Lietuvių kalba English
Telefonų numeriai
ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ NUSIŠALINIMAI NUO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMŲ PRIĖMIMO
2021-07-30
Tarybos nario vardas, pavardėSprendimo pavadinimasNusišalinimas priimtas/nepriimtas
Raminta JakelaitienėDėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymoPriimtas
Tomas SkaizgirysDėl žemės nuomos mokesčio tarifų 2021 metams nustatymoPriimtas
Judita AmbrasienėDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 19 d. sprendimo Nr. T-51 „Dėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto patvirtinimo“ pakeitimoPriimtas
Valda UgenskienėDėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimoNepriimtas
Margarita LiukaitienėDėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimoNepriimtas
Antanas BurkšaitisDėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų tinklo pertvarkos 2022-2025 metų bendrojo plano patvirtinimoNepriimtas
2021-06-25
Tarybos nario vardas, pavardėSprendimo pavadinimasNusišalinimas priimtas/nepriimtas
Gerda DobrovolskytėDėl pritarimo projektams pagal priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, jų finansavimui gauti ir įgaliojimų suteikimuiPriimtas
Valda UgenskienėDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2021 m. kovo 19 d. sprendimo Nr. T-105 „Dėl bendrojo ugdymo klasių komplektų ir priešmokyklinio, ikimokyklinio bei mišrių ugdymo grupių skaičiaus nustatymo 2021/2022 mokslo metams“ pakeitimoPriimtas
Valda UgenskienėDėl leidimo laikinai uždaryti Gelgaudiškio pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrių „Eglutė“Priimtas
2021-05-28
Tarybos nario vardas, pavardėSprendimo pavadinimasNusišalinimas priimtas/nepriimtas
Gerda DobrovolskytėDėl negyvenamųjų patalpų, esančių Šakiuose, Bažnyčios g. 37, perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai Šakių rajono sutrikusios psichikos žmonių globos bendrijaiPriimtas
Jonas BakasDėl Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos teikiamų mokamų paslaugų kainų nustatymoPriimtas
2021-04-23
Tarybos nario vardas, pavardėSprendimo pavadinimasNusišalinimas priimtas/nepriimtas
Rima RauktienėDėl atšaukimo iš Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybos narių, naujo nario delegavimo ir Šakių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 21 d. sprendimo Nr. T-81 „Dėl vietos valdžios atstovų delegavimo į Šakių krašto vietos veiklos grupės valdybą“ pakeitimo.Priimtas
Vaidas BalčiūnasDėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės įstatų patvirtinimoPriimtas
Vaidas BalčiūnasDėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymoPriimtas
Vaidas BalčiūnasDėl rajono savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų mėnesinės algos kintamosios dalies dydžių nustatymoPriimtas
Gerda DobrovolskytėDėl viešosios įstaigos Šakių ligoninės 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymoPriimtas
Mečislovas ŠvabasDėl viešosios įstaigos Panemunių ambulatorijos 2020 metų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo, pritarimo 2020 metų veiklos ataskaitai ir 2021 metų veiklos užduočių nustatymoPriimtas
Jonas BakasDėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos tinklo struktūros ir nuostatų patvirtinimoPriimtas
Jonas BakasDėl savivaldybės biudžetinės įstaigos Šakių rajono savivaldybės viešosios bibliotekos didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymoPriimtas
Jonas BakasDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 „Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimoPriimtas
Judita AmbrasienėDėl biudžetinės įstaigos Šakių socialinių paslaugų centro nuostatų patvirtinimoPriimtas
Judita AmbrasienėDėl Šakių rajono savivaldybės 2021 metų socialinių paslaugų plano patvirtinimoPriimtas
Margarita LiukaitienėDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-215 „Dėl Šakių rajono savivaldybės Etikos komisijos sudarymo“ pakeitimoPriimtas
2021-03-19
Tarybos nario vardas, pavardėSprendimo pavadinimasNusišalinimas priimtas/nepriimtas
Rasita GrincevičienėDėl pritarimo Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 metų veiklos ataskaitai.Priimtas
Bernardinas Petras VainiusDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. balandžio 24 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl atstovo į Regiono plėtros tarybą delegavimo“ pripažinimo netekusiu galios.Priimtas
Bernardinas Petras VainiusDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.Priimtas
Rima RauktienėDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 24 d. sprendimo Nr. T-213 „Dėl Šakių rajono Garbės piliečio vardo suteikimo komisijos sudarymo“ pakeitimo.Priimtas
Edgaras PilypaitisDėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.Nepriimtas
Darius JakavičiusDėl įgaliojimo suteikimo atstovauti Marijampolės regiono plėtros tarybos visuotiniuose dalyvių susirinkimuose.Nepriimtas
Judita AmbrasienėDėl nekilnojamojo turto pirkimo Šakių rajono savivaldybės nuosavybėn.Priimtas
Jonas BakasDėl Šakių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 23 d. sprendimo Nr. T-392 ,,Dėl Šakių kultūros centre teikiamų paslaugų kainų nustatymo“ pakeitimo.Priimtas