Lietuvių kalba English
Dažniausiai užduodami klausimai Svetainės struktūra Telefonų numeriai
KVIEČIAME TEIKTI KANDIDATUS VALSTYBĖS APDOVANOJIMUI „UŽ NUOPELNUS LIETUVAI“
2023-01-20

2023 m. gegužės mėnesį (kaip ir kiekvienais ankstesniais metais), minint Motinos dieną, ir birželio mėnesį, minint Tėvo dieną, Lietuvos Respublikos Prezidentūroje numatomas asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai apdovanojimas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais. Pagal Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 37 straipsnį šiam apdovanojimui bus teikiami asmenys, labiausiai nusipelnę motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai.

            Siūlyti kandidatus apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliais gali įmonės, įstaigos, organizacijos ir piliečiai.

            Maloniai kreipiamės į bendruomenes, seniūnijas, NVO, į Šakių rajono gyventojus, prašydami pateikti raštiškus siūlymus dėl asmenų, nusipelniusių motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, kuriuos siūlytumėte teikti apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Primename, kad teikiami apdovanojimui gali būti ne tik motinos, bet ir tėvai, įmotės ir įtėviai, globėjos (rūpintojos) ir globėjai (rūpintojai), kurie ne tik yra daugiavaikiai (užauginę iki 18 m. tris ar daugiau vaikų), bet atitinka ir kitus kriterijus. Todėl maloniai kviečiame plačiau įvertinti galimus kandidatus iš Jūsų bendruomenės narių, ypatingą dėmesį skiriant asmenims, turintiems negalią ar auginantiems negalią turinčius vaikus, taip pat nusipelniusiems motinystei, tėvystei, globai (rūpybai) kaip įkvėpimo šaltiniai visuomenei, bendruomenei, valstybei ar pilietiškumo motinystės, tėvystės, globos (rūpybos) srityje pavyzdžiams.

            Pabrėžiame, kad siūlant asmenis, nusipelniusius motinystei, tėvystei, globai ar rūpybai, turėtų būti vertinami nuopelnai apimant ne tik daugiavaikiškumo kriterijų, bet ir kitus kriterijus auginant, auklėjant, ugdant vaikus, aktyviai prisidedant prie atsakingos, sąmoningos ir pozityvios tėvystės, globos (rūpybos) stiprinimo bendruomenėje.

            Atkreipiame dėmesį, kad siūlymas dėl kandidato apdovanojimo ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu teikiamas užpildant (WORD formatu) formą „Teikimas apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu“ (toliau – Teikimas) (pridedama). Teikimas yra pagrindinis dokumentas, kuriuo vadovaujamasi teikiant kandidatus apdovanojimui Lietuvos Respublikos Prezidentui, todėl Teikime pateikiama informacija turi būti išsami, teisinga ir pagrįsta.

            Išsamus atrankos kriterijų aprašymas ir Teikimo pildymo paaiškinimas, kuriuo siūloma vadovautis atrenkant kandidatūras, pateikiamas atmintinėje partneriams, siūlantiems kandidatūras apdovanojimui ( pridedama).

            Remiantis Lietuvos Respublikos valstybės apdovanojimų įstatymo 13 straipsniu, asmuo, kuris jau buvo apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“ gali būti apdovanojami tik aukštesnio laipsnio ordinu ir ne anksčiau kaip po trejų metų nuo paskutinio apdovanojimo. Apdovanoti už tuo pačius nuopelnus, už kuriuos asmuo jau buvo apdovanotas – negalima. Pažymėtina, kad visi teikiami kandidatai turi būti nepriekaištingos reputacijos. Asmens nuopelnais negali būti laikomas vadovavimas vaiko globos įstaigai, globos centrui, nevyriausybinei organizacijai ar kitai įstaigai, institucijai ar organizacijai, kuri dirba šeimos ir (ar) vaiko gerovės, ir (ar) vaiko teisių apsaugos, ar kt. srityje.

            Prašome pagal nurodytas rekomendacijas pateikti ne daugiau kaip vieną kandidatą. Užpildytą pridedamą teikimo formą (Word formatu) ir teikiamo asmens paso (asmens tapatybės kortelės) patvirtintą kopiją, prašome iki 2023 m. vasario 4 d. atsiųsti Šakių rajono savivaldybės administracijai el. paštu [email protected]

                Gauti teikimai bus svarstomi Šakių rajono savivaldybės direktoriaus įsakymu sudarytos kandidatų atrankos komisijos posėdyje, kuri iš siūlomų kandidatų atrinks vieną kandidatą ir teiks svarstyti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu sudarytai komisijai, kuri iš siūlomų kandidatų atrinks ir teiks juos apdovanoti ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu.

Dėkojame už bendradarbiavimą.