Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TINKLO PERTVARKOS 2022–2025 METŲ BENDROJO PLANO PROJEKTAS
2022-05-12

Šakių rajono savivaldybė teikia papildytą Šakių rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. spendimo Nr. T-95 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimo Nr. T-222 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemonių plano patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą. 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T-95 yra papildytas situacijos analizės dalimi, paliekant visas numatytas 2022-2025 metų rajono savivaldybės švietimo įstaigų steigimo, reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūrinių pertvarkymų 2022–2025 metų priemones. Priedo lentelė, kurioje detalizuoti jau vykstantys reorganizavimo procesai, nesikeičia ir yra vykdomi laikantis teisės aktų nuostatų.

Su papildytu švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022–2025 metų bendrojo plano projektu galima susipažinti:

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAP/37fea870d11411ecb1b39d276e924a5d?positionInSearchResults=0&searchModelUUID=1423b7b4-e14a-498c-b2ee-490371aed09d