Lietuvių kalba English
Svetainės struktūra Telefonų numeriai Facebook
Savivaldybės strateginiai veiklos planai

2021 m.

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimu Nr.T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2021 m. kovo 19 d. Nr. T-106 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimu Nr. T-106 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2021 m. gegužės 28 d. Nr. T-172 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T-172 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2021 m. liepos 30 d. Nr. T-233 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2021 m. rugsėjo 17 d. Nr. T-257 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 17 d. sprendimu Nr. T-257 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2021 m. spalio 22 d. Nr. T-296 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. spalio 22 d. sprendimu Nr. T-296 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2021 m. lapkričio 25 d. Nr. T-324 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 25 d. sprendimu Nr. T-324„Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-50 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021–2023 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

2020 m.

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.T-54 „Dėl rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. gegužės 22 d. Nr. T-173 (patvirtinta 2020 m. gegužės 22 d. sprendimu Nr. T-173 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. liepos 24 d. Nr. T-233 (patvirtinta 2020 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. T-233 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. rugsėjo 11 d. Nr. T-269 (patvirtinta 2020 m. rugsėjo 11 d. sprendimu Nr. T-269 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. spalio 23 d. Nr. T-297 (patvirtinta 2020 m. spalio 23 d. sprendimu Nr. T-297 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. lapkričio 20 d. Nr. T-355 (patvirtinta 2020 m. lapkričio 20 d. sprendimu Nr. T-355 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

Rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2020 m. gruodžio 22 d. Nr. T-378 (patvirtinta 2020 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-378 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-54 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2020-2022 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“).

 

2019 m.

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimu Nr.T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. balandžio 19 d. Nr. T-125 (patvirtinta 2019 m. balandžio 19 d. sprendimu Nr. T-125 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. birželio 21 d. Nr.T-238 (patvirtinta 2019 m. birželio 21 d. sprendimu Nr.T-238 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. liepos 19 d. Nr. T-262 (patvirtinta 2019 m. liepos 19 d. sprendimu Nr. T-262 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. rugsėjo 13 d. Nr. T-281 (patvirtinta 2019 m. rugsėjo 13 d. sprendimu Nr. T-281 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. spalio 18 d. Nr. T-317 (patvirtinta 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. lapkričio 22 d. Nr. T-350 (patvirtinta 2019 m. lapkričio 22 d.  sprendimu Nr. T-350 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. gruodžio 20 d. Nr. T-377 (patvirtinta 2019 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T-377 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 

2018 m.

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimu Nr.T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“)

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2018 m. birželio 22 d.  Nr. T-240 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 22 d. sprendimu  Nr. T-240 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2018 m. rugsėjo 21 d.  Nr. T-298 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 21 d. sprendimu Nr. T-298 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo)

 

Rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2018 m. gruodžio 21 d.  Nr. T-418 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-418 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-41 „Dėl rajono savivaldybės 2018-2020 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo).

 

Rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2019 m. spalio 18 d. Nr. T-317 (patvirtinta 2019 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. T-317 „Dėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 22 d. sprendimo Nr. T-65 „Dėl rajono savivaldybės 2019-2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 2017 m.

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimu Nr.T-24)

 

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strategino veiklos plano pakeitimas 2017 m. birželio 29 d.  Nr. T-214 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. birželio 29 d. sprendimu  Nr. T-214„Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

  

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2017 m. rugsėjo 29 d. Nr. T-273 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T-273 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“) 

 

Rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano pakeitimas 2017 m. gruodžio 21 d. Nr.T-379 (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T-379 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. vasario 24 d. sprendimo Nr. T-24 „Dėl rajono savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“)

 

 

2016 m.

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginis veiklos planas (patvirtintas Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimu Nr.T-49)

 

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų veiklos plano dalinis pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. birželio 23 d. sprendimu Nr. T-215 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d. sprendimo. Nr. T-49 „Dėl rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų veiklos plano dalinis pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. T-323 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d sprendimo. Nr. T-49 „Dėl rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“)

 

Rajono savivaldybės 2016-2018 metų veiklos plano dalinis pakeitimas (patvirtinta Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-379 „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 18 d sprendimo. Nr. T-49 „Dėl rajono savivaldybės 2016-2018 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“)

Paskutinis atnaujinimas: 2021-11-26 13:28:20