Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA KVIEČIA TEIKTI PARAIŠKAS VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ FINANSAVIMUI
2021-06-01

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, turintys teisę vykdyti švietimo veiklas.

Paraiškų formos ir visa aktuali informacija – Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T-185 „Dėl Šakių rajono savivaldybės vaikų vasaros stovyklų projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Paraiškų ir kitų dokumentų laukiama iki birželio 14 d. 17 val. Tas pats organizatorius gali teikti tik vieną paraišką, kurios nebus galima taisyti, tikslinti ar pildyti paraiškos teikėjo iniciatyva.

Paraiškos, kurias atrinks vertinimo komisija, bus tvirtinamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiąjį specialistą Gintarą Demenių, tel. (8 345) 60 774