Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
BŪSTO ŠILDYMO KOMPENSACIJOS
2022-10-13

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos

                      Nuo 2022-06-01 padidinus valstybės remiamų pajamų (VRP) dydį, (294,0 Eur vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir 441,0 Eur vienam gyvenančiam asmeniui) taikomą būsto šildymo išlaidų kompensacijoms apskaičiuoti, dėl kompensacijų už šildymą galės kreiptis didesnis Šakių rajono savivaldybės gyventojų skaičius.

            2022 m. rugsėjo 23 d. Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-299 „Dėl vidutinės kito kuro kainos, taikomos kompensacijoms skaičiuoti patvirtinimo“ buvo patvirtintos šešios kito kuro rūšių vidutinės kainos. Šis sprendimas suteikia galimybę būsto šildymo išlaidų kompensacijas teikti nepriklausomai nuo šildymo būdo, t. y. tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kitos rūšies kuru (malkomis, akmens anglimi, dujomis, elektra ir pan.).

            Siekiant palengvinti ir supaprastinti būsto šildymo išlaidų, geriamojo ir karšto vandens išlaidų kompensacijų gavimą, jos besikreipiantiems gyventojams bus skiriamos iš karto visam šildymo sezonui, jeigu dėl jų kreiptasi likus 1 mėnesiui iki šildymo sezono pradžios arba šildymo sezono metu. Priklausančias kompensacijas bus galima gauti atgaline tvarka, t. y. už visą šildymo sezoną nepriklausomai nuo to, kada asmuo šildymo sezono metu kreipsis dėl kompensacijų. Pavyzdžiui, jeigu kreipsis 2023 m. balandžio mėnesį,  kompensacijos galės būti grąžinamos už 2022 m. spalio, lapkričio, gruodžio, sausio, vasario ir kovo mėnesius (Šie įstatymų pakeitimai galios du šildymo sezonus, t. y. 2022–2023 m. ir 2023–2024 m.). Todėl, prašome gyventojų neskubėti, kad nesusidarytų didelės eilės seniūnijose ir nereikėtų ilgai laukti.

            KUR KREIPTIS DĖL BŪSTO ŠILDYMO IŠLAIDŲ KOMPENSACIJOS?

            Dėl būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimo reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją, taip pat elektroniniu būdu www.spis.lt.

SENIŪNIJŲ KONTAKTAI

Šakių rajono savivaldybės seniūnijų socialinio darbo organizatorės ir socialinių išmokų specialistės

Nr.

Pareigos

Vardas, pavardė

Tel. nr.

El. paštas

1.                                      

Barzdų seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Rita Dumbliauskė

8 345 48231

8 345 50100

[email protected]

2.                                      

Gelgaudiškio seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Sonata Augienė

Rimanta Šukienė

8 345 55367

 

[email protected]

[email protected]

3.                                      

Griškabūdžio seniūnijos socialinių išmokų specialistė

Liucija Maksvytienė

8 345 41308

 

[email protected]

4.                                      

Kidulių seniūnijos socialinių išmokų specialistė

Gintarė Vaitkevičienė

8 345 50130

 

[email protected]

5.                                      

Kriūkų seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Laimutė Jokūbauskienė

8 345 42419

[email protected]

6.                                      

Kudirkos Naumiesčio seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Laimutė Kvietinskienė

8 345 57242

[email protected]

7.                                      

Lekėčių seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Ramutė Zizienė

8 345 60602

[email protected]

8.                                      

Lukšių seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Ramutė Zizienė

8 345 50139

[email protected]

9.                                      

Plokščių seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Rimanta Šukienė

8 345 42828

 

[email protected]

10.                                  

Sintautų seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Vaidutė Cikanavičienė

8 345 50143

 

[email protected]

11.                                  

Slavikų seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Lilija Šukaitienė

8 345 43343

8 345 43267

[email protected]

12.                                  

Sudargo seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Lilija Šukaitienė

8 345 43343

[email protected]

13.                                  

Šakių seniūnijos socialinio darbo organizatorės

Loreta Tarutienė

Rūta Petraitienė

Vaida Makūnienė

8 345 52140
8 345 51369

[email protected]

[email protected]

[email protected]

14.                                  

Žvirgždaičių seniūnijos socialinio darbo organizatorė

Rita Dumbliauskė

8 345 41220

[email protected]

            KOKIUS DOKUMENTUS REIKIA PATEIKTI?

            Kreipiantis dėl kompensacijos, asmuo turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, prašymą piniginei socialinei paramai gauti ir pažymą apie gaunamas pajamas už 3 paskutinius mėnesius iki kreipimosi, ar pajamas mėnesio, nuo kurio skiriama būsto šildymo išlaidų kompensacija, jeigu pasikeitė bent vieno iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų šaltinis, šeimos sudėtis ar šeiminė padėtis. Minėtus dokumentus reikia pateikti tuo atveju jei ši informacija nėra gaunama iš valstybės registrų, žinybinių registrų ir kt. 

            Kai būstas šildomas kitomis energijos rūšimis (pvz., elektra), gyventojai papildomai turi pateikti informaciją apie kuro deginimo įrenginį (t. y. dokumentą, nurodantį šilumos katilo tipą / modelį, jo naudingumo koeficientą), duomenis apie suvartotą elektros energiją (kiekį, elektros tarifus).

            Gyventojai, kurie kreipiasi būsto šildymo išlaidų kompensacijų už įsigytą kietąjį kurą, pvz., malkas, neprivalo pateikti dokumentų (sąskaitų-faktūrų), įrodančių kuro įsigijimo išlaidas.

 

            Būsto šildymo išlaidų kompensacijai apskaičiuoti taikomas naudingojo būsto ploto normatyvas: 

  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) vienas gyvenantis asmuo – 50 m2
  • kai būste gyvenamąją vietą deklaruoja (būstą nuomoja) šeima: pirmam šeimos nariui – 38 m2; antram 12 m2; trečiam ir kiekvienam paskesniam – 10 m2.

      Pavyzdžiui, nepasiturinčiai 4 asmenų šeimai būtų kompensuojamos būsto šildymo išlaidos už 70 kvadratinių metrų naudingąjį būsto plotą.