ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
Į pradžią

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai
Tel. 8 (345) 60750,
El. p. savivaldybe@sakiai.lt
Kodas 188772814

Spausdinti
 Administracijos direktoriaus įsakymai  Tarybos sprendimai  Tarybos sprendimų projektai  Mero potvarkiai
Savivaldybė
Gyventojams
Verslininkams
 

 

Lankytojų statistika
Skaičiuojama nuo: 2010-11-29
Iš viso apsilankė: 16140943
Šiandien apsilankė: 11731
Dabar naršo: 202

 

Naujienų prenumerata


Turistui  

Turizmo informacijos centras

 

 
Architektai  
Bendrieji planai
Strateginis planavimas  
Planavimo dokumentai
Posėdžių transliacija  

Žiūrėti video transliaciją


Klausimai, pasiūlymai  
Rašyti laišką  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 LIETUVOS KARIUOMENĖ

 


„Marijampolės regiono integruota

teritorijų vystymo programa 2014-2020 m.“


 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Pradžia > Struktūra ir kontaktai > Seniūnijos > Slavikų
Šakių rajono savivaldybės administracijos Slavikų seniūnija


SLAVIKŲ SENIŪNIJA

Pasieniečių g. 2, LT-71361 Slavikai, Šakių r.

Tel. Nr. 8 345 43267

Mob. tel. Nr. 8 682 19093

Fakso Nr. 8 345 43267

El. p. slaviku.seniunija@gmail.com


 


Administracija


Vardas Pavardė

Pareigos

Tel. Nr.

Mob. Tel. Nr.

El. pašto adresas

Vidmantas Benediktas Sprainaitis

seniūnas*

8 345 43267

8 686 94571

slaviku.seniunija@gmail.com

Vida Janušaitienė

sekretorė

8 345 43267

8 628 35731

-

Raminta Martinaitytė

buhalterė

-

8 629 96592

-

Jolita Valavičienė

specialistė žemės ūkiui

8 345 43267

-

-

Kristina Baršauskienė

socialinio darbo organizatorė

8 345 43267

8 693 17669

-

Renata Baltrušaitienė

renginių organizatorė

-

8 612 20662

-

* Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

 

Seniūnaičiais 2015 m. išrinkti:
Slavikų seniūnaitija - Auksė Kriščiokaitienė
Šilgalių seniūnaitija - Arūnas Stravinskas
Žiūrių - Šilininkų seniūnaitija - Donatas Tautkevičius
Juodupėnų seniūnaitija - Reda Romikaitienė

 

 

      Šakių rajono savivaldybės administracijos                               Slavikai

      direktoriui Evaldui Sniečkui                                                  2016-01-29


 Slavikų seniūnijos  2015 m. veiklos ataskaita

    2015 m., vykdant seniūnijai priskirtas funkcijas, vadovautasi rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais. Užtikrinta, kad į seniūnijoje gautus asmenų prašymus, pageidavimus, institucijų ir įstaigų raštus būtų atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka. Kasdieniniame darbe atsižvelgta ir į seniūnaičių pasiūlymus. Seniūnijoje gyvena 746 gyventojai.

    2015 m. seniūnija gavo 67151 eurą asignavimų. Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis 32,88 km., gatvių gyvenvietėse - 4,65 km., iš jų asfaltuotų- 2,8 km. Keliai greideriuojami metuose 2 kartus, duobių užtaisymui atvežta ir paskleista 120 kub. m. žvyro, tam išleista 3047 Eur. Darbus atliko Šakių ir Jurbarko kelių tarnybos. Gyvenvietėse yra 3,65 asfaltuotų gatvių, priklausančius Šakių kelių tarnybai. Žiemos laikotarpiu sniegas nuo seniūnijos kelių valomas pasitelkiant vietos ūkininkų techniką.

     Viešiesiems darbams panaudota 3501 Eur savivaldybės ir darbo biržos lėšų, įdarbinta 12 darbo biržos atsiųstų asmenų. Pagal viešųjų darbų programą seniūnijos teritorijoje tvarkyti avariniai medžiai, kuriuos nupjovė UAB Aplinkos tvarkymo darbai, prižiūrėtos pakelės, gatvės, šienauta žolė, tvarkytos viešosios bendro naudojimo teritorijos, poilsio zonos prie Šešupės. Daug darbų atlikta tvarkant Kurynės dendrologinį parką. VBT gautomis lėšomis nupirkta 50 kv. m. palapinė švenčių ir įvairių bendruomeninių renginių organizavimui, pradėtas Slavikų kapinių tvoros atnaujinimas, praplėstas gatvių apšvietimo tinklas Šilgalių gyvenvietėje.

     Seniūnijos teritorijoje yra veikiančios Slavikų katalikų ir Žiūrių evangelikų-liuteronų kapinės, kurių priežiūrą vykdė seniūnijos darbininkai. Tvarkėme ir ketverias neveikiančias kapines.

    2015 m. Slavikų seniūnijoje išduota:

            leidimai laidoti - 25

            mirties liudijimai - 5

            įvairios pažymos - 311

           atlikta notarinių veiksmų - 79

           deklaravo gyvenamąją vietą - 11 asmenų

           deklaravo išvykimą į užsienį – 4 asmenys                                                                                                                                                                                                                                  išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų - 42

    2015 m. parengtas ir su Marijampolės archyvu suderintas 2016 m. seniūnijos dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas.

     Specialistė žemės ūkiui iš gyventojų priėmė 115 paraiškų dėl tiesioginių išmokų už  ž. ū. naudmenų ir pasėlių plotus. Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėse laikmenose. Pareiškėjai informuoti apie paraiškose nustatytas klaidas, jiems padėta ištaisyti neatitikimus. Atnaujinta 110 žemės ūkio ir kaimo valdų. Gyventojai informuoti apie 2007-2013m., bei 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemones, konsultuoti šiferinių stogų keitimo klausimais. Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės buvo informuojami gyventojai, kiaulių augintojai informuojami apie būtinų apsaugos priemonių nuo kiaulių maro naudojimą. Gyventojų susirinkime dalyvavo ir informaciją pateikė VMVT darbuotojai.

      Socialinį darbą seniūnijoje dirba viena socialinio darbo organizatorė. Seniūnijos  teritorijoje gyvena 3 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 11 vaikų. Yra seniūnijos teritorijoje ir 6 stebimos šeimos. Šios šeimos lankomos pastoviai, reikalui esant pasikviečiami policijos darbuotojai. Įvairių prašymų priėmimas paramai gauti yra tik viena iš socialinio darbo sričių, dirbamų seniūnijoje, bet šis darbas atima labai daug laiko. Socialinė darbuotoja į namus nuveža ir socialines išmokas sunkiai vaikštantiems asmenims, nuperka vaistus. Lankomosios priežiūros paslaugos teikiamos dviems asmenims. Du vienos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys, asmenys socialinės darbuotojos rūpesčiu  ir savo pačių sutikimu pradėjo gydytis priklausomybės ligų centre. Sprendžiant socialines problemas, nuolat bendradarbiaujama su Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, socialine pedagoge, bendruomenės medicinos slaugytoja, seniūnijos bendruomenės centru. Aktyviai dirba socialinės paramos teikimo komisija. Kartu sprendžiame neįgaliųjų, senyvų, vienišų ir kitų, pagalbos ieškančių, žmonių problemas.

   Seniūnijos laisvalaikio centro darbuotojai suorganizavo 49 įvairius renginius. Aktyvia veikla pasižymi kaimo kapela, neapsiribojanti vien tik koncertine veikla savivaldybės teritorijoje, bet atstovaujanti rajoną regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Muzikos instrumentų atnaujinimui išleista 2000 Eur.

     Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Slavikų pagrindine mokykla, bendruomenės centru, biblioteka, seniūnaičiais.  Su jais kartu organizuojame kultūrinius renginius, įvairias šventes. Seniūnijos sportininkai  kasmetinėse rajono seniūnijų sportinėse varžybose 2015 m. laimėjo III vietą.

      2015 m. seniūnijos gyventojų susirinkimuose 2 kartus dalyvavo savivaldybės vadovai ir specialistai, kurie padėjo išspręsti seniūnijos gyventojams rūpimus klausimus.

     Seniūnijos darbuotojai 2015 m. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokėsi savarankiškai. Darbuotojai yra kompetentingi, darbinėje veikloje naudojasi reikalinga kompiuterine įranga.

      Manome, kad Slavikų seniūnijos darbuotojai, bendradarbiaudami su visa seniūnijos bendruomene, Slavikuose gyvenančiais ir dirbančiais ūkininkais, padedant rajono savivaldybės administracijai, seniūnijai deleguotas funkcijas vykdėme tinkamai.

 

                   Slavikų seniūnas                                   Vidmantas Benediktas Sprainaitis

 

   Ataskaita apsvarstyta 2016 m. sausio 21 d. bendroje seniūnaičių ir bendruomenės centro tarybos sueigoje.

                                                                                                                                                                                           

 

Šakių rajono savivaldybės administracijos

 

 Slavikų seniūnija

 

                    2016 - ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

 

SLAVIKŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO

 

MISIJA IR TIKSLAI

 

                   2016 m. seniūnijos buvo įgyvendinama:

 

Misija: Savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuota ir įgyvendinta savivaldybės institucijų priimti sprendimai, administruotas priskirtų paslaugų teikimas gyventojams.

 

Tikslai: kuriamas teigiamas seniūnijos įvaizdis, gerinama seniūnijos infrastruktūra, liaudies tradicijų bei paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, vykdomas kultūrinės veiklos organizavimas, gyventojų bendruomeniškumo skatinimas.

 

Vadovaujantis patvirtintu seniūnijos veiklos planu vykdyti visuomeninių objektų priežiūros darbai, tvarkytos gyvenvietes, prižiūrėtos ir remontuotos gatvės ir vietinės reikšmės keliai (žvyravimas, greideriavimas, sniego valymas, duobių užtaisymas), vykdyta gatvių apšvietimo plėtra ir priežiūra. Vykdant seniūnijos 2016-ųjų metų veiklos planą buvo prižiūrima veikiančių ir neveikiančių kapinių teritorijos, šienautos pakelės ir žaliosios zonos, tvarkytos viešosios erdvės.

 

2016 metais viešieji darbai seniūnijoje išliko viena iš aktyviausių gyventojų užimtumo priemonių, leidžiančių pagerinti socialinę infrastruktūrą, įtraukti į programą labiausiai socialiai pažeidžiamus asmenis.

 

Įgyvendinant seniūnijos 2016-ųjų metų veiklos planą teikta socialinė parama socialinės rizikos šeimoms ir kitoms nepasiturimai gyvenančioms šeimoms, vienišiems senyviems asmenims, vykdyta nuolatinė socialinės rizikos šeimų kontrolė, konsultuota dėl gyvenimo būdo keitimo, buvo priimami dokumentai dėl socialinės paramos gavimo ir pateikti savivaldybės socialinės paramos skyriui.

 

Vykdant žemės ūkio funkcijas buvo priimamos paraiškos tiesioginėms išmokoms už ž.ū. naudmenas ir pasėlių plotus, registruojamos bei atnaujinamos kaimo valdos, gyventojai konsultuojami įvairiais žemės ūkio, šiferinių stogų keitimo klausimais.

    

 

DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

 

Slavikų seniūnijoje 2016 m. sausio 1 d. duomenimis gyveno 746 gyventojai, 2016m. gruodžio 31 d. gyventojų sumažėjo iki 706. Seniūnija yra suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Slavikų, Šilgalių, Juodupėnų ir Žiūrių – Šilininkų. Seniūnijos teritorijoje veikia VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių pasienio užkarda, Slavikų pagrindinė mokykla, medicinos punktas, biblioteka, dirba 1 parduotuvė. Gyventojai daugiausiai užsiima žemės ūkio veikla.

 

 

  1

Seniūnijos plotas

    ha

      6500

  2

Bendras prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis

    km

          44(patikslinus, kelių ilgis padidėjo)

 

  3

Prižiūrimos aplinkos teritorijos plotas (šienaujami plotai)

    ha

         12,5

  4

Valomų aikštelių plotas

   kv. m.

       750

  5

Gatvių skaičius

   sk.

         12

  6

Prižiūrimų kapinių skaičius (veikiančių ir neveikiančių)

   sk.

         13

  7

Kapinių teritorijos plotas

   ha

           4,83    

  8

Poilsiaviečių skaičius

   sk.

           2

  9

Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

   sk.

           3

10

Kultūros paveldo objektų skaičius

   sk.

           1

11

Parkų skaičius

   sk.

           1

12

Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

   ha

           2,5

13

Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas

   ha

          0,02

14

Eksploatuojamų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius

  vnt

          43

 

 

SLAVIKŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

 

Įgyvendinant Slavikų seniūnijos 2016 metų veiklos planą buvo siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės strateginiame 2011-2017 metų plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:

 

ü      Verslo bei ekonomikos, infrastruktūros plėtros ir saugios aplinkos skatinimas;

 

ü      Visuomenės sveikatingumo gerinimas, socialinio saugumo užtikrinimas;

 

ü      Krašto kultūrinio savitumo, patrauklumo puoselėjimas ir turizmo skatinimas;

 

ü      Kaimo ir žemės ūkio sektoriaus plėtra;

 

Įgyvendinant šį seniūnijos metinį veiklos planą pagrindinis tikslas gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką. Įgyvendinant seniūnijos 2016 m. veiklos plano pagrindinį tikslą buvo efektyviai organizuojamas seniūnijos darbas, kad užtikrintume gyventojų poreikių tenkinimą. 2016 m. buvo atliekami šie darbai, kurie buvo numatyti seniūnijos 2016 m. veiklos plane:

 

ü      Kelių ir gatvių greideriavimas, duobių užtaisymas. Žvyrkelių duobių užtaisymui buvo nupirkta 120 kub.m. žvyro, asfaltuotose gatvėse  užtaisyta 100 kv.m. duobių, greideriavimas  atliekamas pagal poreikį, bet ne mažiau du kartus per metus. Metų pabaigoje pakartotinai greideriavome tuos kelius, kuriais važiuoja mokyklinis autobusas ir šiuos darbus apmokėjome iš sutaupytų aplinkotvarkos lėšų, todėl greideriuota iš viso 44 km.

 

ü      organizuojant darbą su rizikos šeimomis buvo pastoviai kontroliuojamos 3 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 11 vaikų.

 

ü      socialinė parama metų pradžioje buvo teikiama 185 nepasiturimai gyvenančioms šeimoms, o metų pabaigoje, dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, paramą gavo 131 asmuo.

 

ü      viešųjų darbų programoje buvo įdarbinti 9 asmenys, registruoti teritorinėje darbo biržoje. Įgyvendinat šią priemonę tvarkomos veikiančios ir neveikiančios kapinės, iškirsti menkaverčiai krūmai, tvarkomas Kurynės parkas (dendrologinis rinkinys), tvarkomos poilsiavietės prie Šešupės ir kitos bendro naudojimo teritorijos.

 

ü      vykdant atliekų ir aplinkos teritorijos tvarkymą šienavome pakeles ir bendro naudojimo teritorijas, veikiančių ir neveikiančių kapinių teritorijas, prižiūrėjome gatvių apšvietimo tinklus ir baigėme sumontuoti ekonomiškus gatvių šviestuvus. Šiuo metu yra 43 veikiantys gatvių šviestuvai.

 

ü      laisvalaikio centro veikloje suorganizuotas muzikantų sambūris, kaimo kapelos 15 metų  veiklos paminėjimas, išleistas kaimo kapelos kompaktinis diskas, tradicinė miestelio šventė- Oninės, pravestas padėkos koncertas Slavikų bažnyčios remonto darbų užbaigimui.

 

ü      Vykdant savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų programą gyventojams išduotos 96 įvairios pažymos, atlikta 33 notariniai veiksmai, vykdyta gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija.

 

Įgyvendinant 2016 m. seniūnijos veiklos plane numatytas priemones ir veiklas buvo užtikrinamas seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Kartu su seniūnijos teritorijoje gyvenančiais ir dirbančiais seniūnaičiais, bendruomenės centro atstovais aktyviai dalyvavome įgyvendinant valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus.

 

        Slavikų seniūnijos seniūnas                                        Vidmantas Benediktas Sprainaitis


 

Bendri duomenys

  Slavikai įsikūrę pačiame Lietuvos pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi, prie Europos Sąjungos išorinės sienos, 19 km į vakarus nuo Šakių rajono centro.
  Slavikų seniūnija įsteigta 1995 m. Jos teritorijoje gyvena apie 800 gyventojų.
 Slavikų seniūnija  jungia 14 kaimų: Slavikų, Žiūrių, Žiurkalnio, Šilininkų, Juodupėnų, Aukštosios, Verpikų, Būtviliškių, Juškakaimių, Šilgalių, Rukšnių (Skrynupių, Pliorišių, Kaukakalnio likę be gyventojų).
Seniūnija yra patogioje geografinėje vietovėje:  pietuose teka  Šešupė, į ją įteka Siesartis, Aukspirta, Juodupis, Gedupis. Gražiu gamtovaizdžiu galima grožėtis turistams, vykstantiems dviračiais. Yra kelios bendro naudojimo aikštelės (neįregistruotos poilsiavietės) prie Šešupės.

  Slavikai garsūs knygnešių darbais. Jų atmintimui pastatytas stogastulpis Slavikų bažnyčios šventoriuje. 9 knygnešiai palaidoti Slavikų kapinėse. Čia palaidota net 10 Slavikų parapijoje dirbusių kunigų.
Prie lankytinų vietų priskiriama  Slavikų Šv.Onos bažnyčia, kuri pastatyta 1754 m. Nors senosios bažnyčios nėra, jos vietoje pastatyta (1835 m.) dabartinė bažnyčia. Bažnyčioje yra medinių skulptūrų bei paveikslų, kurių amžius siekia net XIX a. Šventoriuje stovi varpinė, kurioje pakabinti 2 varpai. Vienas (įskilęs), lietas 1874 m., kitas - 2003 m. Knygnešių laikais šios varpinės rūsys buvo naudojamas kaip uždraustos literatūros slėptuvė. Šventoriuje yra ąžuolinis kryžius, pastatytas 1987 m.
  Prie kelio Kudirkos Naumiestis – Jurbarkas galima pasigrožėti paminkline skulptūra, skirta Rytų apeigų vyskupo Pr. P. Būčio gimtinės pažymėjimo vieta (Šilgalių k.), Juškakaimių k. galima aplankyti Z. Naujokaičio įkurtą Kurynės dendrologinį rinkinį - Kurynės parką, prie buvusios seniūnijos – senųjų Slavikų vietoje – ąžuoliniu kryžiumi Lietuvos Nepriklausomybės 10-ečiui paminėti, prie kurio vykdavo pavasarininkų ir šaulių renginiai. Senuosius Slavikus įamžino stogastulpis "Senieji Slavikai", skirtas Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti.
Netoli nuo  Šešupės, ant kalnelio, stovi Marijos koplytėlė, pastatyta 1937 m. kaip protestas lenkams, užgrobusiems Vilnių.

  Seniūnijoje yra Slavikų pagrindinė mokykla, veikia VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių pasienio užkarda.

  Žymūs mūsų krašto žmonės: daktaras J. P. Lenkaitis, poetė J. Martišienė, daaktorius J. Markuza, broliai Naujokaičiai, daktaras J. Povilaitis, poetė O. Jasinskienė. 

  2003 m. pabaigoje įsikūrė Slavikų seniūnijos bemdruomenės centras, kuris vienija visus seniūnijos gyventojus. Centrui vadovauja Renata Baltrušaitienė ,tel.8612-20662. Bendruomenės centro narių yra 86. Centro tikslai - rūpintis seniūnijos gyventojų gerove, vienyti juos bendriems darbams, skatinti bendruomeniškumą ir iniciatyvą, per projektinę veiklą įruošti tvarkingus bendruomenės namus, organizuoti įvairius kultūrinius renginius.

Kultūra ir švietimas 

  Seniūnijoje veikia Slavikų laisvalaikio centras ir biblioteka.

Lankytinos vietos

  Slavikuose verta aplankyti Šv. Onos parapijos bažnyčią, statytą 1835 m. Šalia bažnyčios yra trijų laipsnių medinė 12 m aukščio varpinė, kurioje šalia senojo, įskilusio žalvarinio varpo, išlieto 1874 m., 2003 m. Lenkijoje išlietas ir varpinėje pritvirtintas  naujas apie 220 kg svorio varpas su Marijos atvaizdu. Bažnyčioje yra išlikę religinių ir meno vertybių: paveikslai - Šv. Martynas (1890 m.), Marija - Krikščionių globėja (dail. Adomas Malinovskis, 1890 m. aliejus, drobė); medinė XIX a. Kristaus nukryžiuotojo skulptūra; altorėlis  su Švč. M. Marijos ir Šv. Onos paveikslais (pagamintas XIX a. pabaigoje).  
  Prie Siesarties upelio, Juškakaimio k. inžinierius Zigmas Naujokaitis, vaizdingoje savo tėviškės žemėje, pasodino ir toliau plečia ir puoselėja retų augalų dendrologinį (Kurynės parką).
  Žiūrių kaimo šile yra rūpestingai parapijiečių prižiūrimos evangelikų - liuteronų kapinės.

Įmonės

  Seniūnijos teritorijoje yra pažangiai besitvarkantys Kęstučio Bacevičiaus, Algimanto Valucko, Antano Romikaičio, Jono Zoko, Vilmos Dovydaitienės, Vintauto Kasperavičiaus, Egidijaus Kasperavičiaus ir kt. ūkininkų ūkiai.

 

Naujienas ir įvykius galite sužinoti Slavikų krašto internetinėje svetainėje:

www.slavikai.lt

 

 

Paskutinis atnaujinimas:2017-03-01 17:03:04
             
Savivaldybės biužetinė įstaiga, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai, tel. 8 (345) 60750, duomenys kaupiami ir saugomi Jurdinių asmenų registre, kodas 188772814
© Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El
.paštas: savivaldybe@sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.