ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖ

Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai.
Tel. 8 (345) 60750, Faksas 8 (345) 60200
Kodas 188772814

Verslininkams
 • Aukcionai
 • Viešieji pirkimai
 • Verslo licencijos ir leidimai
 • Viešieji darbai
 • Šakių verslo informacijos centras
 • Informacija
 • Gelgaudiškio dvaro sodybos nuoma
 • Investicijų galimybės
 • Gyventojams
 • Bendruomenių asociacija
 • Kultūra
 • Bendroji informacija
  Kultūros paveldas
  Bažnyčios
  Dvarų sodybos
  Kiti statiniai
  Archeologinės vietos
  Žymių žmonių sodybos
  Kultūros paveldo stebėsena
  Neveikiančios kapinės
  Mėnesio renginių planas
  Mėgėjų meno kolektyvai
  Metinis renginių planas
 • Švietimas
 • Sportas
 • Sveikata
 • Kalbos kertelė
 • Karjera
 • Laisvos darbo vietos
  Darbuotojų kaita
  Konkursai valstybės tarnautojų pareigoms užimti
  Konkursai įstaigų vadovų pareigoms užimti

 • Konkursai
 • Projektų finasavimo konkursas
  Studijų rėmimas
  Nuomos konkursai
 • Mokesčiai
 • Valstybinės žemės nuomos mokestis
  Komunaliniai ir kiti mokesčiai
 • Kapinės
 • Civilinė sauga
 • Žemės ūkis
 • Mobilizacija
 • Turizmas
 • Parama būstui
 • Eismo saugumas
 • Miesto vizija
 • Šakių rajono savivaldybės tarybos nario-mero rinkimai
 • Viršutinis meniu Nr.2
 • Teisinė pagalba
 • Nuorodos
 • Pagalbos telefonai
 • Korupcijos prevencija
 • Administracinė našta
 • Viršutinis meniu Nr.1
 • Šakių rajonas
 • Autobusų parkas
 • Soc. paslaugų centras
 • Bendruomenių asociacija
 • Garbės piliečiai
 • Savivaldybė
 • Taryba
 • Meras
  Mero pavaduotojas
  Tarybos sekretorė
  Tarybos nariai
  Tarybos komitetai
  Kontrolės ir audito tarnyba
  Nuostatai
  Komisijos
  Etikos komisija
  Antikorupcijos komisija
  Visuomeninių administracinių ginčų komisija
  Turto privatizavimo komisija
  Peticijų komisija
  Nuolatinė viešųjų darbų įgyvendinimo ir darbdavių atrankos komisija
  Narkotikų kontrolės komisija
  Studijų rėmimo komisija
  Jaunimo reikalų taryba
  Šakių rajono savivaldybės bendruomenės vaiko teisių apsaugos taryba
  Tarybos veiklos reglamentas
  Tarybos posėdžių protokolai
  Tarybos narių individualūs balsavimai
  Video transliacija
 • Struktūra ir kontaktai
 • Administracijos direktorius
  Administracijos direktoriaus pavaduotoja
  Architektūros ir urbanistikos skyrius
  Bendrasis skyrius
  Biudžeto ir turto skyrius
  Informacija
  Centralizuotos buhalterijos skyrius
  Centralizuotas vidaus audito skyrius
  Civilinės metrikacijos skyrius
  Kultūros ir turizmo skyrius
  Regioninės plėtros skyrius
  Socialinės paramos skyrius
  Švietimo ir sporto skyrius
  Ūkio skyrius
  Vaiko teisių apsaugos skyrius
  Žemės ūkio skyrius
  Kiti specialistai
  Seniūnijos
  Barzdų
  Gelgaudiškio
  Griškabūdžio
  Kidulių
  Kriūkų
  Kudirkos Naumiesčio
  Lekėčių
  Lukšių
  Plokščių
  Sintautų
  Slavikų
  Sudargo
  Šakių
  Žvirgždaičių
  Šakių rajono savivaldybės įstaigos
 • Teisinė informacija
 • Teisės aktai
  Administracijos direktoriaus įsakymai
  Tarybos sprendimai
  Mero potvarkiai
  Teisės aktų projektai
  Teisės aktų pažeidimai
  Tyrimai ir analizės
  Teisinio reguliavimo stebėsena
 • Veikla
 • Nuostatai
  Planavimo dokumentai
  Darbo užmokestis
  Darbo tvarkos taisyklės
  Finansinių ataskaitų rinkiniai
  Administracijos finansinių ataskaitų
  Iždo finansinių ataskaitų
  Privatizavimo fondo ataskaitų rinkiniai
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Savivaldybės įstaigų, neturinčių tinklapių, ataskaitų rinkiniai
  Konsoliduoti finansinių ataskaitų rinkiniai
  Veiklos sritys
  Baigti projektai
  Vykdomi projektai
  Numatomi projektai
  Viešieji pirkimai
  Apskaitos reforma
  Vadovų darbotvarkės
  Bendrieji planai
  Darbo grupės. Komisijos
  Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai
  Prisiimti įsipareigojimai
  Savivaldybės įmonės, įstaigos
  Savivaldybės turtas
  Viešieji pirkimai
 • Paslaugos
 • Asmenų prašymų nagrinėjimo taisyklės
  Paslaugų teikėjai informuoja
  Prašymai
  Administracinės paslaugos
 • Atstovas Seime
 • Aplinkos apsauga
 • Daugiabučių namų renovavimas
 • Statyba ir teritorijų planavimas
 • Viešinimas
  Statyba
  Teritorijų planavimas
  Prašymų formos
  Nuolatinė statybos komisija
  Leidimai reklamai
 • Daugiabučių namų administravimas
 • Bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašo tvirtinimo
  Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranka ir skyrimas
  Direktoriaus įsakymas, dėl pavedimo organizuoti atranka
  Administratoriaus atrinkimo ir skyrimo tvarka
  Asmenų pretenduojančių teiskti admin. paslaugas sąrašas
 • Strateginis planavimas
 • Planų rengimo teisinis reglamentavimas
  Strateginiai plėtros planai
  Strateginiai veiklos planai
  Savivaldybės strateginiai veiklos planai
  Seniūnijų veiklos planai
  Metiniai veiklos planai
  Savivaldybės administracijos metiniai veiklos planai
  Seniūnijų metiniai veiklos planai
  Planų įgyvendinimo ataskaitos
  Strateginių plėtros planų ataskaitos
  Strateginių veiklos planų ataskaitos
  Metinių veiklos planų ataskaitos
 • Projektai
 • Tarnybiniai automobiliai
 • Horizontalus meniu
 • Administracijos direktoriaus įsakymai
 • Tarybos sprendimai
 • Tarybos sprendimų projektai
 • Mero potvarkiai
 • Naujienos
  ĮVYKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
  2017-05-26

  2017 m. gegužės 26 d. tarybos nariai rinkosi į rajono savivaldybės tarybos posėdį, kuriam pirmininkavo gegužės 19 d. priesaiką priėmęs tarybos narys – meras Edgaras Pilypaitis.

  Tarybos nariai pritarė 32 sprendimų projektams (iš 33). Atidėtas sprendimo projektas Nr. 5. „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimo Nr. T-366 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. d. sprendimo Nr. T-88 „Dėl rajono savivaldybės smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ pakeitimo“, nes pateikus svarstyti sprendimo projektą buvo pateikta daugiau pasiūlymų dėl Smulkaus ir vidutinio verslo plėtros fondo nuostatų.

  Taryba nusprendė pavesti nuo 2017 m. gegužės 29 d. rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus vyriausiajai specialistei Jūratei Šneideraitienei eiti rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas, rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojos I.Cibulskienės ligos, atostogų metu, taip pat kai ji laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių.

  MERAS SUSITIKO SU BENDRUOMENIŲ ASOCIACIJOS TARYBOS NARIAIS
  2017-05-25

  Ketvirtadienį rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis susitiko su rajono bendruomenių asociacijos tarybos nariais. Jie pasveikino rajono vadovą su naujomis pareigomis, palinkėjo stiprybės ir ištvermės, gražaus bendravimo su nevyriausybinėmis organizacijomis. Bendruomenių asociacijos pirmininkė Grina Šnirpūnienė supažindino merą su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos sąskrydžio programa, aptarė bendrus klausimus. Sąskrydis vyks birželio 16-17 dienomis Karklėje, jame dalyvaus ir mūsų rajono bendruomenės, saviveiklininkai.  

  PASKUTINIO SKAMBUČIO ŠVENTĖ
  2017-05-25

  Rajono vadovas Edgaras Pilypaitis pasveikino Šakių „Žiburio“ gimnazijos abiturientus paskutinio skambučio proga, palinkėjo jiems stiprybės, drąsos laikant egzaminus ir renkantis tolimesnį gyvenimo kelią.

  AKTUALUS SEMINARAS
  2017-05-24

  Gegužės 29 d. 10 val. Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje vyks seminaras „Sveikatai palankių maisto produktų pasirinkimas“.

  Kviečiame aktyviai dalyvauti

  Šakių rajono neįgaliųjų draugija

  ŠEIMŲ ŠVENTĖ ZYPLIŲ DVARE
  2017-05-22
  ĮVYKO IŠKILMINGAS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS
  2017-05-21

  2017 m. gegužės 19 d.  įvyko rajono savivaldybės tarybos posėdis, kuriame prisiekė rajono savivaldybės tarybos narys – meras Edgaras Pilypaitis ir naujas tarybos narys Antanas Burkšaitis.          

  Iškilmingo tarybos posėdžio dalyviai ryte padėjo gėlių prie V.Kudirkos paminklo, sugiedojo Tautinę giesmę, dalyvavo Šv. Mišiose Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje. Savivaldybės tarybos posėdyje dalyvavo kaimyninių savivaldybių ir Pasvalio rajono savivaldybės merai, rajono įstaigų vadovai, dvasininkai, savivaldybės administracijos darbuotojai. Renginio akimirkos: 

  FESTIVALIO „MUZIKINIAI PENKTADIENIAI GELGAUDIŠKIO DVARE“ ATIDARYMAS
  2017-05-21

  „Ispanijos spalvos“- ne tik meilės istorijos, aistringi šokiai, ilgesingas dainavimas, giliausi jausmai. Tai puiki proga susipažinti su labiausiai pasaulyje skaitomo ir verčiamo ispanų poeto, eseisto, muzikanto, dailininko ir dramaturgo Federiko Garsijos Lorkos kūryba. Visa tai, suvieniję poeziją, muziką ir šokį jums dovanos Zita Martinavičiūtė (sopranas), Algimantas Pauliukevičius (gitara), Liucija Puidokaitė (šokis), Virgilija Kirnaitė (kastanjetės), Irena Žilinskienė (renginio vedėja).

  GIRĖNIŠKIAI - KONKURSO „PORA UŽ POROS“ LAUREATAI
  2017-05-20

  Savaitgalį Ukmergėje vykusiame respublikiniame suaugusiųjų liaudies šokių konkurse „Pora už poros“ puikiai sekėsi Girėnų šokių kolektyvui (vadovė Vitalija Venienė). Kolektyvas pelnė laureato vardą, buvo apdovanotas Garbės diplomu už išraiškingiausiai atliktą šokį „Dvarpolkė“. O šokėjas Raimundas Nazaras apdovanotas Garbės diplomu kaip geriausias šokėjas. 

  PASVEIKINO ASMENINIŲ JUBILIEJŲ PROGA
  2017-05-17

  Rajono savivaldybės tarybos narys, laikinai einantis mero pareigas, Juozas Puodžiukaitis, laikinoji administracijos direktorė Egidija Grigaitienė ir savivaldybės Žemės ūkio skyriaus vedėja Irena Žemaitienė asmeninių jubiliejų proga pasveikino Žemės ūkio skyriaus darbuotojus Albertą Navarską ir Vytautą Unguvaitį. Rajono vadovai padėkojo sukaktuvininkams už nuoširdų darbą ir palinkėjo gražių sumanymų ateityje. 

  RENGINIAI SLAVIKUOSE
  2017-05-16

  Gegužės 27 d. 14 val. Slavikuose rengiamas Muzikantų sambūris, skirtas Tautinio kostiumo metams. Koncertuos Slavikų kaimo kapela, rajono muzikantai. Svečiuose - Pagėgių kultūros centro Natkiškių kultūros namų kaimo kapela (vad. Valdas Armonas).

  „ŠAKIAI - BE „ŠEŠĖLIO“
  2017-05-16

  Gegužės 16 d. Šakiuose vyko diskusija ŠAKIAI - BE „ŠEŠĖLIO“, kurios metu bus diskutuojama apie šešėlinę ekonomiką regione ir būdus jai įveikti. Renginyje dalyvavo savivaldybės valdžios, verslo, „Sodros“ atstovai, tarybos nariai. Tradicinė kasmetinė pilietinė akcija „Šioje šalyje nėra vietos šešėliui“ pakvietė gyventojus atkreipti dėmesį į šešėlinės ekonomikos daromą žalą mūsų valstybei ir asmeniškai kiekvienam jos gyventojui. Šia akcija norime priminti, kad šešėlyje nusėdantys pinigai – nuslėpti ir nesumokėti mokesčiai į valstybės biudžetą – tai mūsų valstybės piliečiams nesuteiktos kokybiškesnės viešosios paslaugos, neišplėtota infrastruktūra ir mažesnė socialinė piliečių gerovė.

  RAJONO VADOVŲ SVEIKINIMAS FINANSININKAMS
  2017-05-12

  „Amato pamėgimas ir prisirišimas prie jo – tai svarbiausios laimėjimo prielaidos“ Ralfas Voldas Emersonas

   Gerbiami rajono finansininkai,

  Antrąjį gegužės penktadienį minima Buhalterio diena.  Finansininko profesija reikalauja begalinio darbštumo, kantrybės, atsakomybės. Buhalterija – ne tik skaičiai, bet ir nuolatinė jų interpretacija, remiantis besikeičiančiais įstatymais. Sveikiname Jus su profesine švente ir dėkojame už kruopštumą, atidumą. Linkime Jums ištvermės, stiprios sveikatos. Te niekada nepritrūksta energijos, naujų idėjų, lai sėkmė lydi Jūsų veiklą, o darbas niekada nebūna per sunkus.

  Pagarbiai

  Savivaldybės tarybos narys,

  l. e. mero pareigas

                                                            Juozas Puodžiukaitis

  Biudžeto ir turto skyriaus vedėja,

  l. e. administracijos direktoriaus pareigas     Egidija Grigaitienė

  RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO SVEIKINIMAS TARPTAUTINĖS SLAUGYTOJŲ DIENOS PROGA
  2017-05-12

  Gerbiami slaugytojai, slaugytojų padėjėjai,

  Nuoširdžiai sveikinu Jus Tarptautinės slaugytojų dienos proga ir dėkoju už nuoširdumą, profesionalumą, begalinę kantrybę ir atsidavimą savo profesijai.

  Būkite sveiki ir laimingi, tegul Jus visada lydi neblėstanti energija, optimizmas, stiprybė dalijant šypseną, meilę, gerumą visiems, kuriems labai reikia Jūsų pagalbos.

  Ir toliau puoselėkite  šias vertybes vardan žmonių.

  Pagarbiai

  Savivaldybės tarybos narys,

  l. e. mero pareigas                                                           Juozas Puodžiukaitis

  ŠAKIUOSE PAMINĖTA EUROPOS DIENA
  2017-05-09

  Pirmadienį Šakiuose paminėta Europos diena. Ji prasidėjo prie savivaldybės pastato. Renginį vedė ir su Europos dienos atsiradimo istorija supažindino Šakių viešosis bibliotekos darbuotoja Lina Ėringienė.

  SAVIVALDYBĖS MERAS - EDGARAS PILYPAITIS
  2017-05-08

  2017 m. gegužės 7 d. vyko antrasis savivaldybės mero rinkimų turas, kuriame iš rinkėjų sąraše įrašytų 26419 rinkėjų dalyvavo - 9829. II ture dalyvavo partijos Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionys demokratai kandidatas Edgaras Pilypaitis bei Lietuvos Centro partijos kandidatas Vidas Cikana. Vidas Cikana surinko 4143 balsus, Edgaras Pilypaitis - 5600 balsų. Rezultatas – savivaldybės meru išrinktas iki dabar savivaldybės mero pavaduotojo pareigas ėjęs Edgaras Pilypaitis.

   

  Archyvas
  Aktualijos
  SUPAŽINDINS SU TECHNINIO PROJEKTO SPRENDINIŲ PAKEITIMAIS
  2017-05-25

  2017 m. birželio 2 d. (penktadienį) 10.00 val. Šakių rajono savivaldybės posėdžių salėje visuomenei bus pristatomi techninio projekto, kuris apima J. Lingio parką bei Šakių ežero ir Siesarties pakrantes, sprendinių pakeitimai. Maloniai kviečiame kuo aktyviau dalyvauti pristatyme.

  SVARBI INFORMACIJA KETINANTIEMS ĮSIDARBINTI
  2017-05-25

  Artėjant vasaros atostogoms, įsibėgėja aktyvi sezoninių darbų paieška: vaikai, paaugliai ir studentai planuoja ir ieško laikinų įdarbinimo vietų. Kai kam tai – pirmasis darbas, tad darbinantis gali kilti daug klausimų. Dėl šios priežasties dalinamės su Jumis Valstybinės darbo inspekcijos parengtais atsakymais į dažniausiai jaunų žmonių užduodamus klausimus dėl darbo. Juos rasite čia.

  KVIEČIAME SAVIVALDYBES PASINAUDOTI GALIMYBE NEMOKAMAI SUTVARKYTI ASBESTO TURINČIŲ GAMINIŲ ATLIEKAS
  2017-05-23

  LR aplinkos ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. D1-108 „Dėl Atliekų tvarkymo programos lėšų naudojimo 2017 metais priemonių plano patvirtinimo“, skirta lėšų (790 tūkst. Eur) asbesto turinčių gaminių atliekų surinkimui apvažiavimo būdu, transportavimui ir saugiam šalinimui.

  MERO EDGARO PILYPAIČIO KREIPIMASIS
  2017-05-19

  Mieli kraštiečiai!

  Šiandien ištartais priesaikos žodžiais prisiimu atsakomybę kartu su Jumis visais kurti Šakių krašto žmonių gerovę.

  Dėkoju už išreikštą didžiulį pasitikėjimą išrenkant mane Šakių rajono meru. Užtikrinu, kad mano deklaruojami teisingumo, solidarumo, principai nėra tik rinkiminė retorika. Esu įsitikinęs, kad tarnystė žmogui, savo bendruomenei, pridėtinės moralinės vertės kūrimas yra raktas į darnų sugyvenimą ir ekonominį progresą. Turime nustoti kovoti, o pradėti kurti ir dalintis. Jei kova vis tik būtų neišvengiama, tai kovokime ne PRIEŠ, o UŽ!

  KVIEČIA VII MUZIKOS FESTIVALIS „BEATRIČĖS VASAROS“
  2017-05-17

  Gegužės 27 d. 18 val. Griškabūdžio bažnyčioje - septintojo muzikos festivalio „Beatričės vasaros“ atidarymas. Koncertuos Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras (meno vadovas ir vyiausiasis dirigentas Gintaras Rinkevičius) ir mecosopranas Ieva Prudnikovaitė. 

  2 val. iki koncerto bus renkamos aukos renginiui paremti: 10 Eur, moksleiviams ir senjorams - 8 Eur. 

  ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KUDIRKOS NAUMIESČIO SENIŪNIJA SKELBIA ATRANKĄ SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGOMS UŽIMTI
  2017-05-16
  POEZIJOS PAVASARIS ŠAKIUOSE
  2017-05-15
  RŪDŠILIO GIRIOJE - PARTIZANŲ PAGERBIMO, KARIUOMENĖS IR VISUOMENĖS VIENYBĖS DIENA
  2017-05-15

  2017 m. gegužės 19 d. 12 val. Rūdšilio girioje prie partizanų slėptuvės - J. Būtėno ir P. Jurkšaičio žūties vietos - bus minima Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena. PROGRAMA:

  NAUDINGAS SEMINARAS
  2017-05-09

  Turite verslo idėją? Ketinate plėsti savo verslą? Kviečiame pasinaudoti projekto „Lietuvos – Lenkijos paramos jaunajam verslui bendradarbiavimo platforma antreprenerystės skatinimui“ teikiamomis galimybėmis – konsultuotis dėl verslo steigimo ir plėtros, dalyvauti mokymuose ir konferencijose, užmegzti naudingus kontaktus.

  PAKARTOTINIO BALSAVIMO DIENĄ - KETURIOS SPAUDOS KONFERENCIJOS
  2017-05-05

  Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija informuoja, kad gegužės 7-ąją, pakartotinio balsavimo dieną, merų ir Seimo nario rinkimuose VRK rengs rytinę spaudos konferenciją Vilniuje ir po vieną konferenciją Šakių, Jonavos rajonų ir Anykščių savivaldybėse vakare.

  VRK spaudos konferencija vyks 10 val. posėdžių salėje (201 kab., Gynėjų g. 8, Vilniuje).

  Trys, vakarinės, spaudos konferencijos bus rengiamos Šakių, Jonavos rajonų ir Anykščių savivaldybėse. Spaudos konferencijose dalyvaus rinkimų apygardos pirmininkai, VRK, policijos ir pilietinės iniciatyvos „Baltosios pirštinės“ atstovai. Spaudos konferencijose kviečiami dalyvauti ir abu kandidatai, dalyvaujantys pakartotiniame balsavime.

  AKCIJOS REZULTATAI - PUIKŪS
  2017-05-03

  Šakių rajone akcijoje „Darom2017" dalyvavo 1144 asmenys. Surinkta ir į regioninį sąvartyną pristatyta 34,36 t komunalinių atilekų ir antrinių žaliavų. Iš pamiškių ir pakrūmių surinkta padangų (apie 20 t). Kol kas jos sandėliuojamos ir bus išvežtos vėliau, atlikus paslaugos pirkimo procedūras. 

  BAIGĖSI ŠILDYMO SEZONAS
  2017-05-02

  2017 m. gegužės 2 d. savivaldybės Biudžeto ir turto skyriaus vedėja, l.e. administracijos direktoriaus pareigas, Egidija Grigaitienė pasirašė įsakymą Nr. AT-424 „Dėl 2016-2017 metų šildymo sezono pabaigos rajone“. Nustatyta šildymo sezono pabaiga - 2017 metų gegužės 2 diena.

  BIBLIOTEKOJE - NAUJA PARODA
  2017-05-02

  Gegužės 4 d. 12 val. Šakių viešojoje bibliotekoje atidaroma keliautojo, fotomenininko Vytauto Zinkevičiaus paroda „Kamčiatkos didybė“. 

  Maloniai laukiame Jūsų.

  Archyvas
  Renginiai
  Meninkės Vidos Strazdienės parodos „Nuostabusis lėlių pasaulis“ atidarymas
  2017-05-28 11:00
  Renginio vieta:  Čekauskų etnografinis muziejus
  Kūrybinės veiklos studijos „ Meno JA” tapybos darbų parodos atidarymas
  2017-05-30 18:00
  Renginio vieta:  Griškabūdžio KC
  Žaidimų diena
  2017-05-31 11:00
  Renginio vieta:  Sveras prie Slavikų LC
  Plokščių meno kolektyvų koncertas „Padovanokim šypseną vaikui “
  2017-05-31 12:00
  Renginio vieta:  Plokščių mokykla daugiafunkcis centras
  Vaikų šventė "Šitam dideliam būry"
  2017-06-01 12:00
  Renginio vieta:  Aikštėje prie Kudirkos Naumiesčio KC

  © Sakiai.lt. Visos teisės saugomos. El.paštas: savivaldybe@sav.sakiai.lt Kopijuoti ir platinti www.sakiai.lt skelbiamą informaciją be autorių sutikimo draudžiama.
  Sprendimas: Idamas. Panaudota: SmartWeb.