Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Kvietimas teikti prašymus dėl individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies
2022-08-01

Vadovaudamasi Individualių nuotekų valymo įrenginių (toliau – INVĮ) įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašu (toliau – Aprašas), patvirtintu Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. 211 „Dėl Šakių rajono savivaldybės individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies tvarkos aprašo patvirtinimo“, Šakių rajono savivaldybės administracija skelbia kvietimą teikti prašymus dėl patirtų individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimo išlaidų kompensavimo iš dalies. Aprašą rasite čia.

Gyventojams suteikiama galimybė gauti 25 proc., bet ne didesnę kaip 600 eurų, kompensaciją už individualių nuotekų valymo įrenginių įrengimą.

Prašymą savivaldybės administracijai kompensuoti iš dalies patirtas išlaidas gyventojai turi pateikti iki 2022 m. rugsėjo 30 d., tik visiškai užbaigus INVĮ įrengimą. Kompensuojamos išlaidos, patirtos ne anksčiau kaip 12 mėnesių nuo kvietimo teikti prašymus paskelbimo Savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt dienos. Prašymo formą rasite čia.

Nustatytos formos prašymai su pridedamais dokumentais priimami ir registruojami Šakių rajono savivaldybės priimamajame adresu Bažnyčios g. 4, Šakiai.

Nuotekų valymo įrenginiai turi atitikti Nuotekų tvarkymo reglamento, Aprašo ir kitų privalomųjų teisės aktų reikalavimus, keliamus INVĮ. Taip pat būtina turėti INVĮ priežiūros ir (arba) aptarnavimo sutartis.  

Atkreipiame gyventojų dėmesį, kad, nusprendusiems statyti individualius nuotekų valymo įrenginius, būtina vadovautis STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas” reikalavimais ir privalomai pasirengti supaprastintą statybos projektą bei gauti statybą leidžiantį dokumentą, nepriklausomai nuo teritorijos, kurioje bus statomas statinys, nes individualių nuotekų valymo įrenginių statyba pagal STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas” priskiriama II grupės nesudėtingiesiems statiniams.

Taip pat pabrėžiame, kad individualius nuotekų valymo įrenginius įsigyti siūlo nemažai fizinių ir juridinių asmenų, tačiau ne visų jų parduodami individualūs nuotekų valymo įrenginiai atitinka teisės aktais nustatytus reikalavimus, t. y. įrenginiai nėra sertifikuoti nustatyta tvarka ir neturi CE ženklinimo bei atitikties (eksploatacinių savybių) deklaracijos.


Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus informacija