ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Jaunimas
 • Organizacijos ir grupės
  Apskritasis stalas
  Šakių moksleivių sąjunga
  Skelbimai/konkursai
  Paslaugos
  Teisinė informacija
  Naudingos nuorodos
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėjai
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Naujienos
  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ PRISIDĖS PRIE GAMTOS IŠSAUGOJIMO AKCIJOS „ŽEMĖS VALANDA“
  2018-03-21

  Šiandien klimato kaitos požymius tikriausiai yra pastebėjęs kiekvienas žmogus. Besiplečiantys taršos mastai, didėjantis oro užterštumas – tai veiksniai, kurių atsiradimą sąlygoja atsakingo elgesio stoka, dėl ko kyla vidutinė oro temperatūra, išauga audrų ar sausrų pavojus. Džiugu tai, kad Lietuvoje klimato kaitos grėsmę pradeda suvokti vis daugiau piliečių, nepaisant to, jog gyvename mažoje šalyje, kurioje iš pažiūros atrodytų, kad prioritetas visų pirma turėtų būti skiriamas ekonominių iššūkių sprendimams.

  KVIEČIAME PASIRAŠYTI LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO 100-MEČIO DEKLARACIJĄ
  2018-03-21

  Minėdamas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną Lietuvos Respublikos Seimas kviečia visus savo parašu pritarti Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečio deklaracijai. Šimtmečio deklaracija buvo priimta vasario 15 d. iškilmingame minėjime Seime, skirtame Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Deklaraciją pasirašė iškilmingo minėjimo dalyviai. Deklaracijoje pažymima, kad „Lietuva, būdama NATO ir Europos Sąjungos narė, yra tinkamai pasirengusi ginti Vasario 16-osios Akto idealus – kurti ir puoselėti „nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“, taip pat reiškiamas tikėjimas, „kad ir ateinančių šimtmečių valstybės kūrėjų kartos puoselės tas pačias vertybes, kuriomis gyveno Vasario 16-osios bei Kovo 11-osios Aktų signatarai: tikėjimą savo valstybe, valią veržtis į priekį ir atsakomybę kurti gerovę visiems“.

  KONFERENCIJA „SVEIKATOS PRIEŽIŪRA BE KORUPCIJOS“
  2018-03-20

  Kovo 19 d. Lietuvos Respublikos Seime vyko konferencija „Idėja Lietuvai: sveikatos priežiūra be korupcijos“. Konferencijoje pranešimus skaitė ir aktualiomis antikorupcinės politikos temomis sveikatos priežiūros sektoriuje diskutavo Seimo nariai, Sveikatos apsaugos ministerijos, Lietuvos medicinos studentų asociacijos, Jaunųjų gydytojų sąjungos, „Transparency International“ Lietuvos skyriaus, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Nacionalinės antikorupcijos asociacijos, Lietuvos pacientų atstovų organizacijos atstovai.

  SEIME SURENGTA KONFERENCIJA APIE ĮVAIKINIMĄ IR GLOBĄ
  2018-03-20

   Kovo 19 d. Šakių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir Vaiko teisių apsaugos skyrių vedėjos Leonora Pocevičiūtė ir Rūta Lebedžinskienė dalyvavo LR  Seime, konferencijoje „Įvaikinimas ir globa: ar įstatymai atitinka realius poreikius?”. Seminare su  vaiko globos ir įvaikinimo naujovėmis 2018 m. supažindino SAD viceministrė Vilma Augienė.    Bendras globojamų (rūpinamų) vaikų skaičius Lietuvoje – 8870.  Globojami (rūpinami) vaikai šeimose – 5592, globėjų (rūpintojų) šeimos – 4369, iš jų vaiko giminaičiai – 2991, artimieji giminaičiai – 2153. Šeimynose globojami (rūpinami) vaikai – 435; institucijose globojami (rūpinami) vaikai – 2830, iš jų 84 bendruomeniniuose vaikų globos namuose - 490 vaikai.

  PRASIDĖJO GYVENTOJŲ PAJAMŲ IR TURTO DEKLARAVIMAS
  2018-03-19
  ĮVYKO RAJONO VERSLO TARYBOS POSĖDIS
  2018-03-16

  Ketvirtadienį rajono savivaldybės mero darbo kabinete vyko Verslo tarybos posėdis. Pagal darbotvarkę jo metu buvo numatyta rinkti naują tarybos pirmininką. Pagal rotaciją šiai kadencijai eilė atėjo žemdirbiams, bet pasitarime dalyvaujant tik vienam iš keturių jų atstovų, rinkimai nukelti kitam kartui. Rajono savivaldybės vadovas su verslininkais diskutavo apie verslo strategijos įžvalgas, verslo liudijimus. Meras  pasiūlė svarstyti galimybę iš verslo fondo dengti vasarą įsidarbinančių moksleivių SODROS įmokas.

  SUSITIKO SU PALUOBIŲ BENDRUOMENE
  2018-03-15

  Ketvirtadienį rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Elvydas Pauliukėnas, Socialinės paramos skyriaus vedėja Leonora Pocevičiūtė lankėsi Paluobiuose, kur su bendruomene buvo aptartas mokyklos-daugiafunkcio centro reorganizacijos klausimas. Pasak rajono vadovo, realybė, kai nuo maksimumo, 143 vaikų 2009 metais, jų liko tik 20, diktuoja nepopuliarius, bet būtinus sprendimus. Svarbiausia, kad išlieka darželinukai, biblioteka, ir toliau bus teikiamos kultūros ir neįgaliųjų dienos užimtumo paslaugos.

  KELIŲ DIREKCIJOS ATSAKYMAS DĖL KAUNO KELIO REKONSTRUKCIJOS TEIKIA VILČIŲ
  2018-03-14

  Antradienį rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis iš Lietuvos automobilių kelių direkcijos gavo atsakymą į jo paties parengtą raštą dėl kelio Kaunas - Zapyškis - Šakiai dalies rekonstrukcijos. Direkcijos atsakymas teikia vilčių – minėtas kelio ruožas 11 eilėje. Dabar, pasak mero, dar reikia pasistengti įrodyti, kad kelias tikrai blogas ir kelia pavojų eismo dalyviams. Pateikiame rašto tekstą:

  MERAS BENDRAVO SU KULTŪROS ŽMONĖMIS
  2018-03-12

  Šakių rajone lankėsi Lietuvos kultūros centrų asociacijos tarybos nariai. Jie susitiko su rajono savivaldybės meru Edgaru Pilypaičiu, kuris anksčiau irgi priklausė asociacijos tarybai. Susitikime, kuriame dayvavo ir savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja Augenija Kasparevičienė, daugiausia kalbėta apie kultūrą, problemas, pasidžiaugta renginiais.

  RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO SVEIKINIMAS KOVO 11-OSIOS PROGA
  2018-03-09

  SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VYRAI PAGERBĖ KOLEGES KOVO 8-OSIOS PROGA
  2018-03-08

  Kovo 8-osios proga rajono savivaldybės administracijos vyrai pagerbė koleges, įteikė gėlių. Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis skyrė moterims gražią dainą, padėkojo už buvimą kartu, darbštumą, rūpestingumą, palinkėjo geros kloties. Rajono savivaldybės moterys nuoširdžiai dėkoja vyrams už parodytą dėmesį.

  MERO SVEIKINIMAS KOVO 8-OSIOS PROGA
  2018-03-07

  Mielosios Moterys,

  Tegul Jums šypsosi saulė ir žmonės,

  Tegul džiugina gėlės ir dėmesys.

  Būkit laimingos ir mylimos!

   

  Pagarbiai

  Edgaras Pilypaitis, Šakių rajono savivaldybės meras

  DAUGIAU GALIMYBIŲ KIEKVIENAM
  2018-03-05

  Bendradarbiavimas su kolegomis, dalijimasis gerąja patirtimi dažniausiai duoda puikių rezultatų. Taip nutiko ir šįkart. Neformaliojo suaugusiųjų švietimo koordinatorei Dianai Jazukevičienei bendradarbiaujant su Panevėžio švietimo centru, vasario 2 ir 28 dienomis  Šakiuose  buvo organizuoti „Suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi planavimo mokymai savivaldybėse“, kurie numatyti projekte „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas“.

  DIKTANTĄ RAŠĖ GAUSUS BŪRYS ŠAKIŲ KRAŠTO ŽMONIŲ
  2018-03-02

  Kovo 2 dieną vykusiame Nacionalinio diktanto pirmajame etape aktyviai dalyvavo ir Šakių krašto žmonės. Rajone diktantą rašė apie 200 asmenų, norėjusių išbandyti jėgas, pasitikrinti, ar nepamiršo sudėtingesnių rašybos žodžių, skyrybos atvejų. Šiemet diktorius Marijus Žiedas diktavo Juliaus Sasnausko kūrinį „Vienkartinumas“. Tarp Šakių bibliotekoje diktantą rašiusiųjų buvo ir rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis, mero patarėjai Violeta Simonavičienė, Edvinas Albrektas, Šakių trečiojo amžiaus universiteto atstovai, pedagogai, savivaldybės tarnautojai, moksleiviai. Kaip ir ankstesniais metais, ypač aktyvi buvo Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro bendruomenė – čia diktantą rašė 60 žmonių. Kiekvienas dalyvis gavo šeimininkų iniciatyva sukurtą medalį, skirtą Lietuvos šimtmečiui ir Nacionaliniam diktantui. Šakių „Žiburio“ gimnazijoje diktantą rašė 58  moksleiviai, Kriūkuose – 7, Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje – 13 asmenų. Diktantas buvo rašomas ir kitose rajono mokyklose, bendruomenėse. Kitą savaitę „Delfyje“ bei „Nacionalinio diktanto“ svetainėse bus paskelbtas tekstas, bus galima pasitikrinti, kiek rašiusieji padarė klaidų. Geriausiai parašę asmenys organizatorių bus pakviesti į antrą turą, kuris vyks sostinėje. 

  RAJONO SAVIVALDYBĖS MERAS – GERIAUSIŲ LIETUVOS MERŲ PENKETUKE
  2018-03-01

  Pasibaigus merų reitingavimui http://meras.alfa.lt/ aukščiausius teigiamus vertinimus gavusių merų penketukas išsirikiavo taip: pirmasis –  Kauno miesto meras Visvaldas Matijošaitis (77,79 proc.), antrasis – Palangos meras Šarūnas Vaitkus (67,12 proc.), trečiasis – Šakių rajono  savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis (63,7 proc.). Penketuką užbaigia Radviliškio meras Antanas Čepanonis (61,37 proc.) ir Šilalės meras Jonas Gudauskas (60,16 proc.). Džiaugiamės mūsų rajono vadovo sėkme.

  Archyvas
  Aktualijos
  NEDEGINKIME SAUSOS ŽOLĖS, SAUGOKIME GAMTĄ
  2018-03-21
  PARENGTAS ŠAKIŲ ŽYDŲ SENŲJŲ KAPINIŲ (UNIKALUS KODAS NEKILNOJAMŲ VERTYBIŲ REGISTRE 38025) INDIVIDUALUS APSAUGOS REGLAMENTAS
  2018-03-21
  LAIKINAI SUTRIKS TELEFONO RYŠYS
  2018-03-21

  Informuojame, kad kovo 21 d. (trečiadienį) nuo 13 val. vyks telefonų perjungimo iš analoginės į skaitmeninę technologiją darbai, tad nebus ryšio galimybės iš išorės (miesto). Vidiniai numeriai turėtų veikti ir perjungiant telefono ryšį. 

  SKELBIMAS APIE PARENGTĄ ŽEMĖS PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS PROJEKTĄ
  2018-03-20

  Informuojame, kad yra parengtas ir teikiamas viešinimui žemės paėmimo visuomenės poreikiams (Kęstučio g., Šakių m. ir Striūpų km., Šakių sen., Šakių raj. sav., keliams tiesti bei jiems eksploatuoti skirtiems inžineriniams statiniams įrengti) Šakių rajone projektas.

  MARGUČIŲ MARGINTOJŲ ŠVENTĖ
  2018-03-19
  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ SKELBIA KONKURSĄ GRIŠKABŪDŽIO KULTŪROS CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
  2018-03-19
  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2018 M. KOVO 23 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
  2018-03-18

  Komitetų posėdžių darbo laikas:

  Kovo 20 d. (antradienį)  10.00 val. Ūkio ir verslo komitetas;

  Kovo 20 d. (antradienį) 14.00 val. Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis;

  Kovo 21 d. (trečiadienį) 14.00 val. Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis.

  ŠVĘSIME TARPTAUTINĘ TEATRO DIENĄ
  2018-03-17
  MUGĖ „ŽEMEI BUNDANT“
  2018-03-17

  KVIEČIAME Į ATVIRĄ FORUMĄ
  2018-03-17

  Forumas bus gyvai transliuojamas per bibliotekos feisbuko profilį.

  LEKĖČIUOSE – INKILŲ KALIMO ŠVENTĖ „ČIR VIR VIR – PAVASARIS“
  2018-03-16
  PAJAMŲ DEKLARAVIMAS ŠIEMET–BE DIDESNIŲ STAIGMENŲ GYVENTOJAMS
  2018-03-15

  Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad 1,3 mln. Lietuvos gyventojų paruoštos visiškai užpildytos deklaracijos, kurias belieka tik pateikti. 89 tūkst.  Marijampolės apskrities gyventojų Elektroninio deklaravimo sistemoje (deklaravimas.vmi.lt) jau suformuotos preliminariosios gyventojų pajamų mokesčio deklaracijos.

  REKOMENDACIJOS „KAIP ELGTIS ANT LEDO“
  2018-03-15

  Kovo pradžioje atšilus orams, pradėjo tirpti ledas ant upių, ežerų ir kitų vandens telkinių. Šios savaitės pabaigoje ir kitos savaitės pradžioje prognozuojami vėsūs orai, naktį vietomis gali atšalti iki 9 – 13 laipsnių šalčio, dieną gali būti 2 – 4 laipsniai šalčio, todėl ant vandens telkinių vėl pradės formuotis ledas. Būkime atsargūs, perspėkime asmenis, kurie eis ant ledo, apie gresiantį pavojų. Atsitikus nelaimei, skambinkite Bendruoju pagalbos telefonu 112. Rekomendacijos „Kaip elgtis ant ledo“:

  PROJEKTAS „NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PASLAUGŲ PLĖTRA“
  2018-03-15

  Įgyvendindamas 2014–2020 metų ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.2.2-ESFA-V-729 priemonę „Neformaliojo vaikų švietimo įvairovės ir prieinamumo didinimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras vykdo projektą „Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra“ Nr. 09.2.2-ESFA-V-729-01-0001. Projekto partneris – savivaldybė. Projekto veiklos padeda kurti ir palaikyti tolygų neformaliojo švietimo paslaugų tinklą šalies savivaldybėse, didina paslaugų prieinamumą ir įvairovę, sudaro vienodas galimybes ir palankias sąlygas atskleisti individualius vaikų gebėjimus bei įgyvendinti specialiuosius ugdymosi poreikius. Neformaliojo vaikų švietimo krepšelis finansuojamas iš projekto lėšų.

  Į BUFERINĘ ZONĄ PATEKO IR ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ
  2018-03-15

  Šakių valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba praneša, kad afrikinis kiaulių maras (AKM) iš Lietuvos nesitraukia, kiekvieną savaitę registruojami vis nauji ligos atvejai šernų populiacijoje. Šiais metais AKM nustatytas jau 472 vietose. Atsižvelgus į AKM situaciją ir ligos plitimą laukinėje faunoje bei įvertinus riziką, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktoriaus įsakymu, išplėsta AKM buferinė zona. Tai daroma siekiant apsaugoti kiaulių laikytojus nuo galimų nuostolių, kuriuos jie patirtų nustačius ligą ūkiuose. Į išplėstą AKM buferinę zoną papildomai įtraukta ir Šakių rajono savivaldybė. 

  Archyvas
  Renginiai
  Margučių margintojų šventė
  2018-03-22 11:00
  Renginio vieta:  Zanavykų muziejuje
  Sūduvos krašto atrankinė tautodailės darbų paroda, skirta Lietuvos šimtmečio Dainų šventei ,,Vardan tos...‘‘
  2018-03-22 14:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Kino vakaras. Filmas „Poilsiautojai“
  2018-03-22 18:00
  Renginio vieta:   Gelgaudiškio KC
  Paskaita „Patyčios ir atsakomybė“ (Savaitės be patyčių baigiamasis renginys, susitikimas su teisėja L. Antanaitiene)
  2018-03-23 11:00
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla- daugiafunkcis centras
  Koncertas „Pavasario žiedas“
  2018-03-23 18:00
  Renginio vieta:  Panovių LS
  Tradicinė inkilų kalimo šventė “Čir vir vir - pavasaris!“
  2018-03-24 11:00
  Renginio vieta:  Lekėčių skverelis prie vaikų dienos centro
  Teatrų šventė „Zanavykai visa kartu“, skirta Tarptautinei teatro dienai paminėti
  2018-03-25 14:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  G. Karaliūnaitės koncertas
  2018-03-25 14:00
  Renginio vieta:   Kudirkos Naumiesčio KC
  Gyvas ,,Auksinio proto‘‘ žaidimas
  2018-03-27 19:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Margučių marginimas vašku. Edukacija ,,Pavasaris margučių raštuose‘‘
  2018-03-28 16:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Kūrybinių darbų paroda „Mano antras gyvenimas“ (Nacionalinės „Žaliosios olimpiados“ I etapo baigiamasis renginys)
  2018-03-29 08:50
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla- daugiafunkcis centras
  Ruošiamės Velykoms-edukacinė programa ,,Tai gražumas to margučio‘‘
  2018-03-29 14:00
  Renginio vieta:   Kriūkų mokykla-daugiafunkcis centras
  Margučių marginimo edukacija
  2018-03-29 16:00
  Renginio vieta:   Sintautų KC
  V.Katunskytės ir A.Maniko koncertas
  2018-03-30 18:00
  Renginio vieta:  Šakių KC

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.