ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėja
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Slavikų seniūnija


  SLAVIKŲ SENIŪNIJA

  Pasieniečių g. 2, LT-71361 Slavikai, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 43267

  Mob. tel. Nr. 8 682 19093

  Fakso Nr. 8 345 43267

  El. p. slaviku.seniunija@gmail.com


   


  Administracija


  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Vidmantas Benediktas Sprainaitis

  seniūnas*

  8 345 43267

  8 686 94571

  slaviku.seniunija@gmail.com

  Vida Janušaitienė

  sekretorė

  8 345 43267

  8 628 35731

  -

  Raminta Martinaitytė

  buhalterė

  -

  8 629 96592

  -

  Jolita Valavičienė

  specialistė žemės ūkiui

  8 345 43267

  -

  -

  Kristina Baršauskienė

  socialinio darbo organizatorė

  8 345 43267

  8 693 17669

  -

  Renata Baltrušaitienė

  renginių organizatorė

  -

  8 612 20662

  -

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai

   

  Seniūnaičiais 2015 m. išrinkti:
  Slavikų seniūnaitija - Auksė Kriščiokaitienė
  Šilgalių seniūnaitija - Arūnas Stravinskas
  Žiūrių - Šilininkų seniūnaitija - Donatas Tautkevičius
  Juodupėnų seniūnaitija - Reda Romikaitienė

   

   

        Šakių rajono savivaldybės administracijos                               Slavikai

        direktoriui Evaldui Sniečkui                                                  2016-01-29


   Slavikų seniūnijos  2015 m. veiklos ataskaita

      2015 m., vykdant seniūnijai priskirtas funkcijas, vadovautasi rajono savivaldybės tarybos priimtais sprendimais, mero potvarkiais bei administracijos direktoriaus įsakymais. Užtikrinta, kad į seniūnijoje gautus asmenų prašymus, pageidavimus, institucijų ir įstaigų raštus būtų atsakyta teisės aktų nustatyta tvarka. Kasdieniniame darbe atsižvelgta ir į seniūnaičių pasiūlymus. Seniūnijoje gyvena 746 gyventojai.

      2015 m. seniūnija gavo 67151 eurą asignavimų. Seniūnijos prižiūrimų kelių ilgis 32,88 km., gatvių gyvenvietėse - 4,65 km., iš jų asfaltuotų- 2,8 km. Keliai greideriuojami metuose 2 kartus, duobių užtaisymui atvežta ir paskleista 120 kub. m. žvyro, tam išleista 3047 Eur. Darbus atliko Šakių ir Jurbarko kelių tarnybos. Gyvenvietėse yra 3,65 asfaltuotų gatvių, priklausančius Šakių kelių tarnybai. Žiemos laikotarpiu sniegas nuo seniūnijos kelių valomas pasitelkiant vietos ūkininkų techniką.

       Viešiesiems darbams panaudota 3501 Eur savivaldybės ir darbo biržos lėšų, įdarbinta 12 darbo biržos atsiųstų asmenų. Pagal viešųjų darbų programą seniūnijos teritorijoje tvarkyti avariniai medžiai, kuriuos nupjovė UAB Aplinkos tvarkymo darbai, prižiūrėtos pakelės, gatvės, šienauta žolė, tvarkytos viešosios bendro naudojimo teritorijos, poilsio zonos prie Šešupės. Daug darbų atlikta tvarkant Kurynės dendrologinį parką. VBT gautomis lėšomis nupirkta 50 kv. m. palapinė švenčių ir įvairių bendruomeninių renginių organizavimui, pradėtas Slavikų kapinių tvoros atnaujinimas, praplėstas gatvių apšvietimo tinklas Šilgalių gyvenvietėje.

       Seniūnijos teritorijoje yra veikiančios Slavikų katalikų ir Žiūrių evangelikų-liuteronų kapinės, kurių priežiūrą vykdė seniūnijos darbininkai. Tvarkėme ir ketverias neveikiančias kapines.

      2015 m. Slavikų seniūnijoje išduota:

              leidimai laidoti - 25

              mirties liudijimai - 5

              įvairios pažymos - 311

             atlikta notarinių veiksmų - 79

             deklaravo gyvenamąją vietą - 11 asmenų

             deklaravo išvykimą į užsienį – 4 asmenys                                                                                                                                                                                                                                  išduota gyvenamosios vietos deklaravimo pažymų - 42

      2015 m. parengtas ir su Marijampolės archyvu suderintas 2016 m. seniūnijos dokumentacijos planas, dokumentų registrų sąrašas.

       Specialistė žemės ūkiui iš gyventojų priėmė 115 paraiškų dėl tiesioginių išmokų už  ž. ū. naudmenų ir pasėlių plotus. Paraiškų duomenys suvesti ir įbraižyti elektroninėse laikmenose. Pareiškėjai informuoti apie paraiškose nustatytas klaidas, jiems padėta ištaisyti neatitikimus. Atnaujinta 110 žemės ūkio ir kaimo valdų. Gyventojai informuoti apie 2007-2013m., bei 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemones, konsultuoti šiferinių stogų keitimo klausimais. Dėl afrikinio kiaulių maro grėsmės buvo informuojami gyventojai, kiaulių augintojai informuojami apie būtinų apsaugos priemonių nuo kiaulių maro naudojimą. Gyventojų susirinkime dalyvavo ir informaciją pateikė VMVT darbuotojai.

        Socialinį darbą seniūnijoje dirba viena socialinio darbo organizatorė. Seniūnijos  teritorijoje gyvena 3 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 11 vaikų. Yra seniūnijos teritorijoje ir 6 stebimos šeimos. Šios šeimos lankomos pastoviai, reikalui esant pasikviečiami policijos darbuotojai. Įvairių prašymų priėmimas paramai gauti yra tik viena iš socialinio darbo sričių, dirbamų seniūnijoje, bet šis darbas atima labai daug laiko. Socialinė darbuotoja į namus nuveža ir socialines išmokas sunkiai vaikštantiems asmenims, nuperka vaistus. Lankomosios priežiūros paslaugos teikiamos dviems asmenims. Du vienos šeimos, alkoholiu piktnaudžiaujantys, asmenys socialinės darbuotojos rūpesčiu  ir savo pačių sutikimu pradėjo gydytis priklausomybės ligų centre. Sprendžiant socialines problemas, nuolat bendradarbiaujama su Slavikų pagrindinės mokyklos administracija, socialine pedagoge, bendruomenės medicinos slaugytoja, seniūnijos bendruomenės centru. Aktyviai dirba socialinės paramos teikimo komisija. Kartu sprendžiame neįgaliųjų, senyvų, vienišų ir kitų, pagalbos ieškančių, žmonių problemas.

     Seniūnijos laisvalaikio centro darbuotojai suorganizavo 49 įvairius renginius. Aktyvia veikla pasižymi kaimo kapela, neapsiribojanti vien tik koncertine veikla savivaldybės teritorijoje, bet atstovaujanti rajoną regioniniuose ir respublikiniuose renginiuose. Muzikos instrumentų atnaujinimui išleista 2000 Eur.

       Seniūnija glaudžiai bendradarbiauja su Slavikų pagrindine mokykla, bendruomenės centru, biblioteka, seniūnaičiais.  Su jais kartu organizuojame kultūrinius renginius, įvairias šventes. Seniūnijos sportininkai  kasmetinėse rajono seniūnijų sportinėse varžybose 2015 m. laimėjo III vietą.

        2015 m. seniūnijos gyventojų susirinkimuose 2 kartus dalyvavo savivaldybės vadovai ir specialistai, kurie padėjo išspręsti seniūnijos gyventojams rūpimus klausimus.

       Seniūnijos darbuotojai 2015 m. kėlė savo kvalifikaciją seminaruose, kursuose, mokėsi savarankiškai. Darbuotojai yra kompetentingi, darbinėje veikloje naudojasi reikalinga kompiuterine įranga.

        Manome, kad Slavikų seniūnijos darbuotojai, bendradarbiaudami su visa seniūnijos bendruomene, Slavikuose gyvenančiais ir dirbančiais ūkininkais, padedant rajono savivaldybės administracijai, seniūnijai deleguotas funkcijas vykdėme tinkamai.

   

                     Slavikų seniūnas                                   Vidmantas Benediktas Sprainaitis

   

     Ataskaita apsvarstyta 2016 m. sausio 21 d. bendroje seniūnaičių ir bendruomenės centro tarybos sueigoje.

                                                                                                                                                                                             

   

  Šakių rajono savivaldybės administracijos

   

   Slavikų seniūnija

   

                      2016 - ŲJŲ METŲ VEIKLOS PLANO ATASKAITA

   

  SLAVIKŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO

   

  MISIJA IR TIKSLAI

   

                     2016 m. seniūnijos buvo įgyvendinama:

   

  Misija: Savivaldybės priskirtoje teritorijoje organizuota ir įgyvendinta savivaldybės institucijų priimti sprendimai, administruotas priskirtų paslaugų teikimas gyventojams.

   

  Tikslai: kuriamas teigiamas seniūnijos įvaizdis, gerinama seniūnijos infrastruktūra, liaudies tradicijų bei paveldo išsaugojimas ir puoselėjimas, vykdomas kultūrinės veiklos organizavimas, gyventojų bendruomeniškumo skatinimas.

   

  Vadovaujantis patvirtintu seniūnijos veiklos planu vykdyti visuomeninių objektų priežiūros darbai, tvarkytos gyvenvietes, prižiūrėtos ir remontuotos gatvės ir vietinės reikšmės keliai (žvyravimas, greideriavimas, sniego valymas, duobių užtaisymas), vykdyta gatvių apšvietimo plėtra ir priežiūra. Vykdant seniūnijos 2016-ųjų metų veiklos planą buvo prižiūrima veikiančių ir neveikiančių kapinių teritorijos, šienautos pakelės ir žaliosios zonos, tvarkytos viešosios erdvės.

   

  2016 metais viešieji darbai seniūnijoje išliko viena iš aktyviausių gyventojų užimtumo priemonių, leidžiančių pagerinti socialinę infrastruktūrą, įtraukti į programą labiausiai socialiai pažeidžiamus asmenis.

   

  Įgyvendinant seniūnijos 2016-ųjų metų veiklos planą teikta socialinė parama socialinės rizikos šeimoms ir kitoms nepasiturimai gyvenančioms šeimoms, vienišiems senyviems asmenims, vykdyta nuolatinė socialinės rizikos šeimų kontrolė, konsultuota dėl gyvenimo būdo keitimo, buvo priimami dokumentai dėl socialinės paramos gavimo ir pateikti savivaldybės socialinės paramos skyriui.

   

  Vykdant žemės ūkio funkcijas buvo priimamos paraiškos tiesioginėms išmokoms už ž.ū. naudmenas ir pasėlių plotus, registruojamos bei atnaujinamos kaimo valdos, gyventojai konsultuojami įvairiais žemės ūkio, šiferinių stogų keitimo klausimais.

      

   

  DUOMENYS APIE SENIŪNIJĄ

   

  Slavikų seniūnijoje 2016 m. sausio 1 d. duomenimis gyveno 746 gyventojai, 2016m. gruodžio 31 d. gyventojų sumažėjo iki 706. Seniūnija yra suskirstyta į 4 seniūnaitijas: Slavikų, Šilgalių, Juodupėnų ir Žiūrių – Šilininkų. Seniūnijos teritorijoje veikia VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių pasienio užkarda, Slavikų pagrindinė mokykla, medicinos punktas, biblioteka, dirba 1 parduotuvė. Gyventojai daugiausiai užsiima žemės ūkio veikla.

   

   

    1

  Seniūnijos plotas

      ha

        6500

    2

  Bendras prižiūrimų kelių ir gatvių ilgis

      km

            44(patikslinus, kelių ilgis padidėjo)

   

    3

  Prižiūrimos aplinkos teritorijos plotas (šienaujami plotai)

      ha

           12,5

    4

  Valomų aikštelių plotas

     kv. m.

         750

    5

  Gatvių skaičius

     sk.

           12

    6

  Prižiūrimų kapinių skaičius (veikiančių ir neveikiančių)

     sk.

           13

    7

  Kapinių teritorijos plotas

     ha

             4,83    

    8

  Poilsiaviečių skaičius

     sk.

             2

    9

  Lankytinų vietų seniūnijoje skaičius

     sk.

             3

  10

  Kultūros paveldo objektų skaičius

     sk.

             1

  11

  Parkų skaičius

     sk.

             1

  12

  Seniūnijos prižiūrimų želdinių plotas

     ha

             2,5

  13

  Seniūnijos prižiūrimų gėlynų plotas

     ha

            0,02

  14

  Eksploatuojamų gatvių apšvietimo šviestuvų skaičius

    vnt

            43

   

   

  SLAVIKŲ SENIŪNIJOS 2016 METŲ VEIKLOS PLANO ĮGYVENDINIMO APŽVALGA

   

  Įgyvendinant Slavikų seniūnijos 2016 metų veiklos planą buvo siekiama prisidėti prie Šakių rajono savivaldybės strateginiame 2011-2017 metų plėtros plane numatytų prioritetų įgyvendinimo:

   

  ü      Verslo bei ekonomikos, infrastruktūros plėtros ir saugios aplinkos skatinimas;

   

  ü      Visuomenės sveikatingumo gerinimas, socialinio saugumo užtikrinimas;

   

  ü      Krašto kultūrinio savitumo, patrauklumo puoselėjimas ir turizmo skatinimas;

   

  ü      Kaimo ir žemės ūkio sektoriaus plėtra;

   

  Įgyvendinant šį seniūnijos metinį veiklos planą pagrindinis tikslas gerinti gyvenimo kokybę seniūnijoje, kuriant sveiką, saugią ir švarią aplinką. Įgyvendinant seniūnijos 2016 m. veiklos plano pagrindinį tikslą buvo efektyviai organizuojamas seniūnijos darbas, kad užtikrintume gyventojų poreikių tenkinimą. 2016 m. buvo atliekami šie darbai, kurie buvo numatyti seniūnijos 2016 m. veiklos plane:

   

  ü      Kelių ir gatvių greideriavimas, duobių užtaisymas. Žvyrkelių duobių užtaisymui buvo nupirkta 120 kub.m. žvyro, asfaltuotose gatvėse  užtaisyta 100 kv.m. duobių, greideriavimas  atliekamas pagal poreikį, bet ne mažiau du kartus per metus. Metų pabaigoje pakartotinai greideriavome tuos kelius, kuriais važiuoja mokyklinis autobusas ir šiuos darbus apmokėjome iš sutaupytų aplinkotvarkos lėšų, todėl greideriuota iš viso 44 km.

   

  ü      organizuojant darbą su rizikos šeimomis buvo pastoviai kontroliuojamos 3 socialinės rizikos šeimos, kuriose auga 11 vaikų.

   

  ü      socialinė parama metų pradžioje buvo teikiama 185 nepasiturimai gyvenančioms šeimoms, o metų pabaigoje, dėl mažėjančio gyventojų skaičiaus, paramą gavo 131 asmuo.

   

  ü      viešųjų darbų programoje buvo įdarbinti 9 asmenys, registruoti teritorinėje darbo biržoje. Įgyvendinat šią priemonę tvarkomos veikiančios ir neveikiančios kapinės, iškirsti menkaverčiai krūmai, tvarkomas Kurynės parkas (dendrologinis rinkinys), tvarkomos poilsiavietės prie Šešupės ir kitos bendro naudojimo teritorijos.

   

  ü      vykdant atliekų ir aplinkos teritorijos tvarkymą šienavome pakeles ir bendro naudojimo teritorijas, veikiančių ir neveikiančių kapinių teritorijas, prižiūrėjome gatvių apšvietimo tinklus ir baigėme sumontuoti ekonomiškus gatvių šviestuvus. Šiuo metu yra 43 veikiantys gatvių šviestuvai.

   

  ü      laisvalaikio centro veikloje suorganizuotas muzikantų sambūris, kaimo kapelos 15 metų  veiklos paminėjimas, išleistas kaimo kapelos kompaktinis diskas, tradicinė miestelio šventė- Oninės, pravestas padėkos koncertas Slavikų bažnyčios remonto darbų užbaigimui.

   

  ü      Vykdant savivaldybės veiklos pagrindinių funkcijų programą gyventojams išduotos 96 įvairios pažymos, atlikta 33 notariniai veiksmai, vykdyta gyvenamosios vietos deklaravimo funkcija.

   

  Įgyvendinant 2016 m. seniūnijos veiklos plane numatytas priemones ir veiklas buvo užtikrinamas seniūnijai priskirtos teritorijos bendruomenės viešųjų poreikių ir interesų tenkinimas ir seniūnijos funkcijų vykdymas. Kartu su seniūnijos teritorijoje gyvenančiais ir dirbančiais seniūnaičiais, bendruomenės centro atstovais aktyviai dalyvavome įgyvendinant valstybės ir savivaldybės institucijų sprendimus.

   

          Slavikų seniūnijos seniūnas                                        Vidmantas Benediktas Sprainaitis


   

  Bendri duomenys

    Slavikai įsikūrę pačiame Lietuvos pasienyje su Rusijos Kaliningrado sritimi, prie Europos Sąjungos išorinės sienos, 19 km į vakarus nuo Šakių rajono centro.
    Slavikų seniūnija įsteigta 1995 m. Jos teritorijoje gyvena apie 800 gyventojų.
   Slavikų seniūnija  jungia 14 kaimų: Slavikų, Žiūrių, Žiurkalnio, Šilininkų, Juodupėnų, Aukštosios, Verpikų, Būtviliškių, Juškakaimių, Šilgalių, Rukšnių (Skrynupių, Pliorišių, Kaukakalnio likę be gyventojų).
  Seniūnija yra patogioje geografinėje vietovėje:  pietuose teka  Šešupė, į ją įteka Siesartis, Aukspirta, Juodupis, Gedupis. Gražiu gamtovaizdžiu galima grožėtis turistams, vykstantiems dviračiais. Yra kelios bendro naudojimo aikštelės (neįregistruotos poilsiavietės) prie Šešupės.

    Slavikai garsūs knygnešių darbais. Jų atmintimui pastatytas stogastulpis Slavikų bažnyčios šventoriuje. 9 knygnešiai palaidoti Slavikų kapinėse. Čia palaidota net 10 Slavikų parapijoje dirbusių kunigų.
  Prie lankytinų vietų priskiriama  Slavikų Šv.Onos bažnyčia, kuri pastatyta 1754 m. Nors senosios bažnyčios nėra, jos vietoje pastatyta (1835 m.) dabartinė bažnyčia. Bažnyčioje yra medinių skulptūrų bei paveikslų, kurių amžius siekia net XIX a. Šventoriuje stovi varpinė, kurioje pakabinti 2 varpai. Vienas (įskilęs), lietas 1874 m., kitas - 2003 m. Knygnešių laikais šios varpinės rūsys buvo naudojamas kaip uždraustos literatūros slėptuvė. Šventoriuje yra ąžuolinis kryžius, pastatytas 1987 m.
    Prie kelio Kudirkos Naumiestis – Jurbarkas galima pasigrožėti paminkline skulptūra, skirta Rytų apeigų vyskupo Pr. P. Būčio gimtinės pažymėjimo vieta (Šilgalių k.), Juškakaimių k. galima aplankyti Z. Naujokaičio įkurtą Kurynės dendrologinį rinkinį - Kurynės parką, prie buvusios seniūnijos – senųjų Slavikų vietoje – ąžuoliniu kryžiumi Lietuvos Nepriklausomybės 10-ečiui paminėti, prie kurio vykdavo pavasarininkų ir šaulių renginiai. Senuosius Slavikus įamžino stogastulpis "Senieji Slavikai", skirtas Lietuvos vardo 1000-mečiui paminėti.
  Netoli nuo  Šešupės, ant kalnelio, stovi Marijos koplytėlė, pastatyta 1937 m. kaip protestas lenkams, užgrobusiems Vilnių.

    Seniūnijoje yra Slavikų pagrindinė mokykla, veikia VSAT Pagėgių rinktinės Šilgalių pasienio užkarda.

    Žymūs mūsų krašto žmonės: daktaras J. P. Lenkaitis, poetė J. Martišienė, daaktorius J. Markuza, broliai Naujokaičiai, daktaras J. Povilaitis, poetė O. Jasinskienė. 

    2003 m. pabaigoje įsikūrė Slavikų seniūnijos bemdruomenės centras, kuris vienija visus seniūnijos gyventojus. Centrui vadovauja Renata Baltrušaitienė ,tel.8612-20662. Bendruomenės centro narių yra 86. Centro tikslai - rūpintis seniūnijos gyventojų gerove, vienyti juos bendriems darbams, skatinti bendruomeniškumą ir iniciatyvą, per projektinę veiklą įruošti tvarkingus bendruomenės namus, organizuoti įvairius kultūrinius renginius.

  Kultūra ir švietimas 

    Seniūnijoje veikia Slavikų laisvalaikio centras ir biblioteka.

  Lankytinos vietos

    Slavikuose verta aplankyti Šv. Onos parapijos bažnyčią, statytą 1835 m. Šalia bažnyčios yra trijų laipsnių medinė 12 m aukščio varpinė, kurioje šalia senojo, įskilusio žalvarinio varpo, išlieto 1874 m., 2003 m. Lenkijoje išlietas ir varpinėje pritvirtintas  naujas apie 220 kg svorio varpas su Marijos atvaizdu. Bažnyčioje yra išlikę religinių ir meno vertybių: paveikslai - Šv. Martynas (1890 m.), Marija - Krikščionių globėja (dail. Adomas Malinovskis, 1890 m. aliejus, drobė); medinė XIX a. Kristaus nukryžiuotojo skulptūra; altorėlis  su Švč. M. Marijos ir Šv. Onos paveikslais (pagamintas XIX a. pabaigoje).  
    Prie Siesarties upelio, Juškakaimio k. inžinierius Zigmas Naujokaitis, vaizdingoje savo tėviškės žemėje, pasodino ir toliau plečia ir puoselėja retų augalų dendrologinį (Kurynės parką).
    Žiūrių kaimo šile yra rūpestingai parapijiečių prižiūrimos evangelikų - liuteronų kapinės.

  Įmonės

    Seniūnijos teritorijoje yra pažangiai besitvarkantys Kęstučio Bacevičiaus, Algimanto Valucko, Antano Romikaičio, Jono Zoko, Vilmos Dovydaitienės, Vintauto Kasperavičiaus, Egidijaus Kasperavičiaus ir kt. ūkininkų ūkiai.

   

  Naujienas ir įvykius galite sužinoti Slavikų krašto internetinėje svetainėje:

  www.slavikai.lt

   

   

  Paskutinis atnaujinimas:2017-03-01 17:03:04

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.