Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
VALSTYBĖS TARNYBOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASKELBĖ KONKURSĄ ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŽVIRGŽDAIČIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO (PAREIGINĖS ALGOS KOEFICIENTAS 8,1) PAREIGOMS UŽIMTI
2019-12-04

Dokumentai per VATIS priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto svetainėje dienos iki 2019 m. gruodžio 4 d. imtinai.

 

Konkursų administravimo, organizavimo, dokumentų priėmimo funkcijas centralizuotai atlieka Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos.

 

Skelbimą galima rasti adresu: http://portalas.vtd.lt/lt/zvirgzdaiciu-seniunijos-seniunas-pareigines-algos-koeficientas-81-karjeros-valstybes-tarnautojas-322;40705.html

Adresas: Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Šventaragio g. 2, Vilnius

Telefonas: (8 5) 2717382

El. paštas: Kristina Golubauskaitė-Šapošnikovienė, Atrankų skyriaus vyriausioji specialistė, kristina.golubauskaite-saposnikoviene@vtd.lt

 

Pareigybės aprašymas