ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750,
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Viešosios vietos skirtos prekybai
 • Gyventojams
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
 • Bendruomeninės veiklos rėmimas (2017-2019)
  Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finansavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Savivaldybės priešgaisrinė tarnyba
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant projektus "Draugystės parkai–2" ir "Draugystės parkai–3
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero patarėja
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos, darbo grupės
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • 2018-2024 metų plėtros strateginio plano rengimas
  Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Naujienos
  PIRMASIS ŠEIMOS TARYBOS POSĖDIS
  2018-01-19

  Sausio 17 d. į pirmąjį posėdį rinkosi Šakių rajono šeimų taryba. Šeimų taryba yra patariamasis, visuomeniniais pagrindais veikiantis organas. Šios tarybos tikslas  – padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas, kuriant šeimai palankią aplinką, stiprinti bendradarbiavimą tarp įstaigų ir institucijų, organizacijų. Į šeimų tarybą yra deleguoti asmenys iš nevyriausybinių organizacijų, visuomenininkai, savivaldybės tarybos nariai, savivaldybės darbuotojai.

  Posėdžio metu išrinkta tarybos pirmininkė – rajono savivaldybės tarybos narė, buvusi globėja Dinara Gudaitienė, pirmininko pavaduotoja – aktyvi visuomenininkė Aistė Sasnauskienė. Kitas posėdis numatytas 2018 m. kovo 6 d.

  TELEVIZIJOS LAIDOJE – ŠAKIŲ GARBĖS PILIETĖ
  2018-01-19

  Sekmadienį, sausio 21 d. 8.30 val. per LRT televiziją kviečiame žiūrėti laidą, kurioje gerb. Zita Kelmickaitė lankysis pas Šakių Garbės pilietę, dailininkę gerb. Eleną Ruzgienę.

  SĄJUNGOJE, KURIOJE VISI LYGŪS, NEGALI BŪTI ANTRARŪŠIŲ ŪKININKŲ
  2018-01-18

  Rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos grūdų augintojų asociacijos administracijos vadovas Ignas Jankauskas. Susitikime su rajono savivaldybės meru Edgaru Pilypaičiu ir Žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitiene buvo kalbama apie ūkininkų peticiją ir pritarta jos reikalavimams, kad tiesioginės išmoos nuo 2021 metų Lietuvos žemdirbiams būtų mokamos ne mažesnės kaip 2020 m. Europos Sąjungos tiesioginių išmokų vidurkis ir kad išmokos už žalinimą ir visų kitų naujai įvedamų aplinkosauginių BŽŪP elementų taikymą būtų vienodos visoje Europos Sąjungoje.

  MERAS SUSITIKO SU JAUNAISIAIS SKAUTAIS
  2018-01-17

  Su rajono savivaldybės meru Edgaru Pilypaičiu susitiko skautų bendruomenės nariai iš Lukšių, Plokščių ir Slavikų. Lietuvos Respublikos Seimas 2018-uosius paskelbė Skautų judėjimo metais. Šios patriotiškumą ir pilietiškumą ugdančios bendruomenės nariai kartu su rajono vadovu ir jaunimo reikalų koordinatore Danute Jurgutiene aptarė bendradarbiavimo galimybes ir gražių jubiliejų įprasminimą.

  SURENGTI TRADICINIAI VERSLO PUSRYČIAI
  2018-01-16

   Sausio 16 d. savivaldybės posėdžių salėje įvyko tradiciniai Verslo pusryčiai. Jų metu rajono valdžios atstovams, verslo bendruomenei pristatyta Verslo plėtros strategija (moderatorius Ugnius Savickas), išklausyta pasiūlymų dėl SVVPF nuostatų pakeitimo, siejant tai su naujos strategijos įgyvendinimu.

  KVIEČIAME SUSIPAŽINTI SU PAMINKLO PROJEKTU
  2018-01-16

  Sausio 19 d. 14 val. savivaldybės posėdžių salėje įvyks paminklo, skirto Lietuvos  valstybės atkūrimo šimtmečiui, projekto pristatymas. Dalyvaus paminklo projekto autorius skulptorius Mindaugas Šnipas.

  Kviečiame dalyvauti norinčius susipažinti su paminklo projektu, išreikšti nuomonę.

  LANKĖSI ŽYDŲ ŽUDYNIŲ VIETOSE
  2018-01-12

  Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis su Izraelio ambasadoriumi Amir Maimon ir kaimyninės Vilkaviškio savivaldybės meru Algirdu Neiberka apsilankė Baltrušiuose vykusių žydų žudynių vietose, aptarė jų tinkamo sutvarkymo ir paženklinimo galimybes. Pasak rajono vadovo, atmintis gyva. Simboliška, kad šiandien mums minint savo Laisvės gynėjų dieną, prisiminti ir mūsų tautiečiai, kurie tos laisvės ryto nesulaukė.

  AČIŪ UŽ IŠKOVOTĄ LAISVĘ
  2018-01-12

  Lenkdamas galvą prieš savo gyvybę ant laisvės altoriaus sudėjusius mūsų tautiečius, sveikinu šiandien visus dar tikinčius laisve ir gerbiančius kiekvieno prigimtinę teisę naudotis jos teikiamomis galimybėmis.

  Būkime verti Laisvės!

  Pagarbiai 

  Edgaras Pilypaitis, rajono savivaldybės meras

  „LIETUVAI 100– SVEIKAS, MAŽYLI“
  2018-01-12

  Sausio 11 d. startavo akcija „Lietuvai 100– Sveikas, mažyli“. Ją minint Lietuvos valstybingumo šimtmečio metus organizuoja asociacija „Padedu augti“ kartu su „Kūdikio dienoraščiu“ ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Organizatoriai kviečia visus Llietuvos žmones prisidėti bei megzti valstybės vėliavos spalvų kojinytes Lietuvos mažiausiems, gimusiems 2018-aisiais. Tikimasi, kad akcijos metu bus numegzta apie 32 000 porų kojinių. Kojinyčių pėdutės ilgis apie 9–10 cm, pageidautini siūlai – vilna, merino vilna. Spalvos: Lietuvos valstybės simbolio – trispalvės vėliavos (gali būti išmegzta vėliava ant auliuko). Kojinytes siųsti asociacijai „Padedu augti“, Radvilėnų pl. 1B, Kaunas 50264, el. p. info@padeduaugti.lt; 

  ATMINTIS GYVA
  2018-01-11

  Sausio 12 dieną rajono savivaldybės administracijos darbuotojai rinkosi prie rajono savivaldybės pastato. Pradėdami švęsti Laisvės gynėjų dieną, prie savivaldybės jie pražydino neužmirštuolių pievą, paliudydami, kad atmintis gyva. Susirinkusius pasveikino rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis. Buvo sugiedotas himnas, iškelta Valstybės vėliava. Ryte savivaldybės pastato languose sužibo žvakelės.

  SUSITIKIME PREZIDENTŪROJE APTARTAS DIDESNIS SAVIVALDYBIŲ DĖMESYS EMIGRANTAMS
  2018-01-11

  Sausio 10 d Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė susitikime su šalies merais aptarė, kaip padėti iš emigracijos grįžtantiems mūsų šalies piliečiams ir kaip paskatinti jų sugrįžimą. Šiame susitikime dalyvavo ir Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.

  PRIVALU DEKLARUOTI SAVO GYVENAMĄJĄ VIETĄ
  2018-01-10

  Informuojame, kad šalpos ir valstybinių pensijų (pirmojo ir antrojo laipsnio, nukentėjusiųjų, mokslininkų), slaugos ir priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinių kompensacijų gavėjai, kurie anksčiau buvo deklaravę gyvenamąją vietą „prie savivaldybės“, norėdami, kad ir toliau nepertraukiamai gautų šias išmokas, per pirmuosius tris šių metų mėnesius, t. y. iki kovo mėn. pabaigos, privalo deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba kreiptis į seniūniją dėl įtraukimo į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą.

  SAUSIO 13-OSIOS DIENOS RENGINIAI RAJONE
  2018-01-08
   
  PADĖKA UŽ DALYVAVIMĄ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖJE
  2018-01-08

  Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis gavo Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacijos prezidentės dr. Vilijos Lukošūnienės padėką. Joje rašoma: „2017 m. lapkričio 20-26 dienomis Lietuvoje vyko aštuonioliktoji Suaugusiųjų mokymosi savaitė „Mokymosi galia ir žavesys“. Jos idėja buvo apžvelgti ir aptarti, kokią įtaką mokymasis daro suaugusio žmogaus profesinei veiklai ir asmeniniam gyvenimui, kokie mokymai yra veiksmingiausi, kur slypi mokymosi patrauklumas. Savaitės metu daugiau kaip 250 šalies įstaigų, organizacijų organizavo per 700 įvairaus pobūdžio renginių, kurių metu vyko diskusijos, pašnekesiai, praktiniai užsiėmimai kūrybinėse diskusijose, sveikatingumo pratybos ir pan. Mokymosi savaitės renginių programą galima rasti www.lssa.smm.lt

  Nuoširdžiai džiaugiamės, kad Šakių rajono pedagoginė psichologinė tarnyba aktyviai dalyvavo 2017 m. Savaitės judėjime. Nuoširdžiai dėkojame už Savaitės idėjos palaikymą, buvimą kartu ir tikimės ateityje tokio pat abiem pusėm naudingo bendradarbiavimo“.

  KALENDORIUS – DOVANA ATKURTOS VALSTYBĖS ŠIMTMEČIUI
  2018-01-06
  Archyvas
  Aktualijos
  SPEKTAKLIS NEĮVYKS DĖL AKTORIŲ LIGOS
  2018-01-19

  Dėl Veliuonos vaikų ir jaunimo poezijos studijos dalyvių ligos, spektaklis Plokščių mokykloje-daugiafunkciame centre sausio 19 d. (penktadienį) neįvyks.

  RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO, VYKSIANČIO 2018 M. SAUSIO 26 D. 10.00 VAL., DARBOTVARKĖ
  2018-01-18

  Komitetų posėdžių darbo laikas:

  Sausio 23 d. (antradienį) 10.00 val. Ūkio ir verslo komitetas;

  Sausio 23 d. (antradienį)  14.00 val. Švietimo, sveikatos, kultūros ir socialinių reikalų komiteto posėdis;

  Sausio 24 d. (trečiadienį) 14.00 val. Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis.

  VAIZDO KLIPAS, SKIRTAS PSICHOLOGINĖS IR SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ VIEŠINIMUI
  2018-01-18

  Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas, įgyvendindamas Europos Sąjungos fondų lėšomis finansuojamą projektą „Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“, parengė vaizdinę medžiagą psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugų viešinimui. Šio vaizdo klipo tikslas – didinti psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo problemų, priklausomybės ligų turinčių asmenų, jų artimųjų ir kitų suinteresuotų asmenų informuotumą apie reabilitacijos metu teikiamas paslaugas bei pagalbą, esant poreikiui, skatinti juos kreiptis pagalbos į licencijuotas reabilitacijos bendruomenes. 

  Nuoroda į vaizdo klipą:

  https://www.youtube.com/watch?v=5C8saYF_B98

  FORUMAS „ŽMONĖS, KURIE SUKŪRĖ LIETUVĄ“
  2018-01-18

  NESUMOKĖJUSIEMS ŽEMĖS MOKESČIO – VMI PRIMINIMAS
  2018-01-16
  Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija (toliau – Kauno AVMI) informuoja, kad gyventojams, iki šiol nesumokėjusiems žemės mokesčio, mokesčių administratorius išsiuntė priminimus. Pranešimai siunčiami per sistemą Mano VMI (https://www.vmi.lt/manovmi/), vėliau – klasikiniu paštu. Žemės mokesčio dar nesumokėjo 839 Šakių rajono savivaldybės gyventojai. Jie turėtų papildyti biudžetą kiek didesne nei 26,3 tūkst. eurų suma.
  KVIEČIA DEŠIMTOJI KONTAKTŲ MUGĖ
  2018-01-16

  Lietuvos Respublikos finansų ministerija kviečia dalyvauti dešimtojoje Kontaktų mugėje. Europos Sąjungos fondų projektų Kontaktų mugė skirta stiprinti ir motyvuoti augančią 2014-2020 m. periodo ES investicijomis finansuojamų projektų vykdytojų bendruomenę, skatinti ją keistis patirtimi, aptarti projektų įgyvendinimo metu kylančias problemas ar ieškoti jų sprendimo būdų. Renginio metu vyks ne tik ES investicijų projektų paroda ir patirtimi dalinsis savo projektus įgyvendinančios įmonės – rūpimus klausimus patys galėsite užduoti ir Lietuvos verslo paramos agentūrai, UAB „Investicijų ir verslo garantijos“, Viešųjų investicijų plėtros agentūrai ir Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūrai. Kontaktų mugė vyks 2018 m. vasario 5 d., pirmadienį, 13 val. „Radisson Blu“ viešbutyje (Konstitucijos pr. 20, Vilnius).  Registracija vyksta iki 2018 m. sausio 29 d. internete https://goo.gl/Bp68JL  arba el. paštu kontaktumuge@ideaprima.lt

  Daugiau informacijos rasite www.esinvesticijos.lt/lt/renginiai/kontaktumuge

  ZYPLIŲ DVARE – RITOS MOCKELIŪNIENĖS DARBŲ PARODA
  2018-01-16

  Sausio 17 d. 16 val. Zypių dvare atidaroma Ritos Mockeliūnienės fotografijos ir tekstilės darbų paroda „It šilko suknia gėlėta švelnumas dienos“ atidarymas.

  APLANKYKIME NAUJAS ZANAVYKŲ MUZIEJAUS PARODAS
  2018-01-16

   

  BŪKIME ATSARGŪS ANT LEDO
  2018-01-15
  ŠAKIŲ RAJ. SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA ORGANIZUOJA NEMOKAMUS SVEIKATINIMO UŽSIĖMIMUS
  2018-01-15
  PETICIJA: „SĄJUNGOJE, KURIOJE VISI LYGŪS, NEGALI BŪTI ANTRARŪŠIŲ ŪKININKŲ“
  2018-01-15
  BIRUTĖS DANIELIENĖS NAUJOS POEZIJOS KNYGOS PRISTATYMAS
  2018-01-12

  Sausio 19 d. 13 val. Šakių viešojoje bibliotekoje – Knygos garbinimo šventė. Programoje: grupė „Mėlynosios paukštės“ pristato Birutės Danielienės poezijos knygą „Sidabro tiltai“. Dalyvauja knygos autorė B. Danielienė, dainų atlikėjai Inesa Bagdanavičienė, Arūnas Danielius, Šakių TAU moterų ansamblis (vad. V. Bosaitė).

  ZYPLIŲ DVARE – RIMANTĖS PODERYTĖS KONCERTAS
  2018-01-12
  ŠAKIŲ „ŽIBURIO“ GIMNAZIJA – BAZINĖ MOKYKLA
  2018-01-09

  Rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 9 d. įsakymu Nr. AT-14 2018 m. pagrindinės ir pakartotinės brandos egzaminų sesijų bazine mokykla paskirta Šakių „Žiburio“ gimnazija.

  KVIEČIAME Į MOKYMUS
  2018-01-08

  Informuojame, kad š. m. sausio 11 ir sausio 16 dienomis nuo 9.00 val. Šakių seniūnijos patalpose (Bažnyčios g. 10 / Vytauto g. 12, Šakiai, II aukštas) vyks darbuotojų saugos ir sveikatos mokymai.

   Atvykstant su savimi reikia turėti: nuotrauką (3x4); seną darbuotojų saugos ir sveikatos pažymėjimą.

   Smulkesnė informacija teikiama tel.: +37068656475, +37067504419.

  Archyvas
  Renginiai
  Gyvas ,,Auksinio proto‘‘ žaidimas
  2018-01-23 19:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Istorijos skaitymai. Septyni. (Lietuvos 100-mečiui)
  2018-01-24 08:50
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla daugiafunkcis centras
  Kino filmas ,,Klasės susitikimas. Berniukai sugrįžta!”
  2018-01-24 14:00
  Renginio vieta:  Paluobių mokykla-daugiafunkcis centras
  Kino filmas „ Klasės susitikimas“
  2018-01-24 18:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Kino filmas „ Klasės susitikimas“
  2018-01-24 20:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Pusiaužiemio šventė
  2018-01-25 18:00
  Renginio vieta:  Briedžių LS
  Susitikimas su istorikais. Kino filmas apie Signatarą S. Banaitį
  2018-01-25 18:00
  Renginio vieta:  Šakių KC
  Šakių 2018 metų kalendoriaus pristatymas
  2018-01-26 16:00
  Renginio vieta:  Griškabūdžio KC
  Jaunimo vakaras
  2018-01-26 18:00
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla daugiafunkcis centras
  Tradicinis kapelų sambūris „Su barsuku ant kito šono“
  2018-01-27 15:00
  Renginio vieta:   Gelgaudiškio KC
  Diskoteka
  2018-01-27 21:00
  Renginio vieta:  Griškabūdžio KC
  Gitaristų koncertas
  2018-01-28 15:00
  Renginio vieta:  Gerdžiūnų LS
  Gyvas ,,Auksinio proto‘‘ žaidimas
  2018-01-30 19:00
  Renginio vieta:  Zyplių dvaras
  Istorijos skaitymai. Aštuoni. (Lietuvos 100-mečiui)
  2018-01-31 08:50
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla daugiafunkcis centras
  Algirdo Pupkevičiaus fotografijos parodos „ Ugnies šokis” atidarymas
  2018-01-31 15:00
  Renginio vieta:  Griškabūdžio KC

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.