Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ĮSAKYMAS DĖL 2020–2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE
2020-10-12

ĮSAKYMAS DĖL 2020 – 2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO PRADŽIOS RAJONO IKIMOKYKLINIO, BENDROJO UGDYMO IR NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO MOKYKLOSE