Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
2020 METŲ SUAUGUSIŲJŲ MOKYMOSI SAVAITĖ „SUSITIKIME MOKYTIS. KARTU MES GALIM!
2020-10-08

Siekiant puoselėti Mokymosi visą gyvenimą nuostatas ir į suaugusiųjų mokymąsi įtraukti daugiau visuomenės narių, 2020 metų lapkričio 14 – 22 dienomis Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija (LSŠA) jau dvidešimt pirmąjį kartą inicijuoja Suaugusiųjų mokymosi savaitę Lietuvoje. 

 

Šių metų Savaitės tema „Susitikime mokytis. Kartu mes galim!“. Savaitės renginiai skiriami atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi. Ypatingas dėmesys Savaitės metu bus skirtas bendruomenių (plačiąja prasme) ir andragogų (suaugusiųjų švietėjų) bendradarbiavimui siekiant suaugusiųjų mokymosi pažangos.

 

 

Susitikime mokytis kartu

 

2020 m. lapkričio 13 d. Šakiuose pradėkime naudingų, prasmingų ir įdomių mokymosi susitikimų savaitę. Visos Lietuvos suaugusiųjų andragogus ir jų besimokančiuosius kviečiame aktyviai įsijungti į Mokymosi savaitės judėjimą!

Pagrindiniai 2020 m. Mokymosi savaitės tikslai: atskleisti mokymosi kartu džiaugsmą, sutelkti įvairias mokymosi bendruomenes, skatinti andragogų motyvaciją dirbti kūrybiškai, apmąstyti, kaip galima pasiekti geresnių suaugusiųjų mokymosi rezultatų, parodyti suaugusiųjų mokymosi galimybes įvairių socialinių sluoksnių žmonėms, didinti jų dalyvavimą mokymesi.

 

 

Savaitės idėja

 

21-osios Mokymosi savaitės idėja – atkreipti dėmesį į andragogo ir bendruomenės bendradarbiavimą mokymosi sėkmei patirti.

Per daugiau nei 30 Lietuvos Nepriklausomybės metų šalyje išaugo gausus andragogų (suaugusiųjų mokytojų, suaugusiųjų švietėjų) būrys. Tai žmonės aktyviai skleidžiantys įvairių sričių žinias ir ugdantys suaugusiųjų žmonių praktinius įgūdžius bei kompetencijas.

Puikiomis iniciatyvomis ir darbais Lietuvoje garsėja bendruomenės. Jų, kaip žinome, yra įvairių: pagal veiklos pobūdį (suaugusiųjų švietėjų, socialinių darbuotojų, bibliotekininkų, muziejų, kultūros centrų darbuotojų, menininkų, pagalbos neįgaliesiems, besirūpinančių migrantų integracija, IKT specialistų ir pan.), pagal geografinę padėtį (pvz., kaimo, miesto/miestelio, miesto mikrorajono, išeivijos/pasaulio lietuvių), pagal interesus (pvz., užsienio kalbos, dailės/muzikos/meno gerbėjų, sporto ir aktyvaus gyvenimo mylėtojų, kolekcininkų ir pan.), pagal visuomeninę padėtį (pvz., migrantų, neįgaliųjų, suaugusių besimokančiųjų), pagal etniškumą, religinę pakraipą ir t.t.

Ką mes galime vieni be kitų? Į šį klausimą sunku atsakyti, bet tikrai aišku, kad būdami kartu – andragogas ir bendruomenė – gali daug daugiau. Todėl 21-ąją Mokymosi savaitę ir skiriame andragogų ir bendruomenių bendradarbiavimui skleidžiant suaugusiųjų mokymosi idėją bei puoselėjant suaugusiųjų mokymosi galimybes, atskleidžiant mokymosi patrauklumą, aptariant suaugusiųjų mokymosi pažangą bei suaugusiųjų mokymosi ateityje įžvalgas.

 

 

2020 m. Mokymosi savaitės sostinė – Šakiai

 

Bendradarbiaudami su Šakių trečiojo amžiaus universitetu ir „Epale“ platformą koordinuojančia agentūra mokymosi savaitę atidarysime Šakių Kultūros centre. Čia 2020 m. lapkričio 13 d. klausysimės įtraukių pranešimų, dalyvausime aktyvaus mokymosi dirbtuvėse, apdovanosime Metų andragogę/ą ir pagerbsime mokymosi projektų konkurso nugalėtojus, skelbsime Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ metų andragogus. Renginyje laukiami visos Lietuvos andragogai bei jų besimokantieji.

 

 

Mokykimės kartu!

 

Skatiname, kad Šakiuose prasidėjusi Mokymosi savaitė tęstųsi įvairiuose Lietuvos kampeliuose. 21-ąjį kartą visus suaugusiųjų švietimiečius – įstaigas ir asmenis – kviečiame būti kartu: atverti savo duris, kviesti arba patiems eiti į svečius. Atraskime įvairias mokymosi galimybes ir parodykime jas suaugusiems. Organizuokime mokymus, akcijas, atvirų durų dienas, atviras pamokas, nuotolinius mokymus, pristatymus ir diskusijas, kūrybines dirbtuves, meninės raiškos projektus, pusryčius, popietes ir vakarones, bendruomenių susitikimus ir talkas, pažintinius vizitus, parodas, socialines akcijas. Pasirinkite jūsų bendruomenės poreikius atitinkančią veiklos formą.

Planuodami Mokymosi savaitės renginius atsižvelkime į šių metų ypatumą – Covid-19 situaciją. Pagalvokime apie susitikimus „gyvai“ ir virtualiai, būkime sąmoningi ir pilietiški, planuokime renginius atsakingai ir laikydamiesi rekomendacijų.

 

 

Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija mokosi kartu ir žada:

 

  • Koordinuoti suaugusiųjų mokymosi savaitės organizavimą visoje Lietuvoje (skleisti informaciją, rinkti informaciją apie renginius, sudaryti nacionalinę renginių programą).
  • Kartu su Lietuvos distancinio mokymosi asociacija (LietDM) suteikti galimybes regionų bendruomenėms nuotoliniu būdu pasidalinti gerąja patirtimi, organizuoti aktualias
  • Rūpintis Mokymosi savaitės viešinimu.
  • Organizuoti Metų andragogės/o rinkimus ir jos/jo pagerbimą.
  • Organizuoti bendruomenių mokymosi projektų ir iniciatyvų konkursą ir laimėtojų pagerbimą.
  • Bendradarbiauti su Švietimo mokslo ir sporto ministerija, Europos elektroninės suaugusiųjų švietimo platformos „Epale“ nacionaline agentūra – Švietimo mainų paramos fondu, LieDM asociacija, kitomis suaugusiųjų švietimu besirūpinančiomis įstaigomis.

 

Informacija apie suaugusiųjų mokymosi savaitę skelbiama: oficialiame LSSA puslapyje ir Facebook puslapyje

Nacionalinė Mokymosi savaitės renginių programa bus paskelbta nuo 2020 m. lapkričio 9 d.