Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
PRANEŠIMAS APIE ŠAKIŲ SODININKŲ BENDRIJOS „DRAUGYSTĖ“ NARIŲ BALSAVIMĄ RAŠTU
2021-04-25

PRANEŠIMAS APIE Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“  narių balsavimą raštu

 2021 m. balandžio 19 d.

Šakiai

 Pranešame, kad nuo 2021 m. gegužės 4 d. iki 2021 m. gegužės 18 d. vyks Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ narių balsavimas raštu sprendimų priėmimui nesušaukus susirinkimo (Bendrijos įstatų 42 straipsniu nustatyta tvarka).  

 

Svarstomi klausimai:

 1. Dėl Metinės bendrijos ūkinės ir finansinės veiklos ataskaitos ir revizoriaus išvados tvirtinimo.
 2. Dėl bendrijos Metinės pajamų ir išlaidų sąmatos, mokesčių, tikslinių įnašų dydžio ir mokėjimo tvarkos tvirtinimo.
 3. Kiti klausimai.

 

Balsavimo pradžia gegužės 4 d., pabaiga gegužės  18 d.

Balsavimo raštu biuleteniai bus įteikiami/išsiunčiami ir grąžinami Bendrijos įstatais ir biuletenyje nurodytais būdais.

Su svarstomų klausimų sprendimo projektais bei kita papildoma informacija iki gegužės 18 d.  13 val. galima susipažinti:

 • Bendrijos skelbimų lentoje.
 • Bendrijos interneto svetainėje adresu sbdraugyste.yolasite.com
 • Pas Bendrijos pirmininką Edmundą Kučiauską (tel. 8 615 56853).
 • paprašius el. paštu sbdraugyste@gmail.com

 

Savo pasiūlymus, klausimus ar kitą turimą informaciją svarstomais  klausimais galite pateikti kartu su grąžinamu balsavimo raštu biuleteniu (atskirame lape) arba pateikti Bendrijos valdybai nurodytais kontaktais  arba el. paštu sbdraugyste@gmail.com

 

Papildoma informacija:

 1. jeigu balsavimas raštu neįvyktų (Balsavimas raštu laikomas neįvykusiu, jeigu iki balsavimo biuleteniuose nurodyto termino grąžintų ar perduotų ir pripažintų galiojančiais biuletenių skaičius yra mažesnis už  2/3 visų Bendrijos narių), numatoma pakartotinio balsavimo pradžia bus gegužės 20 d. o pabaigos data – birželio 2 d.;
 2. Bendrijos nariai savo balsavimo raštu biuletenius privalo grąžinti laikydamiesi biuletenyje nurodytų sąlygų.
 3. Biuletenis turi būti grąžintas balsavimo organizatoriui iki 2021 m. gegužės 18 d., 17.00 val.
 4. Biuletenio grąžinimo būdai:
  • Išsiunčiant paštu adresu Draugystės takas 1-23, Šakiai;
  • Grąžinant balsavimo organizatoriui kitu būdu:
   • Kopiją išsiunčiant el. paštu adresu: sbdraugyste@gmail.com
   • Grąžinti Bendrijos pirmininkui Edmundui Kučiauskui, (susitarus tel. 8 615 56853) arba valdybos nariui Juozui Urbaičiui (tel. 8 686 63617)
   • Įmesti į Bendrijos pirmininko pašto dėžutę adresu Draugystės takas 1-23, Šakiai arba į Bendrijos valdybos nario Juozo Urbaičio pašto dėžutę adresu Draugystės 4- oji g. 35, Šakiai.

 

Susirinkimo organizatorius:

Šakių sodininkų bendrijos ,,Draugystė“ valdyba, pirmininkas Edmundas Kučiauskas                                     

Buveinės adresas: Draugystės takas 1-23, Šakiai, tel.: 8 615 56853, el. paštas: sbdraugyste@gmail.com, interneto svetainės adresas: www.sbdraugyste.yolasite.com

 

Data: 2021-04-16