 42828

  -

  -

  Jūrantas Kazakauskas

  vairuotojas, valytojas

  8 345 42828

  -

  -

  Genovaitė Butvilienė 

  kapinių prižiūrėtoja

  8 345 42828

  -

  -

  Asta Zokaitienė

  valytoja

  8 345 42828

  -

  -

   

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai


  Administracinių paslaugų teikimo aprašymai

  Socialinės paslaugos   Plokščių seniūnijos seniūnaičiai: 

      1. Voniškių seniūnaitijos seniūnaitė-Renata Bastienė, tel.:    8610 45294; 

      2. Plokščių  seniūnaitijos seniūnaitė-Gaiva Merčaitytė, tel.; 8616 17935;

       3. Kubilių seniūnaitijos seniūnaitė -Rimutė Karalienė, tel.: 8620 69516.

  Bendri duomenys

  Plokščių seniūnijos plotas - 9766,5 ha, tame skaičiuje - 2580 ha miškų. Seniūnijoje gyvena apie 1000 gyventojų, iš jų deklaruoti 974.  Yra 32 kaimai, iš jų 5 negyvenami. Daugiausiai gyventojų gyvena seniūnijos centre Plokščiuose - 382 gyventojai, Voniškių kaime - 123 gyventojai ir Kubilių kaime - 143 gyventojai.

  Seniūnijos gyvenvietės ir kaimai:

  Eil. Nr.          Kaimo pavadinimas                            Gyventojų skaičius 
     
  1.                   Antaniškių kaimas                                              26
  2.                   Antkalniškių kaimas                                           42
  3.                   Bartupio kaimas                                                    0
  4.                   Buižių kaimas                                                        1
  5.                   Bunikėlių kaimas                                                  7
  6.                   Buožių kaimas                                                       0                               
  7.                   Būdelės kaimas                                                    3
  8.                  Čebatorių kaimas                                                  1
  9.                   Dagilių kaimas                                                      8
  10.                Jotijos kaimas                                                      14
  11.                Jotyškių II kaimas                                                 32
  12.                Karkazų kaimas                                                   22
  13.                Kedėbliškių kaimas                                               1
  14.                Kisielių kaimas                                                       7
  15.                Kubilių kaimas                                                    143
  16.                Martišiškės kaimas                                                0
  17.                Naujeliškių kaimas                                                9
  18.                Naujokaičių kaimas                                              19
  19.                Obeliškių kaimas                                                     2
  20.                Pajotijų kaimas                                                        2
  21.                Pamiškių kaimas                                                    5
  22.                Panykių kaimas                                                       4
  23.                Pašilių kaimas                                                         1
  24.                Pavirangių kaimas                                                  0
  25.                Plokščių kaimas                                                   382 
  26.                Ropienos kaimas                                                   1
  27.                Siaustuvėlių kaimas                                             22
  28.                Stulgių kaimas                                                       38
  29.                Šileravos kaimas                                                     0
  30.                Šilvėnų kaimas                                                       34
  31.                Vaiguviškių kaimas                                               40
  32.                Voniškių kaimas                                                  123
                                                          

  PAGRINDINĖS SENIŪNIJOS ĮSTAIGOS

  Seniūnijoje veikia:
  VĮ "Panemunių ambulatorija" , biblioteka,  Plokščių  mokykla-daugiafunkcis centras , paštas, trys parduotuvės, girininkija, trys žemės ūkio bendrovės. Taip pat yra trys bendruomenės centrai: Plokščių bendruomenės centro pirmininkė - Dovilė Kazakauskienė , Voniškių bendruomenės centro pirmininkas - Tautvydas Šukys ir Kubilių krašto bendruomenės centro -pirmininkė Odeta Urbaitienė.  

  Istorija

  Pirmąsias žinias apie Plokščius randame 1561 metų Jurbarko seniūnijos valsčiaus aprašyme.
  Plokščiai minimi 1665 m. Gelgaudiškio dvaro inventoriaus aprašymuose. Pirmasis Plokščių savininkas - Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės iždininkas J. Krišpinas - Kiršenšteinas 1670 m. pastatęs pirmąją bažnyčią - Plokščiai tapo parapija, šie metai laikomi ir Plokščių miestelio įkūrimo data.
  Pirmoji bažnyčia buvo medinė, ji sudegė ir 1784 metais Plokščių savininkas Benediktas Karpius sudegusios bažnyčios vietoje pastatė naują medinę bažnyčią. Abi pirmosios bažnyčios buvo Plokščių pakalnėje. Trečią, dabartinę bažnyčią 1868 metais ant kalno (kitoje vietoje) pastatė kunigas Tomas Jankauskas parapijos lėšomis. Bažnyčios statybą parėmė tuomet Plokščius valdęs grafas Benediktas Tiškevičius. Ši bažnyčia stovi ir šiandien ir joje tebeskamba didysis varpas, pagamintas 1573 metais.
  Paskutinis Plokščių dvaro ponas buvo J.Strumila. Nepriklausomos Lietuvos laikais visa dvaro žemė buvo išdalyta savanoriams ir bežemiams.
  Gali būti, kad susikūrus parapijai, prie bažnyčios pradėjo veikti ir mokykla, bet istoriniuose šaltiniuose tokių žinių nerasta.
  Lenkijoje esančiuose archyvų dokumentuose Plokščių (Blagoslavenstvo) mokyklos įkūrimo data nurodoma 1819 metai. Mokykla parapinė įkurta špitolėje. 1822 metais mokykla jau valdinė, joje dirba samdomas mokytojas, o nuo 1879 metų mokykla Plokščiuose veikė nuolat. Pokariu iš įsteigtos septynmetės mokyklos išaugo vidurinė mokykla.
  Dabartis:
  Plokščių seniūnija įsteigta Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo nutarimu Nr. 1 - 1015, 1991 m. sausio 30 d., Vilnius. Seniūnu tada buvo išrinktas Albinas Krištolaitis. Nuo 1997 m. iki dabar seniūnijai vadovauja Laimutė Miliūnienė.
  Seniūnijos teritorijoje veikia trys žemės ūkio bendrovės: Plokščių, Kubilių ir Voniškių. Jos susikūrė 1992 metais Plokščių kolūkio bazėje. Bendrovės specializuojasi pienininkystės ir augalininkystės produktų gamyboje.
  Istorinio herbo Plokščiai neturėjo. Svarstant naujo herbo idėjas, heraldikos komisijoje kartu su vietos seniūnija, buvo nutarta herbe pavaizduoti varpą, Plokščių bažnyčioje yra 1573 metais atlietas žalvarinis varpas. Jis sietinas su miestelyje gyvenusiu P. Kriaučiūnu ir pas jį dažnai besilankiusiu Lietuvos himno autoriumi, "Varpo" įkūrėju V. Kudirka.
  Simbolių kalboje varpas yra ryšio tarp dangaus ir žemės simbolis, kviečiantis maldai, primenantis būtinybę paklusti Dievo įsakymams. Paplitęs įsitikinimas, jog varpas perspėja ir apsaugo nuo artėjančių nelaimių. Bendresne reikšme varpas simbolizuoja ir laiko tėkmę, jo skambesys praneša geras naujienas, pergales.
  Plokščių herbo etaloną parengė dailininkas Rolandas Rimkūnas. Jį heraldikos komisija aprobavo 2000 m. kovo 2 dieną. Prezidento dekretas dėl Plokščių herbo patvirtinimo priimtas 2000 m. kovo 23 d. Nr. 822.
  2000 m. balandžio 28 d. įvyko Pažintinio tako atidarymas.
  2000 m. rugpjūčio mėn. plokštiečiai šventė Plokščių miestelio 330 - ąsias metines, kurių metu buvo pašventinta miestelio vėliava.
  2002 m. liepos 20 d. Plokščiai pasipuošė unikaliu meno kūriniu - miestelio laikrodžiu. Tautodailininkas Z. Sederevičius.
  Gražiais Nemuno vingiais vinguriuoja ir naujasis dviračių takas (23 kilometrų ilgio tarptautinė dviračių trasos Goldapas - Krasnoznamenskas - Ilguva dalis), kuris oficialiai buvo įteisintas 2004 m. spalio 14 dieną.
  2004 m. gruodžio 9 d. buvo įsteigtas Plokščių bendruomenės centras, kurio pirmininke išrinkta I. Krištolaitienė.

  Lankytinos vietos

  Plokščių seniūnija yra Šakių rajono šiaurinėje dalyje prie Nemuno ir ribojasi su Kriūkų, Gelgaudiškio ir Šakių seniūnijomis. Pro seniūniją vingiuoja Nemunas, 16 km. Seniūnijos teritoriją kerta vidiniai keliai: Plokščiai - Šilvėnai - 6 km., Voniškiai - Šilvėnai - 16 km., Šilvėnai - Kisieliai - 5 km.
  Iki rajono centro - 19 km. Dalis Plokščių seniūnijos teritorijos įeina į Panemunių Regioninio parko teritoriją.
  Gražios mūsų panemunės. Nemuno, surenkančio beveik visos Lietuvos vandenis, pakrantėse išsimėtę miesteliai ir piliakalniai liudija gilią mūsų senovę, o aukšti žali krantai džiugina akį.
  Vaizdingame kairiojo Nemuno kranto slėnyje prigludęs žalias Plokščių miestelis, tiesiog slepiasi medžių žalumoje - net ir bažnyčios bokšto tik pati viršūnė vos kyšo virš didžiulių medžių. Ir ramybė, ramybė...
  Per seniūniją teka Virangės upelis: ryškios senvagės, vaga labai vingiuota, upėje daug didelių akmenų. Didžiupio upelio slėnyje, kalno šlaite įrengta koplytėlė vadinama " Šventaduobe". Vaizdingas ir Nykutės upelis: statūs šlaitai, gražūs slėniai, raguvos. Plokščių seniūniją puošia ir trys piliakalniai - Plokščių piliakalnis, Stulgių piliakalnis vadinamas Šančiumi ir Kubilių piliakalnis vadinamas - Piliuku.

  ŠVENTADUOBĖ

  Akmeniniai laiptai mus nuveda prie Didžiupo upelio slėnyje įrengtos koplytėlės. Šią vietą žmonės vadina Šventaduobe.
  Legenda pasakoja, kad kažkada Nemunu plaukė Marijos paveikslas. Piemenys jį pagavo ir atnešė į bažnyčią. Iš bažnyčios paveikslas pradingo, o žmonės jį rado prie šaltinio nedidelio upelio krante. Paveikslą vėl ir vėl nešė į bažnyčią, bet ir čia paveikslas dingdavo ir atsirasdavo vis prie to paties šaltinėlio. Tada žmonės nutarė toje vietoje pastatyti koplytėlę su altorėliu ir palikti ten paveikslą. Pirmasis altorėlis ir koplytėlė buvo mediniai, pastatyti XIX a. Šie greitai supuvo, todėl apie 1927 - 1928 m. Plokščių ūkininko P. Rimkaus rūpesčiu Šventaduobė buvo atnaujinta. Iš akmenų išmūrytas altorėlis ir siena.Šalia trykštančio šaltinio vanduo, anot plokštiečių, turi stebuklingą gydomąją galią. Parcinkulių atlaidų metu čia laikomos šv. mišios.

  UPELIS - GATVĖ VAIGUVA

  Tai unikali vieta, nes šioje gatvėje gyvenantys žmonės, neturi kito susisiekimo, tik gatve - upe. Gruntas yra tvirtas, akmenuotas. Upelio vagoje gulėjo riedulys, ant kurio pasivaikščiojimų metu ilsėjosi ir rašė daktaras V. Kudirka.

  MOKYKLA

  Kada Plokščiuose pradėjo veikti mokykla, tikslių žinių nėra. 19 a. pab. jau buvo valdiškas mokyklos pastatas, kuris 1987 m. perkeltas į Rumšiškių buities muziejų.
  Mokyklos pastato vietoje stovi tautodailininko Z. Sederevičiaus sukurtas stogastulpis.

  BAŽNYČIOS VARPAS

  Plokščių švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia pastatyta 1868 m. (senajai sudegus). Joje ir šiandien tebeskamba didysis žalvarinis varpas, pagamintas 1573 m., ant kurio matosi užrašas:
  1573 STVFR ANNO GOT IS MEIN ZIEL. ZOIMICH. MICH HALTEN WILHERMAN 1973 STVFR.
  METAIS DIEVAS - MANO TIKSLAS (Pavardė) KAD LAIKYČIAUSI VILHERMANAS.
  (Akademiko Vyt. Mažiulio vertimas)

  BAŽNYČIA

  Pirmąją medinę Romos katalikų bažnyčią 1670 m. pastatė Plokščių įkūrėjas ir tuometinis savininkas Jeronimas Kiršenšteinas. Bažnyčiai sudegus Benedikto Karpio rūpesčiu 1784 m. pastatoma nauja. Dabartinė bažnyčia pastatyta 1868 m. kunigo Tomo Jankausko pastangomis, remiant grafui B. Tiškevičiui ir parapijiečiams. Joje yra vertingų meno kūrinių: paveikslas " Nukryžiuotasis", altorėlis su paveikslu "Apreiškimas", altorėlis su šv. Stepono paveikslu.

  P. KRIAUČIŪNO SODYBVIETĖ

  1889 m. taikos teismo teisėju Plokščiuose paskirtas buvęs ilgametis Marijampolės gimnazijos mokyklos mokytojas kalbininkas Petras Kriaučiūnas. Greitai jo namai tapo traukos centru visiems garsiausiems Europos kalbininkams studijuojantiems ir tyrinėjantiems lietuvių kalbą( Volteris, Hirtas, J.J. Mikkola), užrašinėjo tautosaką (M. Talvio), domėjosi tautos siekiais (O. M. Benediksenas).
  P. Kriaučiūnas rūpinosi uždrausta lietuvių spauda.
  1970 m. sodybos vietoje pasodintas ąžuoliukas, o priminti M. Talvio ir J.J. Mikkolos apsilankymo Plokščiuose šimtmetį, 1993 m. pastatytas stogastulpis ir atminimo lenta (aut. Z. Sederevičius).

  V. KUDIRKOS AKMUO

  Paminklas pastatytas 1970 m. švenčiant Plokščių miestelio 300 - ąsias metines.
  Iki pirmojo pasaulinio karo Vaiguvos upelyje gulėjo didžiulis riedulys, ant kurio pasivaikščiojimų metu ilsėjosi ir rašė V. Kudirka. 1914 m. riedulį susprogdino Stulgių kaimo ūkininkas Latvys ir pasigamino girnas aliejinėje sėmenims spausti.

  "KANČIŲ KELIAI" MEMORIALAS

  1988 m. Plokščiuose susikūrė žmonių grupė Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžiui remti. Buvo nutarta įamžinti 1941 - 1952 m. Sovietinio genocido aukas. Projektą paruošė architektas Žibartas Simanavičius. Vieta memorialui buvo pasirinkta kur tebestovėjo paminklas 1918 - 1920 m. Nepriklausomybės kovų savanoriams. Čia išlikę 2 rūsiai, kuriuose po antrojo Pasaulinio karo stribai laikė areštuotus Plokščių valsčiaus žmones.
  Rūsiai ir paminklas sudaro trikampį, kurio centre - Nepriklausomybės aikštė iš rytų ir vakarų apribota akmenų sienelėmis, kuriose įmūrytos granito plokštės su svarbiausių mūšių dėl Lietuvos nepriklausomybės pavadinimais ir datomis nuo Lietuvos valstybės susikūrimo iki šių dienų.
  Rūsius jungia kelias, nužymėtas akmenimis su užrašais tų vietovių, kuriose gyveno ištremti Plokščių valsčiaus žmonės.
  Ant vieno rūsio pastatytas antstatas, jo sienoje suminėti Plokščių valsčiaus kaimai ir represijas patyrusių gyventojų pavardės, nurodytas jų likimas. Šaltame metale surašytos 382 Plokščių valsčiaus žmonių pavardės.

  PILIAKALNIAI

  Plokščių seniūnijoje yra trys piliakalniai: Plokščių piliakalnis, Stulgių piliakalnis vadinamas Šančiumi ir Kubilių piliakalnis vadinamas Piliuku.
  Šių piliakalnių teritorija netyrinėta.

  LAIKRODIS

  2002 m. liepos 20 d. miestelis pasipuošė unikaliu meno kūriniu - miestelio laikrodžiu. Ąžuoliniais rūbais jį aprengė tautodailininkas Z. Sederevičius. Girininkija paaukojo ąžuolą, transportu pagelbėjo Plokščių ŽŪB .
  Miestelio laikrodis - bendruomenės darbo vaisius.

  Plokščių seniūnijoje taip pat yra pastatyti paminklai:
  "Žuvusiems Plokščių valsčiaus 1919 - 1921 m. savanoriams"
  "Antrojo pasaulinio karo kariams".

  Įmonės

  Plokščių seniūnijoje pagrindinis verslas - žemės ūkis, augalininkystė, pienininkystė.
  Yra trys stambios žemės ūkio bendrovės: Plokščių, Kubilių ir Voniškių.
  Plėtojama ir bitininkystė - stambesni bitininkai:
   E. Karaliūtė,   A. Kavaliauskas.        

   Įsikūrė  turizmo sodyba "Valuntynė.

  Plokščių k.
  Bažnyčios g. 31,
  LT-71093 Šakių r. sav.
  Mob. 8 682 24116
  El. p.vvaluntiene@yahoo.com

  Sodyba įsikūrusi Plokščių miestelio centre, netoli bažnyčios. Sode yra didelė terasa, nuo kurios atsiveria puikus vaizdas į Nemuną.
  Aktyvus sveikatinimas: plukdymas jūriniu plaustu Nemuno upe, žiemą ant stataus šlaito veikia slidinėjimo trasa ir keltuvas.

   

   

  Paskutinis atnaujinimas:2017-03-30 15:07:44

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.