ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Šakių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Šakių rajono savivaldybės administracijos Sudargo seniūnija

  SUDARGO SENIŪNIJA

  Kalno g. 3, LT-71396 Sudargas, Šakių r.

  Tel. Nr. 8 345 43343

  El. p. sudargas.seniunija@sakiai.lt


  Administracija

  Vardas Pavardė

  Pareigos

  Tel. Nr.

  Mob. Tel. Nr.

  El. pašto adresas

  Rita Grigaitienė

  seniūnė*

  8 345 43343

  8 686 94561

  sudargas.seniunija@sakiai.lt

  Lena Povilaitienė

  sekretorė

  8 345 43343

   

  lena.povilaitiene@sakiai.lt

  Lilija Šukaitienė

  socialinė darbuotoja darbui su rizikos šeimomis

  8 345 43343

   

   

  Benas Šakaitis

  specialistas žemės ūkiui

  8 345 43343

   

   

  Darius Kalinauskas

  renginių organizatorius

  8 345 43343

   

   

  * Pareigybės aprašymas, atliekamos funkcijos ir specialieji reikalavimai


  Seniūnaitijos

  Sudargo seniūnaitija - seniūnaitis - Donatas Žilaitis
  Pervazninkų seniūnaitija - seniūnaitė - Asta Gutauskienė
  Ročiškių seniūnaitija - seniūnaitė - Loreta Bacevičienė

   

  Bendri duomenys

  Sudargo seniūnija - labiausiai į vakarus nutolęs rajono kampelis, kurį iš šiaurės skalauja Nemunas, iš vakarų - Šešupė, taip pat glaudžiasi prie Kaliningrado srities. Rytuose ribojasi su Kidulių seniūnija, o iš pietų pusės saugo  nuo vėjų Šilininkų giria. Seniūnija užima 6814 ha žemės plotą: iš jų 1736 ha miškai, 3951 ha žemės ūkio naudmenos, 1127 ha vandenys ir kitos paskirties plotai. Seniūnijoje gyvena apie 1200 gyventojų. iki rajono centro 35 km. Sudargo seniūnija pasižymi piliakalnių gausa.

  Seniūnijos kaimai:

  Banaičių
  Bosų
  Burgaičių
  Dievaičių
  Dvarciškių
  Grinaičių
  Iltrakių
  Keršiškių
  Kirkilų
  Kirslių
  Margiškių
  Norkviečių
  Pervazninkų
  Puknių
  Ramoniškių
  Rėžgalių
  Rėžiukų
  Ročiškių
  Sakalų
  Sudargo
  Svaiginių
  Žilių

  Istorija

  Sudargas - istorinė vietovė, turinti garbingą praeitį. Kadaise, kaip rodo prie Sudargo išlikę vieno kilometro ruože net penki piliakalniai, čia buvo vienas iš stipriausių krašto gynybos centrų, vaidinęs svarbų vaidmenį Lietuvos kare su kryžiuočiais. Po to, kai 1317 m. buvo sudeginta lietuvių pilis, tyrinėtojų siejama su Sudargu,  vietovė ilgam išnyko iš rašytinių šaltinių. Tik XVI a. pirmojoje pusėje Lenkijos karalienei ir Lietuvos didžiajai kunigaikštienei Bonai ėmus kolonizuoti Panemunę, vietovė pradėjo atgyti. Sudargui miestelio teises 1724 m. gruodžio 2 d. iš valdovo Augusto II išrūpino tuometinis Jurbarko seniūnas Jonas Radvila. Miesteliui leista turėti turgų , rengti dvi muges. Savivaldos, arba laisvo miesto teises Sudargui 1792 m. gegužės 12 d. suteikė Lenkijos karalius ir Lietuvos didysis kunigaikštis Stanislovas Augustas.
  Kitas iškilus Sudargo laikotarpis - knygnešių gadynė. Kai čia 1873 m. spaudos draudimo metu apsigyveno  knygnešių tėvu vadinamas kunigas  Martynas Sederevičius. Miestelyje ir jo apylinkėse sukūrė ištisą knygnešių tinklą: pats ruošė spaudai katalikiškų kūrinių leidinius, juos slapta spausdino Tilžėje ir vėl grąžino į Lietuvą. Platino ir už jos ribų. Kunigas Martynas Sederevičius palaidotas Sudargo kapinėse.

  Lankytinos vietos

  Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia (pastatyta 1945 m)
   Knygnešių M.Sederevičiaus ir S.Kušeliausko kapai Sudargo kapinėse.
   Sudargo piliakalniai.
   Sudargo I piliakalnis, vadinamas Balnakalniu (rytinis)
   Sudargo II piliakalnis, vadinamas Žydkapiais
   Sudargo III piliakalnis
   Sudargo IV piliakalnis
   Sudargo piliakalnis, vadinamas Vorpiliu 
   Paminklinis akmuo '' Lietuviško žodžio sergėtojams''
   Paminklinis akmuo '' Sudargo pilies gynėjams'' 

  Paminklinis akmuo''Sudargo parapijos kaimų atminimui''

   

   

   Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“  Sudargo  seniūnijos teritorijoje.

   

                 Paraiškas  gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti gali teikti Sudargo seniūnijos teritorijoje registruotos ir veikiančios bendruomeninės, religinės  ir kitos nevyriausybinės organizacijos.

   

                Tinkama finansuoti laikoma 2017 m. liepos 31 d. Sudargo seniūnijos išplėstinės seniūnaičių sueigos sprendimu (protokolas Nr.1) patvirtinta prioritetinė vykdytina ir finansuotina veikla, t.y.:

   

                -  Kultūrinė ir švietėjiška veikla (mokymo(-si) priemonių, skatinančių kūrybiškumą, saviraišką ir vietos gyventojų išprusimą, organizavimas, vietos bendruomenei telkti ir jos tapatybei reikšmingų leidinių leidyba).

   

                 Sudargo seniūnijos teritorijai projekto (-tų) įgyvendinimui yra skirta 745 Eur.

   

                 Rajono seniūnijų išplėstinių seniūnaičių sueigų priimti sprendimai ir kiti su Priemonės įgyvendinimu susiję dokumentai skelbiami  www.šakiai.lt žr.Bendruomeninės veiklos rėmimas (20172019).  

   

                  Užpildytos paraiškos  priimamos rajono savivaldybės priimamajame (Bažnyčios g. 4, Šakiai, II aukštas) iki 2017 m.  rugpjūčio 25 d. 15 val.

   

                  Informacija ir konsultacija teikiama tel. (8 345) 60758, el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt arba rajono savivaldybės 205 kabinete“.

   

   

   

   

  Paskutinis atnaujinimas:2017-08-09 13:43:43

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.