Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS POSĖDIS
2020-11-12

2020 m. lapkričio 17 d. 9 val. organizuojamas Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos posėdis. Posėdis vyks konferencijų salėje rūsyje.

 

              DARBOTVARKĖ:

  1. Konfidencialumo pasižadėjimų ir nešališkumo deklaracijų pateikimas.
  2. Supažindinimas su komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarka, projektų

vertinimo anketa.

  1. Supažindinimas su pateikta projektų suvestine, kurioje pateikiama informaciją apie

projektų atitiktį formaliems kriterijams, projektų paraiškų paskirstymas, supažindinimas su vertinimo anketų pateikimo terminais.

 

 

Virginija Ratkevičienė, tel. (8 345) 66106