Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO ELEKTRINIŲ STATYBAI RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ
2021-10-08

 Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 ir 3 dalimis, 20 straipsnio 4 dalimi, 21 straipsnio 2 dalies 2 punktu, 30 straipsnio 2 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl  teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 1-10/D1-61 „Dėl Inžinerinės infrastruktūros vystymo (elektros, dujų ir naftos tiekimo tinklų) planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ II skyriaus 10 punktu, informuojame dėl UAB „Archstudija“ inciatyvos rengti inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai  rengimo ir planavimo tiklsų.

    Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (pridedama) ir siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima  10 darbo dienų nuo 2021-10-08 dienos Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriui  adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai, el. p. savivaldybe@sakiai.lt.

 

Įsakymas dėl pritarimo iniciatyvai rengti vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros vystymo planą

Sprendimo projektas dėl inžinerinės infrastruktūros vystymo plano vėjo elektrinių statybai rengimo ir planavimo tikslų