Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
Kviečiame pasisakyti dėl visos Europos ateities
2021-06-08

Mieli Šakių rajono gyventojai,

Europos Sąjunga pradėjo projektą, kurio tikslas - iš pirmų lūpų sužinoti, ko nori bendrijos gyventojai.

Kiekviena nuomonė vertinga, kiekvieno žodžiai svarbūs. Europos Sąjunga siekia geresnio dialogo ir didesnio žmonių įsitraukimo į ateities planavimą, todėl buvo sukurti nauji įrankiai tam pasiekti.

Visos idėjos ir nuomonės bus skaitomos - Jūs tikrai būsite išgirsti, be to, tai puiki proga pasisakyti bet kokiais klausimais, susijusiais su Europos ateitimi, todėl kviečiame aktyviai reikšti savo nuomonę. Svetainėje: https://futureu.europa.eu/?locale=lt .

Tik visų bendromis pastangomis galime eiti į priekį. Kuo daugiau mūsų bus, tuo lengviau be baimės žengsime pirmyn.

Raginame visus gyventojus pasisakyti rūpimais klausimais ar pateikti pasiūlymų, kurie padės formuoti Europos politiką.