Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
MERAS SVEIKINA ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS DARBUOTOJUS SU VIETOS SAVIVALDOS DIENA
2020-10-10

Dėl viruso grėsmės vietos savivaldos diena šiemet labai epizodiška, bet padėkos, sveikinimai ir linkėjimai - nuoširdūs kaip visada.

Sveikinu visus savivaldybės darbuotojus. Tik sąžiningas ir nuoširdus darbas grįžta dar didesniu pasitikėjimu, naujomis galimybėmis, kurios veda Lietuvos savivaldą nuo teorinės vizijos iki realios kiekvieno mūsų kasdienybės. Dėkoju už tai, linkiu ir toliau dirbti principingai, kūrybiškai ir rezultatyviai šakiečių ir visos Lietuvos gerovei!

Už 30 metų stažą valstybės tarnyboje padėkota Danutei Jurgutienei, Vaclovui Laurinaičiui, Elvydui Pauliukėnui, Vitalija Tumienei, Rita Vaičiūnienei. Už 25 metus atiduotus valstybės tarnybai dėkota Sonatai Gruzdaitienei, Laimai Savukaitienei, Jūratėi Šneideraitienei, Astai Domeikienei ir Redui Juškaičiui.