Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
SKELBIAMAS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2019 M. PROJEKTŲ KONKURSAS
2019-05-30

Šakių rajono savivaldybės Bendruomenės sveikatos taryba skelbia projektų, kurie finansuojami iš Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšų, konkursą. Konkurse kviečiame dalyvauti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros įstaigas, ugdymo institucijas, visuomenines (nevyriausybines) organizacijas, kitus juridinius asmenis.

2019 m. visuomenės sveikatos programų rėmimo prioritetinės kryptys:

  1. Alkoholio, tabako ir kitų psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencija;
  2. Užkrečiamųjų ligų – tuberkuliozės profilaktika ir kontrolė;
  3. Psichikos sveikatos stiprinimas, savižudybių ir smurto prevencija;
  4. Neinfekcinių ligų ir traumų profilaktika ir kontrolė;
  5. Vaikų sveikatos išsaugojimas ir stiprinimas;
  6. Gyventojų sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo skatinimas;
  7. Burnos ertmės organų ligų profilaktika;
  8. Bendruomenės sveikatos stiprinimas, sveikatos mokymas, šeimos planavimo konsultavimas, sveikatos žinių populiarinimas ir visuomenės sveikatos propagavimas.

Paraiškos sveikatos rėmimo programų projektų finansavimui priimamos iki 2019 m. gegužės 30 d. 15.00 val. adresu: Bažnyčios g. 39 A, Šakiai raštu (Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento Šakių skyrius, 2 a.) kreiptis į skyriaus vedėją Robertą Jakimonį, tel. nr. 8-345-60152) ir el. paštu ausra.pavydiene@sakiai.lt

Projektai, pateikti vėliau negu nustatyta data, nebus svarstomi. 

Pastaba. Prie paraiškos prašome būtinai pateikti lydraštį, bei pažymėti į kurią prioritetinę kryptį teikiamas projektas.

Programų pateikimo tvarka ir paraiškos forma patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-92 „Dėl Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos rengimo ir įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškos forma
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teikiamų projektų paraiškų vertinimo forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių vykdymui teiktų paraiškų ataskaitos forma 
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos įgyvendinimo tvarka